Mogens Larsen

Kontaktadresse: Gyrstinge Bygade 85, 4100 Ringsted.
Telefon: 2521 3051
E-mail: mogensklarsen@mail.dk

  1. Flora Danica – to bogværker og et porcelænsstel
  2. Romantik, dramaer og historier på danske herregårde
  3. Dannebrog – 800 år
  4. Sct. Knudsgildet i Ringsted – Danmarks eneste
  5. Den jyske hede
  6. 2020 – Hundredeåret for Genforeningen og to nationale mindretal opstod
  7. Grundlovens historie samt frihedsrettigheder
  8. Kirkens historie i Danmark
  9. "Det moderne Babylon"
  10. Den gamle hyggelige jul

Jeg er uddannet lærer fra Skårup Stasseminarium, Institut for Idræt, KU samt Danmarks Lærerhøjskole. Jeg har været lærer, beskikket af Undervisningsministeriet som censor til Folkeskolens afsluttende prøver i faget ”Dansk” samt til lærereksamen i fagene ”Skolen i samfundet” og ”Idræt”, skoleleder, uddannelse som læsepædagog for voksne med læsehandicap, undersøgelse om aftenskoler for kulturministeriet samt byrådsmedlem herunder været medlem af Folkeoplysningsudvalg, Kulturudvalg, Socialudvalg, Miljø- og teknikudvalg samt formand for Børn- og Ungeudvalg og medlem af Taksationskommissionen for Vestsjælland. Kontaktperson i Ringsted for Danmarkssamfundet. Bestyrelsesmedlem i Danmarks eneste Sct. Knudsgilde. Desuden har jeg aftjent værnepligt hos Den kgl. Livgarde. Været idrætsinstruktør herunder lærer på trænerkurser samt Dansk Idrætsforbunds instruktørkurser. Medlem af gilde og loge.
Derudover er jeg rutineret foredragsholder inden for historie og litteratur. Har undervist og holdt foredrag i folkeskole, efterskole, højskole, oplysningsforbund, foredragsforeninger, menighedsråd, kommuner, pensionistforeninger samt på lærerseminarium med historiske emner.
Det kan også nævnes, at jeg har holdt foredrag hos TV2øst og DR1.

Mogens Larsen kommer i hele landet med sine foredrag.

1. Flora Danica – to bogværker og et porcelænsstel

Historien om Flora Danica beskriver to bogværker om den danske planteverden begge med titlen "Flora Danica" og om porcelænsstellet af samme navn, en af vores kunsthåndværks ypperligste frembringelser. De to botaniske værker repræsenterer forskellige udviklingstrin i interessen for vort lands flora: Den ældste "Flora Danica" blev forfattet af Simon Paulli og udkom i 1648. Den omhandler de dyrkede og almindeligst vildtvoksende danske planter dog fortrinsvis dem, der kan anvendes til fremstilling af lægemidler. Den yngste "Flora Danica" blev udgivet ved kongelig foranstaltning, og det første hæfte af dette bogværk udkom i 1761, og da det blev afsluttet 122 år senere i 1883, omfattede værket 3240 kobberstukne og håndkolorerede afbildninger af alle blomsterplanter, som indtil da var fundet vildtvoksende i den danske konges riger foruden en mængde blomsterløse planter som alger, svampe, laver, mosser og bregner. Vedr. porcelænsstellet gik der faktisk megen politik i det, og man er stadig i tvivl om, hvorfor man ønskede stellet. Det første stel blev udarbejdet 1790-1802, hvorefter kronprinsen standsede arbejdet uden, at stellet var helt færdigt. På foredraget fortælles om arbejdet med bøgerne, stellet, personerne, Den kgl. Porcelænsfabrik, "bølgerne" under stellet m.m. suppleret med mange billeder.

2. Romantik, dramaer og historier på danske herregårde

De danske herregårdes historie er et overflødighedshorn af spændende og dramatiske oplevelser, som omfatter hele den danske adel.
Hvad mener man f.eks. om ”Den indemurede jomfru på Egeskov”, ”Var fruen på Førslevgaard en morderske?”, ”Det natlige drama ved herregården Boller”, ”Peder Oxes flugt fra Gisselfeld”, ”Den tragiske kærlighedshistorie fra Basnæs”, ”Kaj Lykkes tragedie på Brahetrolleborg”, ”Den skaldede biskop på Valdemar slot”, ”Den grusomme Ingeborg Skeel på Voergaard slot” – og rigtig mange flere spændende historier fra vores herregårde.

3. Dannebrog – 800 år

I 2019 er det 800 år siden, at Dannebrog ”faldt ned fra Himlen” ved Valdemar Sejrs kamp mod hedningerne i Estland.
Hør historien om Dannebrog, og hvad blev der af det oprindelige flag?
Siden 1854 har det været hele Danmarks flag, og hvordan bruges det i dag?

4. Sct. Knudsgildet i Ringsted – Danmarks eneste

På dette foredrag fortælles om knudsgilderne fra middelalderen til i dag, hvor vi kun har et gilde tilbage, nemlig Ringstedgildet, der blev genindviet i 2003 i Sct. Bendts kirke, hvor Knud Lavard blev gravlagt og helgenkåret. På foredraget fortælles om gildet tidligere og i dag. Hvad laver vi, hvad sker der året rundt – specielt de store arrangementer med papegøjeskydning og den flotte optagelse af nye søstre og brødre midt mellem Valdemarernes og Knud Lavards grave i Sct. Bendts kirke, der efterfølges af en flot aftenfest. Alle, der kan stå inde for gildet formål ”Fred og samdrægtighed”, kan optages.

5. Den jyske hede

På foredraget fortælles om digterne Blicher og Aakjær, Koloniseringen af Alheden ”Kartoffeltyskerne”, Hvad er en hede? Livet på heden, Hvordan opdyrkede man den, ”Hedeselskabet”, Tatere, natmænd, rakkere, skøjere, kæltringe, der var et ildeset folkefærd. Heden i dansk kunst.

6. 2020 – Hundredeåret for Genforeningen og to nationale mindretal opstod

Der fortælles om genforeningshistorien og mindretallene.

7. Grundlovens historie samt frihedsrettigheder

I dette foredrag hører man om udviklingen af grundloven fra oplysningstiden i 1700-tallet, stavnsbåndets ophævelse, Frederik VI´s tid med stænderforsamlinger og "Jeg alene vide" via Christian VIII´s tid til Grundlovens vedtagelse 5. juni 1849. Vi vil også høre om de senere grundlovsændringer samt Grundlovens frihedsrettigheder.

8. Kirkens historie i Danmark

Der fortælles om Pavekirke – Kongekirke og Folkekirke.

9. "Det moderne Babylon"

Der fortælles om københavnske forlystelser i 1800-tallet, og det er om mange ”hyggelige” forlystelser som sangerindekneiper, ”tvivlsomme” værtshuse osv, men også teatrene og de nye revyer, der dukkede op i århundredets slutning samt ikke mindst ”Bakken” og ”Tivoli”

10. Den gamle hyggelige jul

Der fortælles om julens traditioner samt Juletræets historie, Peter Fabers julesange samt nogle af vores dejlige julesalmer f.eks. historien om ”Glade Jul”

Foredragene er suppleret med flotte billeder.

Mogens Larsen tilbyder også andre foredrag efter ønske indenfor historie og litteratur.

Honorar: 1950 kr. + transport. Jeg kommer i hele landet. Bestilling af 2 eller flere foredrag - ingen transportbetaling