Historie:

(Om 2. verdenskrig se særskilt emne-kategori)

Albrechtsen. Erik: "Henrik Søfareren – det portugisiske geni, som ændrede verden"

Andersen, Kresten Thue: "Fra biblens djævlepagt til reformationens Faust", "Faustmyten – en europæisk grundfortælling"

Augustinus, Aage: "Da Danmark blev moderne. En fortælling fra et Danmark i opbrud", "På historisk krydstogt i Højskolesangbogen - danskernes drømmebog"

Auken, Sarah: "Længslen efter at komme hjem (til sig selv)"

Bering, Troels: "”Dr. Livingstone, formoder jeg?”", "”Blev jeg provokeret til at slå ihjel?”"

Birkler, Jesper: "Trankebar - den gamle danske koloni i Sydindien"

Bjørn, Henrik: "Et liv med Kina - Oplevelser fra fire årtier i Kina", "‘Taiwan – den omstridte ø’ - Oplevelser fra en måneds solo cykeltur i Taiwan", "'På motorcykel ad Ho Chi Minh-vejen fra Hanoi til Saigon' - Oplevelser fra en måneds solo motorcykeltur i Vietnam"

Blume-Schmidt, Mogens: "Dansk Vestindien", "John F. Kennedy – Manden og Myterne", "Angela Merkel – ”Mor, kan en mand ikke være kansler i Tyskland?”", "Nelson Mandelas lange vej til frihed", "Winston Churchill - et mangeartet geni"

Bondo, Lillian: "Jordemoderen i Danmark og i Norden, gennem tiden", "Kirken og jordemødrene"

Brink, Torben: "Emma Gad – Takt og Tone i 100 år", "At brænde en heks – reportage fra et retssamfund", "Fra Hastings til Bayeux – erobringen af England"

Brændgaard, Ivar: Brændgaard, Ivar: "Israel eller Palæstina - en tikkende bombe", "Ukraines skæbneår - en stat sammentømret i blod eller en stat i langsom undergang", "Hvorfor velsigner den russisk-ortodokse kirke Putins overfald på Ukraine?", "Armenien uden venner på randen af udryddelse - igen", "Georgien, der forsøger at balancere mellem EU og Rusland"

Buch, Jørn: "Luther og Nordens Wittenberg - reformationens start i Sønderjylland og fortsættelse i Danmark", "Churchills liv og virke - den største af alle briter", "Reconquista’en - konflikten mellem Islam og Kristendom", "1. verdenskrig og DSK - årsager og virkninger for de danskesindede sønderjydske krigsdeltagere"

Bøcher, Hans Wendelboe: "Mogens, modet og missionen", "Marie Dortheas skjulte skæbne"

Carlsen, Per Juul: "Det danske filmmirakel"

Christensen, Finn  Mynster: "Cuba – i frit fald", "Iran – præsteskabet og befolkningen", "Rom – pavekirkens by", "Dagen og vejen. Caminoen i Spanien"

Christensen, Lars: "På afgrundens rand. Karl Gustavkrigene 1657-60", "Claus Bergs fynske altertavler", "Frederik 3. – fra afmagt til enevælde", "Drømmen om revanche. Store Nordiske Krig 1700-1721", "Den politiske Munk"

Christensen, Martin Boje: "Historien om Fregatten Jylland", "Jesu ligklæde fra Torino - ægte eller falsk?"

Clemmensen, Jesper: "Kodenavn Flamme – den danske Stasi-spion", "Skibet fra Helvede", "Flugtrute: Østersøen"

Dahl, Pia: "Grundtvig så det Rung’er … Om Grundtvig og salmesangen og melodierne, der ikke kunne følge med", "Tonens himmelstige. Om fællessangen i kirken", "Guldaldercauseri: Et møde med knægte, komponister, koner og andre kunstnere"

Damgaard, Finn: "At finde fodfæste i verden: Oldkirkens historie fra jødisk reformbevægelse til selvstændig verdensreligion", "Hvem var oldkirkens kristne?: Hvad troede de på, og hvorfor skal vi stadig beskæftige os med dem i dag?"

Danielsen, Iben: "Eleanor Roosevelt – første dame"

Dissing, Elsebeth: "Når skandalen rammer", "Nærhed og sladder"

Dissing, Jette: "Arven fra 50'erne. En fortælling om at være barn på landet i Vendsyssel"

Duetoft, Peter: "J.F. Willumsen og hans tid"

Ellekilde, Nils Holger: "Dalarbøndernes udvandring til det hellige land", "Vejen til Utah", "Danskernes hævn"

Fenger-Grøndahl, Malene: "Flygtningenes danmarkshistorie"

Frandsen, Henning: "Kristen næstekærlighed og tørre tæsk - Dansk børneforsorg fra Middelalderen og frem til nye, bedre tider slog igennem i løbet af 1900-tallet", "Tvunget ophold og overgreb - Piger og kvinder anbragt på Gundslev Pigehjem, Hjortebjerg Skole og Sprogø-anstalten"
"Min farmor og de andre faldne kvinder - Synet på kvinder, som fødte uægte børn og samfundets sanktioner", "Deporteret til Livø og Sprogø -
Da racehygiejnen foldede sig ud i Danmark i 1900-tallet", "Bliv klogere på de danske højtider og festdage", "Den nye kristne familiejul - Og lidt om den gamle hedenske", "Slyngler, sjovere og gravrøvere - True Crime fra 1790-1930", "Rovmordere, bankrøvere og gemene platugler - True Crime fra den danske underverden 1900-1970", "Bander, bøller, røvere og stimænd i Danmark - "Fokus er på bandekriminalitet fra middelalderen frem til tiden efter besættelsen", "Banditter i habitter - Store og små svindlere og andre platugler i Danmark i 18-1900-tallet"

Frederiksen, Niels Ole: "Født i Horsens Tugthus - Danmarks mest afgrænsede kirkesogn", "Glimt før glemsel…", "Hvor der er en vilje, er der også en vej", "Med Fuglen på Viljens Vej", "Genforeningskongen Christian den X"

Friis, Christian: "Drømmen om Amerika – den danske udvandring til USA", "Israel – fra bibelsk land til moderne stat", "Berlin – brændpunkt i den kolde krig", "Kina før og nu"

Gjerø, Simon Rom: "Made in China - ægteskab og blandede børn i Riget i Midten", "Kinas kvinder – Fra indbundne fødder til høje hæle og #metoo"

Gleerup, Jørgen: "Fra den grå sliders tid", "Da jeg var lille, og landbruget var stort, og min bedstemors fætter var statsminister i Danmark"

Glistrup, Anne-Marie: "Mogens Glistrup – Politikeren, Provokatøren og Privatpersonen", "Mogens Glistrup – i fortælling og sang", "Hvorfor taler vi stadig om jordskredsvalget – hvad skete i 1973?", "Anne-Marie Glistrup om et liv fra storby over bondeland til lilleby"

Granum, Henny Vestergaard: "Om "Tyskerbørns" historie og vilkår", "Min far var tysk soldat i Danmark"

Hangaard, Torben: "Fra Roms grundlæggelse til kejser Nero", "Fra kardinal til lejesoldat", "Da Italien blev et land", "Kampen om den romerske republik 1849", "Tempelherrerne"

Hansen, Per: "Vi morer os og mindes sammen"

Hein, Kristian: "De store kættere"

Heisz, Tommy: "Kvinder i krig", "Da den spanske syge kom til Danmark", "Tingene fortæller danmarkshistorien", "Dødens årsag – et retsmedicinsk snit gennem danmarkshistorien", "Svømmepigerne, der forførte Danmark i 1930’erne"

Helle, Merete Pryds: "Danmark fra 1930’erne til i dag, oplevet igennem 3 romaner"

Hjermitslev, Hans Henrik: "Grundtvig og skolen", "Darwin og danskerne", "Mellem dannelse og uddannelse: Højskolernes historie og relevans i dag"

Holm-Jannik, Jette: "Magi, Mystik og Faraoens underbukser"

Hvaste, Freya: "Renæssancen - myternes opblomstring"

Høegh, Kjeld: "Almueliv i 1800 tallet"

Jakobsen, Erik H. A.: "Danmarksekspeditionen til Nordøstgrønland 1906-08"

Jensen, Bjarne: "Historier om Danmarks mest berømte bjerg"

Jensen, Poul-Henrik: "En på lampen -om Poul Henningsen"

Jensen, Søren: "Sange fra Dronning Margrethes regeringstid", "Da Familien Danmark slap tøjlerne"

Juhl, Helle: "Jutlandia – krig, kald og kærlighed", "Barndom på landet", "Kvindernes verden – hjemmene på Hjerl Hede", "Mathildes krig – en anderledes krigsskæbne", "På lige fod – om kvindekamp og satire", "Der var så dejligt ude på landet", "Barndommens land", "Da Frøken Jensen blev moderne", "Husmødre - historier fra landets største arbejdsplads", "Husbestyrerinde søges…", "Jeg har tumlet mig i leg på Skamlingsbanken"

Karpantschof, René: "Farlige tjenestepiger og godser i brand", "Ned med kongen: folkestorm på slottene!", "De første partier og vilde folketingsvalg", "Nørrebro: Danmarks røde balladekvarter", "Mit liv som BZ’er"

Kirkegaard, Lene: "Ankers Danmarkshistorie – Tidsepoken og vejen mod velfærdsstaten"

Kjærgaard, Kathrine: "Hans Egede i billedkunsten", "Billeder og tro i Grønland i tusind år", "Grønland som del af den bibelske fortælling", "Naturvidenskab og teologi i 1700-tallets Grønland"

Kjærgaard, Thorkild: "Grønland, Luther og kristendommen", "Grønland mellem øst og vest i 1000 år", "Fra 1700-tallets økologiske genopretning til covid-19 og klimakrisen", "Hans Egede og hans indsats på Grønland"

Koch, Caspar: "Gandhi - og hans eksperimenter med sandheden", "Sidste tog fra Tashkent"

Kristensen, Kaare: "Shackletons sidste ekspedition", "Danmarks Titanic – om udvandrerskibet Norge og dets forlis i 1904", "Mytteriet på Bounty og Den Virkelige Robinson Crusoe", "Danmarks største søhelt Peter Tordenskiold", "Napoleon Bonaparte – fra storhed til fald"

Larsen, Finn Andsbjerg: "Luther for dummies"

Larsen, Kurt E.: "Nye kirkeretninger i Danmark", "Hans Egede 300 år - missionær JA, kolonisator?", "Dansk kirkeliv i opbrud – hvor er vi på vej hen?", "Myter og fakta om Indre Mission"

Larsen, John Møller: "Islam: hvorfra og hvorhen? – en introduktion til en af verdens hovedreligioner", "Politisk islam – rødder, historie og nutid", "ABC – alfabetets historie og egenart"

Larsen, Mogens: "Flora Danica – to bogværker og et porcelænsstel" , "Romantik, dramaer og historier på danske herregårde", "Gilder og laug i gammel tid – samt de vandrende håndværkere ”Naverne”", "Den jyske hede", "2020 – Hundredeåret for Genforeningen og to nationale mindretal opstod", "Kirkens historie i Danmark", "Skillingsviser", "Den gamle hyggelige jul", "3-tal, 7-tal, 13-tal, overtro, traditioner og lune", "Frihed i tanke og handling", "”Hygge”", "Dansk landbrugs historie 1750-1900"

Lassen, Linda: "Men sko må jeg ha’ - roman om vandrelærerinden Henriette Gubi"

Lauridsen, Lisbeth Lunde: "Kvinderne fra Sprogø og mændene fra Livø", "Rakkere og natmandsfolk – fortællingen om udstødte mennesker", "Vestjyske fortællinger"

Lausten, Martin Schwarz: "Tro, politik og hemmeligheder i reformationstiden", "Kirkens problemer ved Genforeningen i 1920", "Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator", "Kristne og jøder i Danmark fra middelalderen til nyere tid"

Lindhardt, Vibeke: "Pibekraver & fløjlsmaver - reformationens betydning", "Bispekåber - pragt, dragt og magt", "Mormors garderobeskab - eller den tidkrævende unyttigheds betydning", "Fra gamle aviser til guldtråde", "Tegn & gerninger - om symboler og farver i kirketekstiler"

Lundgaard, Otto: "Kaptajnen fra Köpenick og andre, der tog os ved næsen"

McGuire, Brian Patrick: "Kristne værdier og vores dilemma i dag", "Danmarks kristning 700-1300: Det er løgn at Harald blev kristen for at undgå en invasion", "Da Dannebrog faldt ned", "Den nye spiritualitet: På vej tilbage til middelalderen?", "De glemte danskere: Helgener i fortid og nutid"

Nielsen, Allan Spangsberg: "Slavenation Danmark!", "USA efter Trump- Hvad Nu?", "Brasiliens Historie – fra vandreservoir til ny stormagt under en ”Tropisk Trump”?", "Tre års krigen 1848-50- Danmarks glemte borgerkrig?", "Karl Gustav Krigene 1657-60 – Dengang svenskerne gik på vandet, og Danmark skulle deles med England!"

Nielsen, Christian Ingemann: "Den Kolde Krigs dobbeltagenter", "Den Kolde Krigs kommunistiske terrororganisationer"

Nørup, Mette og Poul: "Den gang vi drog af sted - En vandretur gennem grænselandet - Billeder, sang og fortælling", "Syng med Højskolesangbogen, sang og fortælling", "En kulturrejse - Esbjerg-Rügen retur - Billedforedrag"

Oest, Henrik: "Aarhus Domkirke – en skattekiste af gode historier", "Hvad en kirkegård kan fortælle om menneskeskæbner og et lands historie"

Piekut, Ole Bach: "Om Dannebrog jeg ved… - et sangforedrag om Dannebrog"

Rasmussen, Bruno: "Historien om Martin Luther fortalt på 60 minutter"

Rasmussen, Hans Peter: "Aarhusianske mænd", "Københavnske kvinder i 1800-tallet", "Ole Kollerød", "Piraten Störtebeker", "To store, danske videnskabskvinder - Inge Lehmann og Marie Hammer", "Fire danske krigere - Holger Danske, Margrethe Sprænghest, Niels Juel, Tordenskjold"

Rasmussen, Jørgen Dieckmann: "Et ganske særligt par – Bodil og Hal Koch", "Diskret ophold - med fotos", "Isbjørnenes og Jens Munks Churchill"

Ravn, Karen Marie: "Omkring Det sønderjyske Kaffebord"

Rishøj, Flemming: "Danmarks smukkeste fængsel", "Manden der ændrede Europas kultur", "De farlige kvinders ø", "Djævle- eller paradisøen"

Risvig, Ronald: "Matador og kristendom - 24 fortællinger om vort liv"

Rützou, Esther: "Hellige ben og barske banditter", "Trone og Trods - Om den danske prinsesse Ingeborg"

Skibsted Klæsøe, Iben: "Vi følger i Vikingernes spor - vikingerne i det kontinentale Europa og i de østlige egne", "Kristne indflydelser i Vikingernes verden - og om livet på vikingernes handelspladser og i nordens første by Hedeby"

Sohn, Ole: "Frihedens port", "Jeg kommer snart hjem", "Gustaf Munch-Petersen – og den spanske borgerkrig", "Arne Munch-Petersen og hans hustrus dramatiske liv og skæbne"

Steenberg, Gunner: "Ukraines historie", "Israel/Palæstina-konflikten – historisk og aktuelt", "Kina – fra fattigt u-land år 1900 til stormagt i dag", "Danmark i 60erne", "Ellen Nielsen – missionær og iværksætter i Kina 1871-1960", "Guldalderen i Danmark i kunsten og samfundet - fra krisen 1815 til krisen 1864", "Elisabeth Jerichau Baumann – guldalderens enfant terrible (1819-81)", "Grevinde Danner – bogtrykker Berlings elskerinde, kongens hustru og hendes socialpolitiske indsats", "Leonora Christina – ”Dronningen af Blåtårn”"

Stubbe-Teglbjærg, Kirsten: "Cigaretter, whisky, penge og piger – om speedbådssmuglerne og deres samtid", "Bananer og kærlighed"

Søby Brunkulsmuseum: "Udflugten går til Søby Brunkulsmuseum"

Sønnichsen, Ole: "Kodenavn Flamme – den danske Stasi-spion", "Den glemte historie om One Dollar Man", "Dansk udvandringshistorie: Rejsen til Amerika"

Thomassen, Aase: "Jeanne d’Arc Heks eller Helgen. Et billedforeddrag fra egne rejser i Jeanne d’Arcs fodspor"

Thornval, Mette: "SKÅL Danmark! - 1000 års historie fortalt gennem tidernes drikke", "Fra grød til gourmet og tilbage igen - om danskernes mad gennem tiden", "Heltinder - de stærke kvinder i Danmarkshistorien", "Historiske krimier – Når virkeligheden overgår fantasien", "Fortællinger om og med vin – Selvfølgelig med smagsprøver"

Tonnesen, Flemming: "Glimt af Sønderjyllands historie fra 1864 til 1920", "Nelson Mandela: Fra Den Lerklinede Hytte til Præsidentpaladset"

Treschow-Kühl, Theresia: "Engelske juletraditioner"

Vendeldorf, Allan: "Justitsmordet i Egebæksvang", "Kirken i landskabet", "Min bedstefars hus", "Dansk rutebilhistorie", "Fugle-Hans fra Helsinge"

Weitemeyer, Lisbeth: "Dronning Dorothea og Dronning Margrethe – to dronninger af tiden", "Jørgen Arenfeldt – herremand og heksejæger", "Anne Marie – Agnes og Alhed - passion og kvindeliv", "Troskab. Frederik 4. – enevoldskonge – kriger – elsker og ægtemand", "Ulvejagt - Corfitz Ulfeldt, kongelig svigersøn, tyveknægt og landsforræder", "Så er det jul igen...", "Marie Grubbe – fra storhed til fald"

Zalewski, Barbara: "Med Luther til bords", "Gå i kloster…", "Vibeke Kruse – Christian IVs frille", "Kongelige tafler – i 1668 og i dag", "Alterbord og festbord – Borddækningens historie"

Østergaard, Anna-Grethe: "Min barndom i Herning i 50’erne"