Historie:

(Om 2. verdenskrig se særskilt emne-kategori)

Abildgaard, Poul: "Fra bananstat til diktatur. Reformationen i Danmark", "Hvorfor skal kvinder tie i forsamlinger og hvorfor lider vi af stress? Fra oldkirken over reformationen til i dag"

Ahlmann, Henrik: "Ældre danske kriminalsager. Det kostede dem hovedet", "H. C. Andersen og teknikken"

Andersen, Inga Kofoed: "Ler og keramik", "Fra Aros og omegn - Stort og småt om kvinder, mænd og steder i Århus", "Dit landskab"

Andersen, Kresten Thue: "Fra biblens djævlepagt til reformationens Faust", "Faustmyten – en europæisk grundfortælling"

Andresen, Jørn Tranekjær: "Da ungdomsoprøret kom til Hermannsstrasse"

Balle, Steen: "Gale Sondergaard – den ondeste dansker i Hollywood", "Kældernæs-mordet – et drama på Lolland", "Et sogn på Lolland – hvad er historie?"

Balslev-Clausen, Erik: "Dansk Vestindien før og nu. Glemt dansk kirkehistorie i Caribien", "Den vestindiske Kirkesag", "Grønland – fra hjemmestyre til selvstyre og selvstændighed. Grønlands kirkehistorie", "Kirken i storbyen. Københavns nyere kirkehistorie"

Bender, Henning: "Den store oversøiske udvandring fra Danmark 1850-1920 (med lokale eksempler efter foredragsstedet)", "Den første store indvandringsbølge til Danmark 1850-1920 (med lokale eksempler efter foredragsstedet)", "Udvandringen fra Sønderjylland til USA i årene 1850-1920"

Birkler, Jesper: "Trankebar - den gamle danske koloni i Sydindien"

Blume-Schmidt, Mogens: "Winston Churchill - et mangeartet geni", "Nelson Mandela –  der blev et verdensomspændende ikon"

Brendstrup, Dagmar Helles: "Familiekrøniken - når virkeligheden overgår fiktionen", "Seks seje kvinder – om fire generationers kvindeliv vævet sammen med kvindelige forfattere og kvinders indtog på den politiske scene"

Brink, Torben: "At brænde en heks – reportage fra et retssamfund", "Fra Hastings til Bayeux – erobringen af England"

Brix Petersen, Erik: "Kunsthåndværkerne og myterne på Holmegaard Glasværk gennem 187 år"

Buch, Jørn: "Luther og Nordens Wittenberg - reformationens start i Sønderjylland og fortsættelse i Danmark", "Churchills liv og virke - den største af alle briter", "Reconquista’en - konflikten mellem Islam og Kristendom", "1. verdenskrig og DSK - årsager og virkninger for de danskesindede sønderjydske krigsdeltagere"

Buch-Hansen, Gurli: "Kong Chr. VII og hans slavepage"

Bækgaard, Jørgen: "De stærke Jyder – Gammellutheranerne i Jylland"

Bøcher, Hans Wendelboe: "Mission Nigeria, dramaet, manden og konen"

Christensen, Finn  Mynster: "Rom – pavekirkens by", "Dagen og vejen. Caminoen i Spanien", "Israel – fra kibbutz til konflikt", "Kina – den nye verdensmagt", "Vietnam – nye tider"

Christensen, Henrik: "Himmerlandshistorier"

Christensen, Lars: "På afgrundens rand. Karl Gustavkrigene 1657-60", "Jagt: status, naturpleje eller lystmord? Jagtens historie gennem tiden", "I Solkongens skygge"
"Den politiske Munk", "Fra partiavis til netavis. Pressens historie i Danmark"

Christensen, Lisbeth Bredholt: "Religions opståen"

Dalsgaard, Mogens: "Skillingsviser sunget, så man får lyst til at synge med", "Med farfar i mark og mose. Naturoplevelser fra barneår og voksenår", "Barneliv i 50.ernes København - Om at være barn i en 2½ værelses og i et kolonihavehus"

Degnbol, Kenneth: "Reformationen og musikken: Et foredrag i anledning af reformationsjubilæet i 2017", "Johann Sebastian Bach"

Dissing, Jette: "Arven fra 50'erne. En fortælling om at være barn på landet i Vendsyssel"

Duetoft, Peter: "Omskiftelsernes veje"

Ellekilde, Nils Holger: "Dalarbøndernes udvandring til det hellige land", "Vejen til Utah", "Danskernes hævn"

Erindringsfabrikken: "Erindringssalon – Kan du huske, hvordan man danser jitterbug?"

Fenger-Grøndahl, Malene: "Flygtningenes danmarkshistorie"

Frandsen, Henning: "Fra drukfest til kristen, dansk familiejul. Historien om vores danske jul og de mange traditioner", "Årets gang i Dannevang. De danske fester, højtider og traditioner"

Frederiksen, Niels Ole: "Født i Horsens Tugthus - Danmarks mest afgrænsede kirkesogn", "Er der vilje, er der vej", "Med Fuglen på Viljens Vej", "Rytterkongen Christian X - skurk eller helt?", "Arbejderhøjskolen i Esbjerg - storhed og fald", "Da lysekronen, faldt ned i lagkagen"

Friis, Chr.: "Kunstnerne i Tibirke Bakker", "Tisvildeleje - før og nu"

Glahn, Stephen Egede: "Hans Egede, Grønland og Danmark i 300 år"

Gleerup, Jørgen: "Kære Johanne", "I skred mod moderne tider", "Da jeg var lille, og landbruget var stort, og min bedstemors fætter var statsminister i Danmark"

Granum, Henny Vestergaard: "Om "Tyskerbørns" historie og vilkår", "Det skal de ikke slippe godt fra - Tyskerpigerne", "Min far var tysk soldat i Danmark"

Hammeken, Morten Berle: "Den Skjulte Trussel", "Et Spil Uden Tabere? Virksomhedsetik i Danmark", "Slavehandlens ophør - en god forretning?"
"Elvira Madigan: Historien bag myten"

Hangaard, Torben: "De første kristne i Rom", "Tempelherrerne", "Borgia. Et drama i renæssancens Rom"

Hansen, Anders Lundt: "Legendernes Danmark", "Korset og Sværdet. Legendernes Danmark II", "Hinsides Havet. Legendernes Danmark III", "Tempelriddernes Hemmelighed"

Hansen, Jørgen Kappel: "Konstantinopel og Putin"

Hartmann-Petersen, Preben: "Marie Curie og hendes nærmeste familie", "Alexander Fleming og penicillinet", "Banting, Best og insulinet", "Lise Meitner og spaltningen af uran", "Niels Finsen og hans lysterapi", "Mendeleev og Grundstoffernes Periodiske System", "Nogle medicinske fremskridt siden 1600-tallet", "Opdagelser og opfindelser gjort ved en tilfældighed"

Hauge, Anne Kathrine Rafn: "Da så vi Himmelen på Jorden! - Fortællingen om Konstantinopel"

Heiede, Bodil: "Vikingernes religion og livssyn", "Danskernes møde med kristendommen", "Kirkens udviklingspotentiale i middelalderen", "Reformationens igangsættere i Danmark"

Henriksen, Anders: "Titanic-foredrag"

Hjermitslev, Hans Henrik: "Darwin og danskerne", "Mellem dannelse og uddannelse: Højskolernes historie og relevans i dag"

Holck, Niels: "Demokratiet og magtens ansigter"

Hvaste, Freya: "Renæssancen - myternes opblomstring"

Jakobsen, Erik H. A.: "Danmarksekspeditionen til Nordøstgrønland 1906-08"

Jensen, Anne Hviid og Hans Vestergaard Jensen: "Den kinesiske kirke (Anne)"

Jensen, Knud Peder: "Jeppe Aakjær – et moderne livs fortælling", "I begyndelsen var landet", "Herfra min verden gik"

Jessen, Gerda Neergaard: "Pave, konge, munk og bonde. Foredrag om reformationen i Nordeuropa", "Præstefamilie i 6 generationer"

Juhl, Helle: "På lige fod – om kvindekamp og satire", "Der var så dejligt ude på landet", "Barndommens land", "Da Frøken Jensen blev moderne", "Husmødre - historier fra landets største arbejdsplads", "Husbestyrerinde søges…", "Jeg har tumlet mig i leg på Skamlingsbanken"

Kirkegaard, Lene: "Ankers Danmarkshistorie – Tidsepoken og vejen mod velfærdsstaten"

Kjærulff, Kirsten: "Hildegard af Bingen: Profet for en ny tid", "Musikkens himmelstige: Musik og mystik hos Hildegard af Bingen", "Jorden hungrer og tørster efter retfærdighed", "Engle og dæmoner i Bibelen og hos Hildegard af Bingen", "Hildegard-salon - Jytte Abildstrøm, Poul Høxbro og Kirsten Kjærulff"

Knudsen, Bjarne Fredberg: "Østrupgård og inddæmningen af Egense Fjord", "Professor Knudsen der ansatte Niels Bohr", "Med Krudt og Kugler i Stationsbyen"

Koch, Caspar: "Sidste tog fra Tashkent"

Krarup, Hans: "Huslærer på Aalholm"

Kristensen, Kaare: "Hvad lavede I egentlig om bord?", "Danmarks Titanic – om udvandrerskibet Norge og dets forlis i 1904", "Om snurrevodsfiskeri fra Thyborøn", "Danmarks største søhelt Peter Tordenskiold"

Krydsfelt: "Til Højbords Med Reformationen", "En Historisk Tidsrejse", "En Genlyd Af Middelalderen"

Laneth, Pia Fris: "50-året for 1968: Privatbil, P-piller, Papillotter", "Emma Gad – Takt og tone i 100 år", "Reformationen – Luthers Käthe og andre kvindfolk", "1915 – Da kvinder og tyende fik stemmeret", "Lillys Danmarkshistorie"

Larsen, Ebbe: "Oplevelser", "Tilbage i Dansk Vestindien - Foredrag med diasshow", "Dengang – verden af i går, oplevet på film - Foredrag med film", "Sporet mod vest - Foredrag med diasshow", "Anasazi-land - Foredrag med diasshow"

Larsen, Kurt E.: "Dansk kirkeliv i opbrud – hvor er vi på vej hen?", "Myter og fakta om Indre Mission", "1517-2017: Luthers reformation– hvad handlede den om? Er vi stadig lutherske?"

Larsen, Mogens: "Flora Danica – to bogværker og et porcelænsstel", "Danske dronninger i 1000 år", "Danmark i 1700 tallet", "Dansk Landbrugs historie 1750-1850", "Gamle helligdage, varsler, traditioner og hellige kilder", "Guldaldertiden", "Grundlovens historie samt frihedsrettigheder"

Lausten, Martin Schwarz: "Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator", "Islam hos Luther og samtidens danske reformatorer og konger", "Reformationen i Danmark", "Kristne og jøder i Danmark fra middelalderen til nyere tid", "Antisemitisme og folkekirken"

Lindberg, Kirsten: "Fra maskulint magtsymbol til feminint flirtemiddel", "Punge til piger og poge - tasker til tøser", "I skyggen af Boas og Jakin", "Den nye kongebolig - om kronprinsens Amalienborgpalæ", "Københavns historie før 1728; by- og bygningshistorisk foredrag"

Linderoth, Henning: "Limfjordens historie", "Aakjær og revolutionerne"

Lindhardt, Vibeke: "Pibekraver & fløjlsmaver - reformationens betydning", "Bispekåber - pragt, dragt og magt", "Mormors garderobeskab - eller den tidkrævende unyttigheds betydning", "Fra gamle aviser til guldtråde", "Tegn & gerninger - om symboler og farver i kirketekstiler"

Lumholt, Karen: "Fortæl om jeres by og sogn - Karen Lumholt interviewer og sætter rammen"

Madsen, Agnete Birger: "Uægte børn i 7 slægtled", "Kvindfolk og fattigfolk på landet i 1800-tallet", "Den hvide slavehandel", "Kvinderne i Matador", "Et barnelig i en kuffert"

Madsen, Jens Peter: "Den gang bedstefar var dreng", "Danmarkshistorie - fortalt som i gamle dage"

McGuire, Brian Patrick: "Den nye spiritualitet: På vej tilbage til middelalderen?", "Reformation og reformationer: Den kristne kirkes reformer fra 1000-tallet til i dag", "Danmarks kristning 700-1300", "Ti myter om den mørkemiddelalder"

Nedergaard, Poul J.: "Min tid som chef for Rulle Marie", "Udsendt for Danmark", "Da terroren kom til Danmark"

Nicolaisen, Henrik: "1864 - Krigen og eftertiden!", "Dansk Vestindien - det tabte paradis?", "Slaget ved Jylland", "I kold krig bag fjendens linjer"

Nørhøj, Henning: "I Peters spor. Om den tidlige kristendom i Rom", "Teologi og filosofi i renæssancen", "Reformationens århundrede"

Nørup, Mette og Poul: "Den gang vi drog af sted - En vandretur gennem grænselandet - Billeder, sang og fortælling", "En kulturrejse - Esbjerg-Rügen retur - Billedforedrag"

Ottosen, Randi: "Bolette - en kvindeskæbne fra Thy…!", "Fortællinger fra Danmark"

Pedersen, Jens Olaf Pepke: "Hvorfor ændrer klimaet sig?"

Pedersen, Lisbeth: "Kvindekamp og kummerkår", "Katolske og kongelige konvertitter i Kalundborg"

Petersen, Hans Jørgen: "Sønderjylland – en personlig og humoristisk fortælling om grænselandet, en dansk, men anderledes landsdel", "Dansk identitet: ”Vort Modersmål er dejligt”", "Murens Fald", "Sønderjyder i 1. Verdenskrig"

Rahbek, Johs.: "På opdagelse blandt danske herregårde", "Kvindefortællinger på danske herregårde", "På opdagelse blandt danske landsbykirker"

Rasmussen, Bruno: "Historien om Martin Luther fortalt på 60 minutter", "Danmark og reformationen - i 1500-tallet og nu"

Rasmussen, Jørgen Dieckmann: "Et ganske særligt par – Bodil og Hal Koch", "Isbjørnenes og Jens Munks Churchill"

Refshauge, Jens Jørgen: "I krig og kærlighed – blade af en sønderjydes dagbog"

Rishøj, Flemming: "Manden der ændrede Europas kultur", "De farlige kvinders ø"

Risvig, Ronald: "Matador og kristendom - fortællinger om vort liv", "Humor er en alvorlig sag – det er derfor vi griner ellers var livet ikke til at holde ud"

Rützou, Esther: "Trone og Trods - Om den danske prinsesse Ingeborg", "At forvalte sine talenter - Om Karen Brahe", "Gobelinernes Danmarkshistorie"

Saltorp, Birgitte: "Præludier til Guldalderen", "Hvorfor er vi danske?", "Dansk erhvervsliv gennem 150 år", "Danske udvandrere i Nordamerika"

Skibsted Klæsøe, Iben: "I Vikingernes spor mod syd og øst", "Kontakterne mellem Europa og de østlige egne i det første årtusinde"

Sohn, Ole: "Frihedens port", "Jeg kommer snart hjem", "Gustaf Munch-Petersen – og den spanske borgerkrig", "Arne Munch-Petersen og hans hustrus dramatiske liv og skæbne"

Steenberg, Gunner: "Louise Rasmussen – bedre kendt som Grevinde Danner", "Det hellige land: de lange linier i Israels / Palæstinas historie", "Dansk Vestindien: både historien og nutiden – ”Det tabte Paradis”", "Dengang Danmark var slavenation: slavehandel på Guldkysten og slaveri i Dansk Vestindien", "Guldalderen i Danmark – eliten i kunst og kultur samt bagsiden af medaljen – fra krisen og fallitten 1815 til nationalismen, demokratiet og krigen 1848-1850", "Reformationen i Danmark – Religion og politik 1500 – 1560", "Danmark i 60’erne – årtiet med opgang og oprør", "Dengang i 50’erne – noget om erindringer"

Steffensen, Roar Kloster: "I inkaernes fodspor"

Sundbøll, Kim: "Flygtningepresset i Middelhavet"

Svestar: "Kærligt hilset fra Ingenmandsland"

Søby Brunkulsmuseum: "Udflugten går til Søby Brunkulsmuseum"

Sørensen, Henning: "Kirken og arbejderklassen", "Krudt uden kugler"

Treschow-Kühl, Theresia: "Engelske juletraditioner"

Ulstrup, Preben: "Kejserinde Dagmars liv og skæbne (1847-1928)", "Rasputin – helgen eller dæmon?", "Kejserinde Dagmars sidste dage i Rusland", "Hofjuveleren Carl Fabergé og den russiske kejserfamilie", "Hvad skete der med den russiske kejserfamilies værdier efter revolutionen?"

Værum, Peter: "Galilæis kikkert – da verdensbilledet skiftede"

Wichmann, Rasmus: "Den kolde krigs forfattere - atter aktuelle eller ufrivilligt morsomme?", "Da livgarden invaderede Irland. Glemte danske krige", "Virkelighedens "Game of Thrones". Historiebøgernes blodigste kapitler"

Weitemeyer, Lisbeth: "Reformation i ord og toner", "Koldinghus, kongerne og religionen", "Så er det jul igen...", "Leonora Christina – fra kongedatter til jammer", "Marie Grubbe – fra storhed til fald", "Anne Sophie Reventlow – dronning til venstre og højre hånd", "Caroline Mathilde – hun blev kaldt den lille engelske luder…"

Wien, Allan: "Hvordan mødte vikingerne kristendommen?", "Nordisk mytologi", "Hedenske juleskikke", "Islandske sagaer"

Zalewski, Barbara: "Med Luther til bords", "Gå i kloster…", "Vibeke Kruse – Christian IVs frille", "Kongelige tafler – i 1668 og i dag", "Alterbord og festbord – Borddækningens historie"

Østergaard, Anna-Grethe: "Min barndom i Herning i 50’erne"