Finn Damgaard

Bosiddende i Tårnby
Telefon: 4230 2550
Email: fd@km.dk


 Foto: Carsten Lundager

  1. Bien og Biblen: Om glæden ved bier og honning – og hvad Bibelen har at sige om den sag
  2. Skandalernes holdeplads: Apostlen Peter – en ambivalent skikkelse i den tidlige kristendom
  3. At finde fodfæste i verden: Oldkirkens historie fra jødisk reformbevægelse til selvstændig verdensreligion
  4. Hvem var oldkirkens kristne?: Hvad troede de på, og hvorfor skal vi stadig beskæftige os med dem i dag?
  5. Du bli’r, hvad du spiser eller gør du?: Om mad og måltidsfællesskaber i Bibelen


Sognepræst ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn siden 2014.
Cand. theol., ph.d. i Ny Testamente og tidlig kristendom. Beskikket censor i teologi ved Københavns og Aarhus Universitet. Jeg har skrevet bøger om Mosesskikkelsen og apostlen Peter, og adskillige artikler om især Ny Testamente og oldkirken. Jeg holder jævnligt foredrag i kirker og på Folkeuniversitetet. Kontakt endelig for andre foredragsønsker relateret til Ny Testamente.

Finn Damgaard holder foredrag i hele landet.

1. Bien og Biblen: Om glæden ved bier og honning – og hvad Bibelen har at sige om den sag

”Man kan aldrig vide, hvad bier tænker”, siger Peter Plys, mens han spekulerer over, hvordan han kan aflede biernes opmærksomhed og få poterne i sin livret, honning. Så er det straks lettere at vide, hvad mennesker tænker om bier. I foredraget vil sognepræst og amatørbiavler Finn Damgaard tage os med ind i biernes forunderlige verden, og til et land, der flyder med mælk og honning.
Et foredrag, der indgyder håb og tager livtag med nogle af tidens vigtigste udfordringer, klima- og biodiversitetskrisen, med bierne som prisme. Oplagt f.eks. i forbindelse med høst-arrangementer, bier på kirkegården, grøn kirke og lignende. Kan evt. kombineres med honningsmagning og honningsalg.
(45-60 min. efter aftale + efterfølgende samtale. 5000 kr. plus transportudgifter).

2. Skandalernes holdeplads: Apostlen Peter – en ambivalent skikkelse i den tidlige kristendom

Næst efter Jesus er apostlen Peter den mest kendte skikkelse fra Det Nye Testamente. Jesus gav ham tilnavnet Kefas, der betyder ”klippen”, og ifølge traditionen led han martyrdøden i Rom og den dag i dag anser den katolske kirke stadig paven som Peters efterfølger. Men dykker man ned i de nytestamentlige tekster tegner der sig et noget anderledes billede af Peter. I foredraget skal vi følge en højst usædvanlig skikkelse, der som korkproppen bliver ved med at poppe op af vandet – også når han ikke kan bunde. Så hvem var Peter egentlig, og hvorfor skal vi stadig beskæftige os med ham i dag?
I foredraget kan jeg også komme ind på Judas, eller jeg kan (med rabat) holde to foredrag; ét om Peter og ét om Judas.
(45-60 min. efter aftale + efterfølgende samtale. 5000 kr. plus transportudgifter)

3. At finde fodfæste i verden: Oldkirkens historie fra jødisk reformbevægelse til selvstændig verdensreligion

De første par århundreder efter Jesus’ død er vel nok den mest dramatiske periode i kristendommens historie, hvor de Kristus-troende skulle finde hoved og hale i, hvad de egentlig troede på, og skulle lære at begå sig i et samfund, der så med mistænksomhed på alt nyt. Foredraget følger oldkirkens transformation fra en samfundskritisk og uhomogen bevægelse til en velorganiseret og samfundsbevarende statsinstitution.
Foredraget tegner de store linjer i den tidlige kristendomshistorie frem til kejser Konstantin. Kan evt. kombineres (med rabat) med et foredrag mere (”Hvem var oldkirkens kristne”, foredrag nr. 4), hvor jeg omvendt zoomer helt ind på oldkirkens menigmand/kvinde.
(45-60 min. efter aftale + efterfølgende samtale. 5000 kr. plus transportudgifter)

4. Hvem var oldkirkens kristne?: Hvad troede de på, og hvorfor skal vi stadig beskæftige os med dem i dag?

Mens vi tidligere kun kendte oldkirken igennem teologernes skrifter og præsternes prædikener, har vi i dag langt større direkte indsigt i almindelige menneskers liv og kristendomspraksis takket været en række store arkæologiske fund de sidste hundrede år. I foredraget kommer vi helt tæt på datidens mennesker: Hvad optog dem, hvordan så de på sig selv og deres omverden, og hvorfor blev de kristne?
(45-60 min. efter aftale + efterfølgende samtale. 5000 kr. plus transportudgifter)

5. Du bli’r, hvad du spiser eller gør du?: Om mad og måltidsfællesskaber i Bibelen

Vores mad bliver i de her år en større og større kampplads for sundhed, dyrevelfærd, klimaaftryk og identitet. Men spørgsmålet om madens betydning er formentlig lige så gammel som menneskeheden selv. I hvert fald gennemsyrer det mange af Bibelens fortællinger – lige fra den forbudte frugt i Edens have til indstiftelsen af nadveren.
Foredraget undersøger madens betydning i Biblen, og sætter vores nutidige debat i et større lys. Oplagt f.eks. til arrangementer med spisning.
(45-60 min. efter aftale + efterfølgende samtale. 5000 kr. plus transportudgifter)