Soldrys v/ Agnete Odgaard-Jensen

Kontakt: Kammersgårdsvej 7, Ydby, 7760 Hurup Thy
Telefon: 9795 6409
E-mail: odgaard@soldrys.dk
Hjemmeside: www.soldrys.dk

  1. Kunsten at bevare livsmodet trods modgang
  2. Verden set med andre øjne
  3. Blind – hvad så?


Om Agnete Odgaard-Jensen:
Jeg er født i Thy, hvor jeg er vokset op. Mit syn mistede jeg som 25-årig. Jeg er uddannet aktivitetsmedarbejder, en uddannelse jeg netop nåede at afslutte, før jeg blev blind.
I dag leder jeg 2 mødesteder for synshandicappede i Thisted Kommune. Min uddannelse som underviser og foredragsholder startede jeg i 1979 i Dansk Blindesamfund og har løbende deltaget i mange kurser, og har derfor stor erfaring på dette område. Mit lyse sind skinner tydelig igennem, og jeg bruger flittigt min humoristiske sans. Jeg nyder mit aktive liv blandt mennesker i alle aldre, og har i 2009 oprettet mit eget foredragsfirma "Soldrys”. I efteråret 2011 fik jeg udgivet min kogebog ”Mad uden stress”, en kogebog til alle, der gerne vil nyde at lave mad og leve sundt. I 2013 skrev jeg bogen ”Medvind i modgang”, som omhandler eet af mine foredrag.

Agnete Odgaard-Jensen holder foredrag i hele Danmark. I alle former for foreninger: Højskoleaftener, velgørenhedsklubber, pensionistklubber, sogneeftermiddage/-aftener samt patientforeninger.
Fast gæstelærer på flere undervisningsinstitutioner og skoler.
Folder kan printes ud fra www.soldrys.dk

1. Kunsten at bevare livsmodet trods modgang

I dette foredrag kommer jeg ind på, hvad negative tanker kan gøre ved os. Tanker har enorme kræfter, så derfor er det så vigtigt, at vi tænker positivt i stedet for negativt. Jeg taler om de ting, der svækker vort immunforsvar: Negative følelser, dårlig samvittighed, modløshed, afhængighed af omgivelserne og de 3 former for ensomhed, som præger vort liv og samfund.
Med kærligheden som udgangspunkt fortæller jeg om de positive følelser, som styrker os og giver os livsglæde, hvor kunsten at kunne tilgive, er én af de vigtigste. Til slut samler jeg alle trådene og fortæller om en af mine egne store livskriser. Jeg ved, at dette foredrag giver megen stof til eftertanke. Mange af mine tilhørere har opfordret mig til at skrive en bog om emnet,og det har jeg gjort alvor af. Bogens titel er "Medvind i modgang".
(ca 95 min.; kr. 2.800 – 3.200 excl. transport)

2. Verden set med andre øjne

I dette foredrag fortæller jeg om, hvordan jeg oplever det at rejse som ”blind passager”. Jeg har været på flere lange og begivenhedsrige rrejser sammen med min ”to-benede førerhund” (jeg har den fordel, at han kan tale). Jeg fortæller, hvordan jeg som blind bruger mine andre sanser til at danne mig billeder af mine oplevelser. For mig drejer det sig om at spørge ind til, hvad der er at se, og jeg nyder de mange dejlige oplevelser, jeg alligevel får Med hjem.
Vi har været på flere busture i Europa og Vestcanada, storbyferier samt på krydstogt omkring Hawai, i Caribien, det østlige Middelhav, og i januar 2015 gik turen syd om Sydamerika. Den røde tråd i dette foredrag er, at jeg glæder mig over det, jeg kan i stedet for at ærgre mig over det, jeg har mistet.
(60 – 90 min.; kr. 1.800 – 2.200 excl. transport)

3. Blind – hvad så?

Med dette foredrag ønsker jeg at fremme forståelsen handicappede og ikke handicappede imellem. Jeg fortæller om det at leve som blind, mine muligheder samt begrænsninger. Jeg kommer ind på, hvor stor glæde jeg har haft af Dansk Blindesamfund og har af de hjælpemidler, jeg bruger i min dagligdag, og som det offentlige efter behov stiller til rådighed. Det gælder bl.a. min førerhund, og hvordan det med den er muligt at færdes i trafikken. Foredraget indeholder også, hvordan andre mennesker kan hjælpe os på den bedst tænkelige måde uden at såre. Min slutning omhandler egne oplevelser ved at miste synet, og hvordan jeg ved hjælp at mit lyse sind, humoristiske sans, familie og venners støtte er kommet videre med mit liv.
(75 – 90 min,; kr. 1.800 – 2.000 excl. transport)