Ulrik R. Damm og Birgitte Kaas Sørensen

Kontakt: Vinkelstræde 9, 8900 Randers
Telefon (Ulrik): 2027 6042
Telefon (Birgitte): 2498 7074
E-mail: urd@urd.dk (Ulrik) gittemus.kaas@gmail.com (Birgitte)

  1. 100 året for genforeningen - 75 året for befrielsen!
  2. Nye og gamle sange af Halfdan Rasmussen
  3. Sange/salmer af og fortælling om danske digtere og komponister
  4. Musikgudstjeneste
  5. Vi modtager gerne specifikke ønsker og sammensætter et program derefter

 

Ulrik R. Damm, tidligere organist ved Sct. Clemens Kirke og Sct. Mortens Kirke i Randers
Birgitte Kaas Sørensen, korist i Sct. Mortens Vokalensemble, tidligere korist ved Sct. Clemens Kirke i Randers og kirkesanger ved kirkerne i Kousted og Råsted.

Ulrik R. Damm og Birgitte Kaas Sørensen kommer i hele landet

1. 100 året for genforeningen - 75 året for befrielsen!

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark og 75 år siden, at Danmark blev befriet.
Vi har sammensat et program i ord og toner af disse to væsentlige begivenheder.
Ulrik fortæller og spiller klaver, Birgitte synger.
Programmet vil naturligvis også indeholde en del fællessange.
Varighed fra 1 time til 11/2, aftales i forvejen.
Kan kombineres med musikgudstjeneste i kirken først.

2. Nye og gamle sange af Halfdan Rasmussen

I 2015 fejrede vi 100 år for Halfdan Rasmussens fødsel!
Sammen med Jennumparkens Fritidshjem har Ulrik R. Damm udgivet cd og sanghæfte med melodier til nogle af Halfdans ”tosserier”, som vil danne grundlag for dette arrangement.
Ulrik fortæller og spiller klaver, Birgitte synger.
Programmet vil også indeholde fællessange.
Varighed fra 1 time til 1½, aftales i forvejen.
Kan kombineres med musikgudstjeneste i kirken først.

3. Sange/salmer af og fortælling om danske digtere og komponister

Komponisterne Carl Nielsen og Mads Hansen m.fl., salmedigteren Johannes Johansen,
digterne Jeppe Aakjær og Johannes Jørgensen, m.fl.
I 2016 har vi fejret 150-året for både Jeppe Aakjær og Johannes Jørgensen. Vi har et program af kendte, men også mindre kendte sange digterne.
Se beskrivelse nederst af Johannes Jørgensen cd!
En kombination af ovenstående kan også sammensættes.
Ulrik fortæller og spiller klaver, Birgitte synger.
Programmet vil også indeholde fællessange.
Varighed fra 1 time til 1½, aftales i forvejen.
Kan kombineres med musikgudstjeneste i kirken først.

4. Musikgudstjeneste

Musikgudstjeneste kan opbygges efter ønske. Vi har følgende programmer, som er bygget op over: 500-året for reformationen - Grundtvigs salmer - Jobs bog – Allehelgen – Salmedigteren Johs. Johansen – Julens salmer og læsninger – Musikgudstjeneste v/Påske – Mariæ Bebudelsesdag – Lysgudstjeneste v/Kyndelmisse - De nyere salmer!
Varighed 50-60 min. Kan kombinere med et af ovenstående programmer.

5. Vi modtager gerne specifikke ønsker og sammensætter et program derefter

Det kan være årstidens sange og salmer – gamle danske revysange og filmmusik m. m.

Fra pressen angående udgivelse af CD:
Det sker ikke sjældent, at der dukker kompositioner til Johannes Jørgensen-digte frem af ældre komponister. Men at nye komponister melder sig på banen, hører mere til sjældenhederne. Således har tidligere organist ved Sct. Mortens kirke i Randers, Ulrik R. Damm, kastet sin kærlighed på den gamle digters vers og ladet en række numre fortrinsvis med egne melodier indspille på en CD med sang af sopranen Birgitte Kaas Sørensen.
Det, der kendetegner Ulrik R. Damms melodier, er deres lyriske tone, der let lader sig indstudere til fællessang.

Pris: Afhængigt af evt. kombinationsvalg: 2.800 kr. til 3.200 kr. plus kørsel
Kontakt: Birgitte Kaas Sørensen, tlf 2498 7074 - gittemus.kaas@gmail.com