Torben Hangaard

Kontakt: Bådvej 74, 5240 Odense NØ
Telefon: 2271 1511
E- mail: pontesisto3@gmail.com

  1. Anita Garibaldi
  2. Tempelherrerne
  3. Cesare Borgias dramatiske liv og død
  4. Datter til salg
  5. De første kristne i Rom


Jeg er uddannet historiker fra Odense Universitet med mange års efterfølgende studier i Rom, hvor renæssancen og Borgiaerne havde og stadig har min særlige interesse. Mine bøger om emnet har modtaget særdeles gode anmeldelser.
Efter eksamen i de teologiske fag har jeg virket som sognepræst en kort årrække i Horne ved Faaborg og derefter i ca. 30 år i Vollsmose ved Odense, før jeg som pensionist nu er fuldtidsbeskæftiget med renæssancens Rom.

Jeg holder foredrag i hele landet.

1. Anita Garibaldi

Anita stammede fra Sydamerika og blev gift med den store italienske revolutionære Giuseppe Garibaldi. Sammen med ham deltog hun i 1849 i de voldsomme kampe om Rom og døde kort tid efter.
(60-90 min.: 2000 kr. plus kørsel)

2. Tempelherrerne

Tempelherrerne blev i middelalderen oprettet som en støtte for pilgrimme til Det Hellige Land. Imidlertid udviklede de sig til krigermunke med meget stor økonomisk og politisk indflydelse og gik til grunde ved den franske konge Filip den smukkes svigefulde optræden den 13. oktober 1307.
(60-90 min.: 2000 kr. plus kørsel)

3. Cesare Borgias dramatiske liv og død

Cesare Borgia var søn af pave Alexander den 6. (1492-1503) og skabte et nyt hertugdømme i Italien. Det var behæftet med store voldsomheder, der sluttelig førte til hans voldsomme død i 1507.
(60-90 min.: 2000 kr. plus kørsel)

4. Datter til salg

Fortælling om Lucrezia Borgias stilling som datter af pave Alexander den 6. (1492-1503) Som andre adelige døtre blev hun anvendt i politiske forhandlinger, hvor hun var en del af betalingen.
(60-90 min.: 2000 kr. plus kørsel)

5. De første kristne i Rom

De kristnes kamp for i Romerriget at etablere sig som religion i tiden frem til kejser Nero.
Simon Peters og Paulus' død i Rom.
(60-90 min.: 2000 kr. plus kørsel)