Søren Nørgård-Sørensen

Kontakt: Vestergade 68, Strib, 5500 Middelfart
Telefon: 2940 7627
E-mail: snorgardsorensen@gmail.com

  1. Dengang var der rigtige politikere
  2. Danmark som slavenation. Dansk-vestindiske øer
  3. En alkoholikers bekendelser og erkendelser. Der er håb
 

Lærer, undervisningskonsulent, nu folkepensionist. Født 1952.
Stammer fra Langeland. Medlem af Folketinget 1976-1988.Næstformand for Folketingets Kirkeudvalg. Byrådsmedlem i Middelfart 1994-2002. Student fra Svendborg Gymnaisum1971. Uddannet lærer fra Odense Seminarium 1976. Næstformand for DSU`s Landsforbund 76-78. Folkeskolelærer 1988-90.Undervisningskonsulent i 3F 1989- 2019, hvor jeg varetog uddannelsen af tillidsrepræsentanter (Ca. 10500 gennem 30 år). Nuværende medlem af Menighedsrådet i Strib, samt bestyrelsesmedlem i Røde Kors, Middelfart.
Har i mange år arbejdet som formidler, underviser og foredragsholder.

Søren Nørgård-Sørensen holder foredrag fortrinsvis Fyn og Jylland.

Nødvendige hjælpemidler: En PCer (power point samt lærred)

1. Dengang var der rigtige politikere

Fortælling, historie og anekdoter om spændende mennesker, politisk engagerede, jeg har mødt og arbejdet sammen med gennem 70erne og 80erne. Historier fra hæsblæsende år på Christiansborg. Fra en tid præget af økonomiske og energimæssige kriser, samt en tid, hvor arbejdsløshed og sociale problemer tårnede sig op. Politikere er også almindelige mennesker, om det så er Anker Jørgensen, Henning Christoffersen, Schlüter eller Knud Jespersen m.fl. Alle dem jeg kendte.
Historiefortælling med humor.
(60-90 min. 3000-4000 kr. samt transport. Eller efter aftale)

2. Danmark som slavenation. Dansk-vestindiske øer

Mit udgangspunkt er,at min mormor blev født på Sct Croix i 1893. Hendes far, min oldefar, var dansk præst i Frederikssted på Sct Croix 1889-1897. Det vakte min nysgerrighed. Dels de mange fortællinger,som har floreret i familien, dels et ønske om at besøge de steder, hvor de havde deres virke.
Min kone og jeg besøgte øerne. Foredraget vil tage sit udgangspunkt i denne rejse og de erfaringer, den gav os. Vi kommer rundt om det historiske, livet før og nu, de sociale, politiske og religiøse forhold på øerne. Ligeså oplevelserne med mennesker og natur.
(60-90 min. 3000-4000 kr. samt transport. Eller efter aftale)

3. En alkoholikers bekendelser og erkendelser. Der er håb

Alkoholforbruget i Danmark er stort. Konsekvenserne er mange. Følgesygdomme, ødelagte familier, dårlige funktioner, mistillid, snakken i krogene, benægtelser og løgne, omgivelsernes magtesløshed.
Med udgangspukt i, at jeg selv er tørlagt alkoholiker gennem 15 år, berettes om de kampe, alkoholikeren må kæmpe. Alkoholisme er stadig tabubelagt. Mennesker er usikre på ,hvordan de bør møde alkoholikeren individuelt, i familien og på arbejdspladsen. Jeg lægger op til en fordomsfri meningsudveksling.
(60-90 min. 3000-4000 kr. samt transport. Eller efter aftale)