Rita Nielsen

Kontakt: Gyngemose Parkvej 7, 4.sal th
2860 Søborg
Tlf: 2372 3948
E-mail: rh@nielsen.mail.dk
Webadresse: www.ritanielsen.dk

  1. Glædens dag i sorgens hus
  2. Livsmod i sorgen – at være efterladt og leve videre
  3. Etik ved livets slutning
  4. Det nødvendige nærvær – omsorg og sjælesorg
  5. Venteværelset – en døendes fortælling om livet


Hospicesygeplejerske og forfatter, tidligere højskolelærer.
Master i Etik og Religionsfilosofi.
Har undervist på Teologi for Lægfolk og holdt foredrag i mange år.
Emneområde: sjælesorg, etik og livsemner som f.eks. håb og glæde.
Skrevet en del bøger, bl.a.:
Venteværelset – en døendes fortællinger om livet (2010)
Det nødvendige nærvær – en bog om sjælesorg (2016)

Rita Nielsen holder foredrag i hele landet.

1. Glædens dag i sorgens hus

Hvordan leves hverdagen på et hospice set ud fra den døende, den pårørende og personalets perspektiv?
(1-2 timer med mulighed for fælles drøftelse; 4.000 kr. øst for Storebælt og 5.000 kr. vest for Storebælt + transport)

2. Livsmod i sorgen – at være efterladt og leve videre

Hvad sker, når sorgen holder sit indtog?
Hvad kan jeg selv gøre, når jeg er i sorg?
Hvad kan jeg gøre, når andre er i sorg?
(1-2 timer med mulighed for fælles drøftelse; 4.000 kr. øst for Storebælt og 5.000 kr. vest for Storebælt + transport)

3. Etik ved livets slutning

Der er mange spørgsmål at stille, f.eks.: Vil jeg dø eller genoplives? Dødshjælp eller livshjælp? Hvad med livsforlængende behandling? Hvad siger etikken? Kan kristendommen give svar?
(1-2 timer med mulighed for fælles drøftelse; 4.000 kr. øst for Storebælt og 5.000 kr. vest for Storebælt + transport)

4. Det nødvendige nærvær – omsorg og sjælesorg

Dette foredrag handler om hverdagssjælesorg, hvordan vi kan hjælpe hinanden, når livet gør ondt.
Det vil også omhandle troens betydning for mennesker, der rammes af sygdom, død og sorg.
(1-2 timer med mulighed for fælles drøftelse; 4.000 kr. øst for Storebælt og 5.000 kr. vest for Storebælt + transport)

5. Venteværelset – en døendes fortælling om livet

Med udgangspunkt i en række samtaler med en ung mand, som er døende, rejses følgende spørgsmål: Hvad kan det døende menneske lære os om livet? Hvordan er det at være døende – hvordan bevare modet midt i sorgen? Hvad sker der med ens relationer? Hvad sker der med ens forhold til fremtiden? Hvad sker der med ens tro og livsholdning?
(1-2 timer med mulighed for fælles drøftelse; 4.000 kr. øst for Storebælt og 5.000 kr. vest for Storebælt + transport)