Povl Chr. Balslev

Kontaktadresse: Sankt Jørgens Vej 67, 5700 Svendborg
Mobil: 2160 6258
E-mail: pc@balslev.org
Hjemmeside: www.povlbalslev.dk

  1. 2XAndersen
  2. Thorvald Aagaard - komponist og musikformidler i den folkelige sangs tjeneste
  3. Jeg har ikke tid!!
  4. Vor folkesangs fire store
  5. Betragtninger fra en orgelbænk


Organist, Komponist, tidligere højskolelærer.
Kirkemusikalsk diplomeksamen fra DKDM. Koncerter i flere europæiske lande samt USA og Japan. Komponist af sange, salmer, orgelværker, korværker samt musik til CD-Rom Produktioner. Højskolelærer fra 1995-98. Organist ved Otterup kirke fra 1998- 2002. Fra 2002 organist og klokkenist ved Vor Frue kirke, Svendborg. Forfatter til bog om komponisten og musikformidleren Th. Aagaard.

Foredrag over hele landet gennem de sidste 15 år.

1. 2XAndersen

Trods over 100 års forskel i tid har HC og Benny en del mere tilfælles end blot deres efternavn - bl.a. humoren og "glimtet i øjet".
I løbet af foredraget vil dette bl.a. blive belyst ved, at vi synger en del af de to herrers sange.
(60-90 min. el. aftale; mellem 4000 og 5000 kr. + transport, nødv. hjælpemidler: Klaver)
Foredraget er tidligere holdt: Sognehuse, højskoler og kulturhuse landet over.

2.  Thorvald Aagaard - komponist og musikformidler i den folkelige sangs tjeneste

Fynske Thorvald Aagaard var om nogen en af folkene bag fornyelsen af den danske sang i begyndelsen af 1900-tallet. Et foredrag om manden, komponisten og sangskriveren og hans syn på en god melodi. Hvad kan vi lære af ham her 100 år efter, hvor fællessangens rolle igen er sat til diskussion.
Povl Chr. Balslev udgav i 2009 en bog om Thorvald Aagaard på forlaget "Odense Bys museer"
(60-90 min. el. efter aftale; nødv. hjælpemidler: Klaver; mellem 4000 og 5000 kr + transport)
Foredraget er tidligere holdt: Sognehuse, højskoler og kulturhuse landet over.

3. Jeg har ikke tid!!

Hvad vil det sige at slå tiden ihjel eller sætte tiden i stå og hvornår blev vi så afhængige af at styre tiden, at vi endte med at blive slaver af den? Et foredrag med fortællinger, digte og sange der alle kredser om netop begrebet ”Tid”.
(60-90 min. eller efter aftale; mellem 4000 og 5000 kr + transport, nødv. hjælpemidler: klaver)
Foredraget er tidligere holdt: Sognehuse, højskoler og kulturhuse landet over

4. Vor folkesangs fire store

Det er ingen tvivl om, at fællessangen i starten af 1900-talller oplevede en klar opblomstringstid. Dette skete i høj grad på grund af det stærke firkløver af komponister bestående af Carl Nielsen, Thomas Laub, Thorvald Aagaard og Oluf Ring. På hver deres måde bidrog de til den fælles sag at skabe gode og sangbare melodier - melodier, der endnu holder den dag i dag. Povl Chr. Balslev, vil fortælle om komponisterne, deres særpræg, deres forhold til og syn på hinanden samt deres fælles mission. undervejs skal der selvfølgelig synges!
(60-90 min. eller efter aftale; mellem 4000 og 5000 kr + transport; nødvendige hjælpemidler: klaver)
Foredraget er tidligere holdt: bl.a. på Carl Nielsen museet.

5. Betragtninger fra en orgelbænk

Povl Chr. Balslev´s far var præst, farfar var præst, oldefar var præst – 8 led tilbage har været præster i familien Balslev, men Povl blev organist og satte sig derfor i modsatte ende af kirken – men blev, som bedstefaderen sagde ”dog indenfor rummet”. På underholdende vis fortælles om gudstjenesten set fra orgelbænken, om kirken i dag og om musikkens plads og betydning i højmesse og kirkelige handlinger.
(Honorar 4000-5000 kr)
Foredrag holdt rundt i landet.