Poul Marcus

Kontakt: Elbækvej 41, Elbæk, 8700 Horsens
Telefon: 3020 8211
E-mail:Elbaekhus@gmail.com
Hjemmeside: www.poulmarcus.dk

  1. Jacob A. Riis - den mest indflydelsesrige dansker i den amerikanske historie
  2. Blicher - Præsten & Digterens liv og levned
  3. Kongeåen og den gamle grænse
  4. Slesvig - ”Det tabte land”
  5. Jylland rundt i 15 dele
 

Engang i 1960’erne fandt jeg interesse for at fotografere – og siden kom interessen for at udforske baggrunden til billederne.
Jeg fandt mange forunderlige, interessante og finurlige fortællinger, som jeg begyndte at formidle til billederne.
Dette med at formidle blev på en måde mit levebrød. Jeg kom til at beskæftige mig med at fremstille undervisningsmaterialer til folkeskoler og gymnasier. Siden hen tog jeg initiativ til at oprette Han Herred Naturcenter & Skeelslund Kunstcenter. I 90’erne blev jeg den daglige leder af Århus Kunstmuseum (i dag kaldet ARoS).
Gennem – snart 20 år – har foredragene været en tilbagevendende begivenhed, som jeg hver gang glæder mig til at afholde. Jeg henvender mig hovedsageligt til forskellige foreninger, folkekirken og højskoler. Flere steder er jeg kommet både 15 og 20 gange!
Sideløbende har jeg arrangeret små dagsture rundt i landet, og har bl.a. samarbejdet med De Grå Busser og Jelling Rejser.

Jeg holder foredrag i hele landet.

1. Jacob A. Riis - den mest indflydelsesrige dansker i den amerikanske historie

Fortællingen om den unge mand fra Ribe, der i 1880’erne beskrev den usle fattigdom i New York, og blev en social pioner og nær ven af præsident Theodore Roosevelt. Hør om hans fantastiske livsforløb fra fattig og ulykkelig forelsket tømrersvend til en betydningsfuld toneangivende avisejer i New York.
Jeg har læst 76 private breve (u-publiceret), som han sendte hjem til sin familie i Danmark. Igennem brevene har jeg fået et usædvanlig indblik i hans liv.
I 7 år hutlede han sig gennem tilværelsen i New York’s fattigkvarterer, indtil han blev ansat som politirapporter. Han skrev om det han kendte selv - sult og fattigdom.
Med sit kamera sørgede han for, at millioner af sultne og ekstrem fattige indvandrere ikke blev glemt, men blev” trukket frem” i lyset. Han blev verdens første pressefotograf. Han har udtalt ”ordene betød ikke noget før billederne kom” Hør om hvordan han optog sine fantastiske billeder, på måder ,som ingen andre hidtil havde gjort, om hvordan han brugte sin succes til at ændre forholdene for de dårligst stillede.....og om hvordan det gik med kærligheden!
Han er kaldt for den mest indflydelsesrige dansker i den amerikanske historie.
(80 – 85 min.; pris: Jylland/Fyn 1.900 kr., Sjælland / øerne: 3.000 kr. Tillæg for transport efter statens takster)

2. Blicher - Præsten & Digterens liv og levned

Vi vil følge den unge Steen, hvis mor var psykisk syg og ikke kunne passe ham. Høre om hans opvækst, hvor han blev tvunget til at gå med paryk og i fine klæ´r hos den adelige familie, som havde taget ham til sig.
Om hans mange kærlighedsaffærer, der gjorde så ondt….. men satte ham i stand til at skrive så vedkommende. Vi følger ham når han læser, studerer og er soldaten der falder i søvn under Københavns bombardement. Da han er syg og døden kalder, men med ukuelig livsappetit overvinder lægernes dødsdom. Han gifter sig med sin onkels 16 årige skønne enke og bliver far til 15 børn. Hans skilsmisse.
Blicher var altid i pengemangel og vi skal løfte sløret for HVORFOR?
Vi følger Blicher gennem livet - og lidt, Ernestine, - som var den smukke brud!
(80 – 85 min.; pris: Jylland/Fyn 1.900 kr., Sjælland / øerne: 3.000 kr. Tillæg for transport efter statens takster)

3. Kongeåen og den gamle grænse

Allerede navnet  Kongeåen sætter fantasien i gang! Det må være en særlig å med dette navn! Navnet havde gjort et uudsletteligt indtryk på den prøjsiske konge, da grænsen skulle trækkes efter 1864.
Vi følger åen fra dens delta, til de mange udspring og tværs over Jylland til udløbet i Vadehavet. Historie på historie bliver ridset op! Om tyske og om danske grænsevagter, deres liv - smuglerhistorier, sortbørshandel, vadesteder – og om Skibelund Krat. Samt om pigen fra Kamstrup der hjalp omkring 400 flygtninge af mange nationaliteter over grænsen – og om meget, meget mere … Vi følger også grænsen fra Hejlsminde, Kolding Aa, omkring ”De Syv Sogne” – samt naturligvis – området øst for Ribe til grænsesten nummer 1. Den der står ved Kong Christian X’s Dige nord for Hvidding Kirke.
Velkommen til et foredrag, som bygger på utallige besøg i lokalhistoriske arkiver, hos dejlige personligheder i deres private hjem og alt sammen understøttet af egne fotooptagelser.
(120 min.; pris: Jylland/Fyn 1.900 kr., Sjælland / øerne: 3.000 kr. Tillæg for transport efter statens takster)

4. Slesvig - ”Det tabte land”

Vi kommer til at høre spændende historier lige fra Kobbermølle i øst til Frederiksstad, Tønning og den store Ejderdæmning i vest, samt om de frisiske øer, kogene og vadehavet. Vi skal rundt i Slesvig, besøge steder med dansk tilknytning, og her er meget at høre. Ikke historie med mange årstal, for jeg har prioriteret ”den gode historie” og ”den lille historie i den store historie” – herunder om danske børnehaver, danske skoler, dansk plejehjem og danske kirker. Kom med på en oplevelsestur!
Foredraget er blevet til gennem adskillige år, hvor vi har cyklet, kørt rundt i bil eller med mindre lokaltog i det gamle danske land.
(90 min.; pris: Jylland/Fyn 1.900 kr., Sjælland / øerne: 3.000 kr. Tillæg for transport efter statens takster)

5. Jylland rundt i 15 dele

Jylland rundt er ligesom i ”Trap Danmark” opdelt i mange bind. Her er egentlig 15 selvstændige foredrag, nemlig opdelt i områder/landsdele: Jyllands-serien er rigt illustreret med egne nutidige fotos suppleret med ældre billeder. Vi møder en række kirker, hovedgårde og slotte samt en kæde af fortidsminder, seværdigheder og flotte naturforekomster.
Nordjylland dækker området mellem Mariager fjord og Grenen. Foredragene er opdelt i Vendsyssel, Himmerland, Limfjorden og Mariager Fjord
Østjylland er beskrevet i foredragene om Djursland, Randers Fjord og Gudenåen – samt Norsminde Fjord – og Horsens Fjord, - og endelig findes et foredrag om øerne i Kattegat. ”Fra Ø til Ø”
Vestjylland er beskrevet i foredraget ”Vestjylland” som dækker området fra Skagen til Højer, men også i foredragene om Sønderjylland’s vestlige del og i foredraget om Kongeåen
Sønderjylland er området fra Kongeåen til den nuværende grænse og omhandles i flg. 3 foredrag: Sønderjyllands østlige del, Sønderjyllands vestlige del samt i foredraget om Kongeåen og den gamle grænse. Endelig findes et selvstændigt foredrag om Slesvig ”Det tabte land” – hvor jeg har vægtet danskheden i Slesvig som det primære.
Yderligere beskrivelser: se hjemmesiden www.poulmarcus.dk 
En imponerende gennemgang af alle Jyllands facetter og storslåede naturområder. Skal turen gå til en lokalitet i Jylland, er dette absolut et most forinden afgang. Jeg har arrangeret udflugter og været guide overalt i Jylland for De Graa Busser, Jellingrejser, Centrumturist og Tigerrejser. Tusinder har hørt mit materiale – og det har til alle tider været glade deltagere!
(80-90 min.; pris: Jylland/Fyn 1.900 kr., Sjælland / øerne: 3.000 kr. Tillæg for transport efter statens takster; Samtlige foredrag: 15 foredrag 22 ½ time – kr. 27.000,- Jylland Fyn, do. kr. 42.000,- Sjælland/Øerne)