Poul Henning Krog

Kontakt: Degnemosen 3, 5700 Svendborg
Mobil: 2297 8558
Mail: phkrog@phkrog.com
Administration: Anna Sofie Ankeraa. kommunikation@poulhenningkrog.dk
Mobil: 3014 1090

  1. Når Himlen svarer. Om tunge diagnoser og helbredelse
  2. Prisme7. En metodisk brobygning mellem tro og psykiatri
  3. Partønden. Om håndværket tro, håb og kærlighed
 

Videnskab og tro er ikke modsætninger. Poul Henning Krog er læge på psykiatrisk afdeling i Svendborg og medicinsk konsulent ved afgiftnings- og stabiliseringscentret Slusen i Oksbøl. Poul Henning Krog, som mange også kender som Lægepræsten, ved hvordan alle sider af mennesket kommer i spil gennem krise og modgang.
Lægepræsten skiller videnskab og tro ad, når han er fungerende læge ved lokalpsykiatrien i Svendborg, men han glæder sig over, at sammenhængen mellem sjælelig og åndelig sundhed i stigende grad anerkendes i sundhedsvæsenet. Siden 2004 har Poul Henning Krog (PH) været frikirkepræst ved Svendborg Pinsekirke.
Poul Henning Krog har udgivet 2 bøger (se mere på hjemmesiden poulhenningkrog.dk), han er klummeskribent, brevkasseredaktør og foredragsholder. Han blev uddannet cand.med. i 1986 og har læst teologi på Fuller University og Københavns Universitet.
"Tro udvider horisonten opadtil, udadtil og indadtil. Troen gør en stor forskel i livet, for når vi beder Gud om nåde, så tilgiver han os og glemmer vores synder – ja, kaster dem i glemslens hav, hvor fiskeri er forbudt."

Poul Henning Krog holder foredrag i hele landet.

1. Når Himlen svarer. Om tunge diagnoser og helbredelse

Et tankevækkende foredrag i 2 dele, hvor Lægepræsten fortæller om de mirakuløse helbredelser han selv har været vidne til. Hele 3 gange har Lægepræsten oplevet helbredelse af 3 mennesker med alvorlige diagnoser. Helbredelserne er sket gennem inderlig forbøn, overbevisningen om Guds indgriben samt længere processer med samtale, omsorg, støtte og fællesskab. I foredraget fortæller Lægepræsten bl.a. om Klaus, der led af paranoid skizofreni (også kaldet F20.00 på psykiatrisk afdeling). En uhelbredelig sygdom, der giver markante ændringer i tanker og adfærd. I fortællingen om Klaus følger vi ham i de 17 år, hvor medicin og lange indlæggelser er hans tunge virkelighed. Vi hører også om Klaus' familie, forældrenes desperation over situationen og den førtidspension Klaus når at få tilkendt før hans liv forvandler sig markant for øjnene af ham. I foredraget, får du et indblik i, hvordan et naturvidenskabeligt og logisk tænkende menneske som Lægepræsten lever i sikker forvisning om Guds eksistens. Ikke med Gudsbegrebet som ideologi eller en udefineret kraft fra universet, men som et levende og ufravigeligt faktum i livet, der konstant forvandler og fornyer. Lægepræsten stiller også - og prøver at besvare spørgsmålet: Hvorfor lever kristne længere og hvorfor har de mindre sygdom end ikke troende? Ikke så lidt interessant i en tid, hvor det er recepter og evidente løsninger, der er svaret.
(60-90 min. Honorar 4000 kr + kørsel (Statens takst))

2. Prisme7. En metodisk brobygning mellem tro og psykiatri

I foredraget: 'Prisme7. En metodisk brobygning mellem tro og psykiatri' tager Lægepræsten sine tilhørere med ind i den verden han færdes i dagligt. Psykiatrien og teologien er i rivende udvikling, begge "retninger" har deres særegne sprog - men barriererne mellem de 2 må og skal falde en for en. Menneskers behov for dybte, mening, forståelse og sammenhæng er stærkt, ikke mindst i vores moderne samfund med et overophedet tempo. De eksistentielle spørgsmål trænger sig naturligt på og skal ikke bare dulmes - man i mange tilfælde gennemleves og nyfortolkes.
(60-90 min. Honorar 4000 kr + kørsel (Statens takst))

3. Partønden. Om håndværket tro, håb og kærlighed

Et foredrag om tro, håb og kærlighed - banalt, og dog så dybt basalt for os alle. Hvordan lærer vi at leve sammen i harmoni og være medfølende, kærlige, omsorgsfulde og ydmyge over for hinanden? Selv har PH været lykkeligt gift med Susanne i næsten 40 år og sammen har de 3 børn, 3 svigerbørn og 7 skønne børnebørn - så han ved et og andet om "den slags" og øser gerne af sin erfaring med både hjerte og empati. Foredraget henvender sig til alle, der kender til udfordringerne i ægteskabet eller parforholdet. Hvorfor er det vi går galt af hinanden, selv om vi vil hinanden det så godt? Hvorfor går der så meget hverdag i den, at vi næsten ikke kan genfinde romantikken igen? De spørgsmål - og mange andre - tager Lægepræsten op i foredraget. Ægteskabet/parforholdet sammenlignes med en tønde. En gammeldags tønde af træ fremstillet med lige dele teknik, tålmodighed og vilje.
"Tretvundet snor brister ikke så let." (Præd.4:9-12).
(60-90 min. Honorar 4000 kr + kørsel (Statens takst))