Peter Duetoft

Kontakt: Vestergade 1b, 9870 Sindal
Telefon:9893 4565/4054 6660
E-mail: peter@duetoft.dk
Hjemmeside: www.duetoft.dk

  1. Så opfør jer dog ordentligt!
  2. Omskiftelsernes veje
  3. Demokrati er ikke sex'et!
  4. Mental sundhed - hvor blev livsglæden af?
  5. Hvorfor gør de det?

 

Historie-fortæller, skribent og samfundsdebattør. Aktiv i værdi og etik diskussioner bl.a. som talsmand for Den Danske Frimurerorden. (se mere www.duetoft.dk
Engageret i dansk og international politik i en lang årrække. Medlem af Folketinget 1988-2001. Bl.a. Formand for Finansudvalget. Herefter leder af en række EU og FN demokrati-projekter bl.a. i det tidligere Sovjet.

Peter Duetoft holder foredrag i hele landet.

1. Så opfør jer dog ordentligt!

Omgangsformen er ofte rå og ubarmhjertig i det moderne samfund. Pli og dannelse er glemte ord. Det kommer til udtryk i måden, vi taler til og omtaler hinanden på. Det kommer til udtryk på de sociale medier. Det kommer til udtryk, når vi skal hjælpe hinanden eller yde service. ”Jeg og mig” – har erstattet ” vi og os”.
Arrangementet kan måske provokere én og anden – men det er ikke en lokal ”brokke aften”. For der peges nemlig på veje mod et mere harmonisk samfund – og i aftenens dialog, inspirerer vi ofte hinanden til at ”gøre noget ved det”.
(45-75 min.+ spørgetid og diskussion; 4000 kr. + transport efter aftale)

2. Omskiftelsernes veje

Berlinmuren blev bygget – og den blev revet ned igen. Vi besøgte nabobyen og mennesket besøgte Månen. Der var krig- så kom drømmen om fred – og så kom 11.september, frygtens sejr i Verden. Personlig kontakt blev erstattet af sociale medier, telefonsvarere og effektivitet.
Verden ændrer sig – og det går hurtigere og hurtigere. Peter Duetoft er født i 1950 – og har dermed mødt mange af omvæltningerne. Han fortæller historier og giver eksempler på udfordringerne i forandringens veje. Kan vore værdier følge med – eller bliver de skubbet til side, fordi ”alt nyt er godt”. Og hvad kan vi gøre for at undgå, at vi skaber ”et samfund uden mennesker”?
Det er nogle af de emner, aftenen vil byde på. Der er plads til nostalgi, smil, grin og ikke mindst eftertanke. Og måske en lille provokation midt i det hele.
(45-75 min.+ spørgetid og diskussion; 4000 kr. + transport efter aftale)

3. Demokrati er ikke sex'et!

Forudsætningen for et demokrati er, at man accepterer at naboen vil noget andet end én selv. Hvis man ikke gør det, er det vejen til et diktatur. Den medmenneskelige dannelse og forståelsen for fællesskabets nødvendighed har været forudsætningen for opbygningen af vort folkestyre.
I disse år er mediestunts, udspekulerede meningsskift, løb efter meningsmålinger og en hård tone med til at ødelægge vort demokrati. I stedet for at holde fast i en række grundlæggende værdier er man med til at skabe forvirring og usikkerhed i samfundet. Centralisering, regneark og fokus på effektivisering er en udfordring – ligesom globalisering, internationalisering og uhæmmet markedsøkonomi er det. Der er nok at tage fat på.
For nogen tid siden ringede en arrangør og spurgte, om jeg ville komme og fortælle. Det ville jeg gerne. "Hvad vil du tale om ?", spurgte hun. "Demokrati" - sagde jeg. Svaret var: "Vil du ikke nok finde et andet emne, demokrati er ikke sex'et!". Det er det måske ikke, men det er vigtigt. Demokratiet er under pres overalt i Verden - og hvis vi ikke vil drøfte det, så ender det galt.
Med erfaring fra arbejde i vort demokrati gennem mange år på mange niveauer og som tidligere leder af en lang række FN og EU demokratiprojekter verden over, lægger Peter Duetoft op til en debat om folkestyrets udfordringer og om, hvordan vi redder demokratiet i en stormfuld verden.
(45-75 min.+ spørgetid og diskussion; 4000 kr. + transport efter aftale)

4. Mental sundhed - hvor blev livsglæden af?

Peter Duetoft, er en skattet foredragsholder og rejser landet rundt for at fortælle om forskellige emner med mennesker i fokus. Han formidler gerne sin store viden, indsigt, tolerance og hjertevarme videre til andre.” (aviscitat).
Ved fortællerarrangementet om livsglæde, lykke og mental sundhed, giver jeg eksempler på udfordringer, men også bud på leveregler og måder, der kan føre til mere livskvalitet. Det er en fortælling, der både underholder og skaber eftertanke.
Livsglæden findes i det nære. Hvis man åbner øjnene, er der så megen skønhed og så mange positive ting omkring os, men vi lægger måske ikke mærke til dem, fordi vi tager dem for givet eller prioriterer forkert. Og åbner vi os mod andre mennesker, opdager vi en hel verden af eventyr.
Naturligvis er der udfordringer – det skal man ikke se bort fra. Men livet består af valg. Vi har alle valget mellem positivt-negativ, lys-mørke, godt-slet. Det er de valg, der skaber livskvaliteten for en selv og for ens omgivelser. Dette er vigtigt I en tid, hvor stress og ensomhed er blevet “folkeeje”.
Mennesker har brug for hinanden. At leve er at leve for og med andre mennesker. Forståelsen for og lysten til fællesskab er under pres, ligesom adskillige andre af vore grundlæggende værdier, der er med til at gøre livet smukt og godt.
Peter Duetoft giver eksempler på udfordringerne, men giver også bud på leveregler og måder, der kan føre en anden vej.
Det er et rigtig positivt foredrag og en varm fortælling, der både underholder og skaber eftertanke, og så kommer smilet også frem. Det er jo en vigtig del af livsglæden.
(45-75 min.+ spørgetid og diskussion; 4000 kr. + transport efter aftale)

5. Hvorfor gør de det?

Tusindvis af danske kvinder og mænd er medlemmer af loger og andre specielle organisationer. Ofte gennemfører de hemmelige ritualer ved optagelsen og ved andre særlige lejligheder.
Der er et væld af myter og fordomme omkring denne virksomhed. Dan Brown og andre forfattere bruger den lukkede verden som ramme for deres romaner. Konspirationsteorier florerer. Der er ikke det, der er ikke er logernes skyld: De styrer Verden, de har opbygget Washington og de stod bag 11.september.
Men, hvad er virkeligheden? Hvorfor bruger mennesker denne lukkede verden – og til hvad? Hvad er egentligt hemmeligt? Ganske enkelt: Hvorfor gør de det?
Peter Duetoft fortæller om én af de mest kulturbærende strømninger i vor internationale kultur. Han giver eksempler på den ideverden, man støder ind i og han lægger op til en diskussion om, hvorvidt der stadig er brug for dette ”frirum” i det moderne samfund. Er det i virkeligheden en dannelsesrejse, mennesker går ind til?
Måske er det slet ikke så hemmeligt, som de siger!
(45-75 min.+ spørgetid og diskussion; 4000 kr. + transport efter aftale)