Morten Seindal Krabbe

Kontakt: Lysagervænget 48, 8722 Hedensted
Telefon 7589 2808 / 2441 6661
E-mail: seindal.krabbe@hafnet.dk

  1. Jeg er her for at mildne.
    En præsentation af den ukendte Robert Storm Petersen.
    Hans personlige kampe og kunst
  2. Storm P.’å Herren
    Storm P’s forhold til kristendommen
    ”Jesus er god nok, men de kristne …”


Morten Seindal Krabbe er sognepræst i Hedensted – St. Dalby. Har gennem flere år forsket i Robert Storm Petersens dagbøger, scrapbøger, digte og malerier. Foredragene giver anledning til samtale og eftertænksomme hygge-smil.

Morten Seindal Krabbe holder foredrag i hele landet.

1. Jeg er her for at mildne
En præsentation af den ukendte Robert Storm Petersen
Hans personlige kampe og kunst

De fleste kender Storm P’s fluer og hans hyggelige humor, men hvem var Robert Storm Petersen bag humoren? Storm P’s spændende livshistorie præsenteres igennem et uddrag af hans dagbøger, interviews, digte og fremvisning af mere ukendte malerier og tegninger. Vi går fra storbyens fusentastere, fruentimmere og fattiglemmer frem til Frederiksbergs bedre borgerskab. Efter to verdenskrige funderer Storm over, hvorvidt vi mennesker udvikler os eller indvikler os. Morten Seindal Krabbe afvikler et foredrag, hvor tilhørerne præsenteres for noget af alvoren bag meget af Storms humor.
(60 - 90 min. 3.000, kr + transport. Der skal anvendes projektor)
Foredraget er holdt i Østhimmerlands kunstforening, på biblioteker, Foredragsforeninger, Pensionistforeninger, Sogne-aftner/eftermiddage

2. Storm P.’å Herren
Storm P’s forhold til kristendommen
”Jesus er god nok, men de kristne …”

Et glad budskab til eftertanke og smil i øjne og sind.
I malerier, tegninger, dagbogsnotater, digte og interviews får du mulighed for at møde en ukendt side af Storm P.: mennesket der forholdt sig til den kristne tro på godt og ondt. Som privatmenneske har Storm P. hele sit liv arbejdet med motiver, der tager sit udspring i kristendommen. Avis-interviews og artikler om Storm P fra 1920’erne frem til hans død i 1949 er også med til at give et indtryk af en finurlig mand, der havde den lyse Jesus med i sin livsbagage. Han så den mørke kristendom og moraliseren som en livsknuser.
Foredraget er nyt hver gang, da der pga. Storm P.s store produktion fremvises og fremføres forskellige værker.
Hvordan ser kirkeliv, kristendom og Guds tro ud igennem øjnene på Storm P.
Den mand, de fleste kender som ”Fluernes Herre.”
Foredraget er bl.a. vist på Nivågård Samlingen, Tølløse Baptistmenighed, Hjerting kirke, Herning bibliotek, Marselisborg Y’s mens club, i foredragskredse, kunstforeninger og sogneaftner landet rundt.
(90 – 120 min. 3.300 kr. + transport. Der skal anvendes projektor)