Mona Østergaard Klit

Kontakt: Gundevej 33, 7700 Thisted
Mail: monaoestergaardklit@gmail.com
Telefon: 4218 6508

  1. Menneskelivet med skønne og glædelige øjeblikke
  2. Kom med en tur i Nationalpark Thy og oplev natur og livsglæde
  3. Kom med en tur til Israel og Palæstina


Jeg er uddannet sygeplejerske og har arbejdet på hospitalsafdelinger og i hjemmeplejen i samlet set 11 år. I 14 år har jeg været underviser i sygeplejerskeuddannelsen og i efter-videreuddannelse.
Jeg har en Diplomeksamen fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole, Master uddannelse fra Aarhus Universitet, Supervisoruddannelse og bestået forskellige enkeltfag på universitetsniveau- såsom etik og filosofi.

Mona Østergaard Klit holder foredrag i hele landet.

1. Menneskelivet med skønne og glædelige øjeblikke

Et foredrag med visning af powerpoint og tekster og gode fotos, som kan folde tankerne ud i forhold til vores liv hver især. Teksterne hentes hos forfattere indenfor filosofien, teologien med flere.
(Ca 90 min - 3.000 kr. og derudover dækning af mine transport udgifter)

2. Kom med en tur i Nationalpark Thy og oplev natur og livsglæde

Et foredrag med visning af fotos, som jeg selv har taget i Nationalparken, som jeg bor tæt ved og ofte har gode oplevelser i. Der knyttes refleksioner og gode tekster til, som kan hjælpe os til at få sat ord på livsglæden.
(Ca 90 min - 3.000 kr. og derudover dækning af mine transport udgifter)

3. Kom med en tur til Israel og Palæstina

Et foredrag med udgangspunkt i flere ture til Israel og Palæstina. Der vises power point med fotos og der inddrages bibelske tekster hvor det er relevant.
Der er også fokus på det historiske perspektiv.
(Ca 90 min - 3.000 kr. og derudover dækning af mine transport udgifter)