Martin Schwarz Lausten

Kontakt: Ørnebakken 53, 2840 Holte.
Telefon: 4589 2840
E-mail: msl@teol.ku.dk

  1. Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator
  2. Kirkens problemer ved Genforeningen i 1920
  3. Reformationen i Danmark
  4. Kristne og jøder i Danmark fra middelalderen til nyere tid
  5. Christian d. 2. mellem paven og Luther


Foredragsholderen er dr. theol., var professor i teologi med Danmarks kirkehistorie som særligt område, Københavns universitet, indtil 2008. Har siden 1970´erne holdt talrige folkelige foredrag i kirkehøjskoler, folkeuniversiteter, sogne og højskoler. Har skrevet en række bøger om kirkehistoriske emner.

Martin Schwarz Lausten holder foredrag i hele landet

1. Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator.

Hvad gik Luthers reformation egentlig ud på? Hvorfor blev modsætningen mellem ham og den romersk-katolske kirke så ubønhørlig, at det endte med hans kætter- og dødsdom? I foredraget belyses hans nye syn på kristendommen, hans personlige forhold i Wittenberg. De danske forhold og spørgsmålet om lutherdommens betydning i dag inddrages. Foredraget bygger på foredragsholderens bog af samme navn, 3.opl. 2006.
(Ca. 1½ time, samt evt. spørgsmål og debat. 6000 kr. + kørsel i egen bil efter statens takster+ evt. overnatning på hotel/kro)

2. Kirkens problemer ved Genforeningen i 1920

Blandt de mange politiske og kulturelle problemer ved Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 var de kirkelige. Kunne tysk uddannede præster bare fortsætte nu som danske? Det løste man på en direkte og dramatisk måde. Med afstemninger og ”genopdragelseskursus”. Gudstjenesterne og hele kirkelivet skulle nu tilpasses Folkekirkens, hvordan foregik denne ”kirkelige integration”, hvis følger stadig kan ses. Foredragsholderens morfar var præst i landsdelen og gjorde denne rejse med. Den inddrages i foredraget.
(ca. 1½ time, samt evt. spørgsmål og debat. Honorar kr. 6000.- + kørsel i egen bil efter statens takster+ evt. overnatning på hotel/kro)

3. Reformationen i Danmark

Reformationens gennemførelse i Danmark havde baggrund både i Luthers reformation og i indre danske kirkelige og politiske forhold. Med samtlige katolske biskoppers fængsling skete det mere dramatisk end andre steder. Vanskelighederne var enorme. Alle katolske præster og hele folket skulle omskoles til lutherdom. Teologien skulle have et andet indhold, gudstjenesten, fromhedslivet og statsstyret skulle ændres. Skete det? I foredraget belyses fremgangsmåderne, vanskelighederne og reformationens virkninger op til nyere tid. Foredraget bygger på foredragsholderens 10 bøger om emnet.
(Ca. 1½ time, samt evt. spørgsmål og debat. 6000 kr. + kørsel i egen bil efter statens takster+ evt. overnatning på hotel/kro)

4. Kristne og jøder i Danmark fra middelalderen til nyere tid

Forholdet mellem kristne og jøder i Danmark gennem tiderne belyses gennem kalkmalerier, andagtsbøger, prædikener, betænkninger. Der ses nærmere på den afvisende holdning blandt præster, biskopper og universitetets teologer, men også på reaktionen i det jødiske samfund. Trods megen modstand lykkedes den jødiske integration i Danmark, hvorfor? Og hvorfor brød antisemitisme frem igen? Foredraget bygger på foredragsholderens 6-binds værk om emnet.
(Ca. 1½ time, samt evt. spørgsmål og debat. 6000 kr. + kørsel i egen bil efter statens takster+ evt. overnatning på hotel/kro)

5. Christian d. 2. mellem paven og Luther

Chr.d.2. er en af de mest ejendommelige regenter, vi har haft. Sager og skandaler hobede sig op - elskerinden Dyveke, hustruen Elisabeth, blodbadet i Stockholm, samfundets reform, fordrivelsen fra landet, statsfange på Sønderborg slot - og andet. Særligt spændende er hans mangeårige eksil, hvor han gik over til den lutherske tro. Politisk dumt, men alvorligt ment. Han kom sammen med Luther, fik Ny Testamente oversat til dansk for første gang, inkvisitionen brændte en af hans medarbejder som luthersk kætter. Foredraget bygger på kongens arkiv og forfatterens bog Christian d. 2. mellem paven og Luther.
(ca. 1½ time, samt evt. spørgsmål og debat. Honorar 6000 kr. + kørsel i egen bil efter statens takster+ evt. overnatning på hotel/kro)