Martin Boje Christensen

Kontakt: Måbjerg kirkevej 6, 7500 Holstebro
Telefon: 9741 1862 mobil: 2462 1861
E-mail: mbc@km.dk

  1. Byzans. Østeuropas kirkeliv og den ortodokse kirkes historie. Forskelle og ligheder
  2. Ikonerne – teologi i farver
  3. Islam – hvad er det?
  4. Kaj Munk og Dietrich Bonhoeffer – med livet som indsats mod overmagten
  5. Kirkelivet i Holland – problemer, udfordringer, nytænkning og internationalt samarbejde


Sognepræst. Som teolog og præst har jeg gennem mange år arbejdet med nyreligiøsitet, kirkehistorie, ortodoks teologi, ikoner, bibelsk arkæologi, missionsteologi og N.T.Wrights teologiske univers. I forlængelse af mit præstearbejde i Viborg stift har jeg haft kontakt med den rumænsk-ortodokse kirke og ortodokse teologer. Studierejser til Sverige, Rumænien, Hong Kong, Italien, Tyrkiet, England, Holland har kvalificeret og udbygget min viden. Min kone, Lise Debel Christensen, har hovedfag i religionsvidenskab og underviser på Holstebro Gymnasium og HF. Lise ser mine foredrag igennem med sine religionsfaglige briller på.

Martin Boje Christensen holder foredrag i Jylland/Fyn

1. Byzans. Østeuropas kirkeliv og den ortodokse kirkes historie. Forskelle og ligheder

Med udgangspunkt i kort og fotos og andre billeder fortæller jeg historien om det 1000-årige byzantiske rige og den kristendom, der udfoldede sig dér i årene 325-1453. Den højtudviklede kultur, som blomstrede ved Bosporus-strædet, er som det sunkne Atlantis, der ikke findes mere. Men jeg trækker linjerne op til nutiden både i vest og i øst. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til fælles samtale. Jeg bruger PowerPoint i min præsentation.
(45-90 min.; 3.000 kr. plus transport)

2. Ikonerne – teologi i farver

De fleste kender ikonerne, de meget smukke billeder, som bruges i kirkerne i f.eks. Grækenland, Rumænien, Rusland. I mit oplæg giver jeg et kort rids af historien og fortæller også om den ”billedstorm”, som hærgede i det byzantinske rige i årene 726-841. Dernæst viser jeg en række af de mest kendte ikoner og forklarer deres betydning. Jeg præsenterer nutidige billeder fra ortodokse kirker, og jeg fortæller om den store billedvæg, ikonostasen, som findes i kirkerummet. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til fælles samtale. Foredraget holdes med projektor, PC og lærred.
(45-90 min.; 3.000 kr. plus transport)

3. Islam – hvad er det?

Med udgangspunkt i nogle historiske og geografiske holdepunkter giver jeg et kort rids af Islams historie. Dernæst fortæller jeg om koranen og dens indhold, om traditionen, Hadith og de fem søjler, og om forskellen på sunni- og shia-islam, og jeg trækker linjerne op til nutiden. Foredraget vil også sagligt tydeliggøre de afgørende forskelle mellem kristendom og islam. Jeg vil give et bud på, hvilken plads Al-Queda og militant (fundamentalistisk) islam har i forhold til helheden. Hvordan skal vi forholde os? Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til fælles samtale. Jeg bruger projektor, PowerPoint og billeder.
(45-90 min.; 3.000 kr. plus transport)

4. Kaj Munk og Dietrich Bonhoeffer – med livet som indsats mod overmagten

Med udgangspunkt i nogle vigtige historiske og geografiske udgangspunkter vil jeg fortælle historien om de to teologer og præster og deres skæbne under 2. Verdenskrig i hhv. Vedersø og Berlin. Hvad drev dem? Hvad var særligt vigtigt i deres tankegang? Hvordan forholdt de sig til nazismen? Og hvilken rolle spillede deres kristne tro? Foredraget ledsages af historiske fotos og andre billeder samt udvalgte tekster og digte af Kaj Munk og Dietrich Bonhoeffer.
(45-90 min.; 3.000 kr. plus transport)

5. Kirkelivet i Holland – problemer, udfordringer, nytænkning og internationalt samarbejde

Med baggrund i studier og en studierejse til Holland vil jeg fortælle om kirkens situation i et land, hvor sekularisering og afkristning i markant grad præger samfundsudviklingen. Hvordan reagerer kirkerne, og hvilke tanker gør de sig, alt mens medlemstallene rasler ned, og de yngre generationer vender kirkerne ryggen? En overraskende og forfriskende nytænkning i bestræbelserne på at nå det hollandske folk med kirkens budskab udfolder sig blandt kirkens folk over hele landet. Pionerprojekter skyder op overalt. Kan vi i Danmark lære noget af de hollandske kirkefolk?
(45-90 min.; 3.000 kr. plus transport)