Maria Louise Odgaard Møller

Kontakt: Kirkevej 1, Bov, 6330 Padborg
Tlf.: 6170 4696
Mail: maria.l.o.moeller@gmail.com

  1. Livet er en gave. Løgstrups tanker om det skabte menneskeliv – og lidt om hans eget liv
  2. Menneske først – kristen så? Er Løgstrup grundtvigianer?
  3. Den grusomme Gud. Løgstrup og det ondes problem
  4. Løgstrups menneskesyn og gudsbillede i et luthersk perspektiv


Maria Louise Odgaard Møller er teolog, forsker og sognepræst. Hun har i mange år beskæftiget sig indgående med K.E. Løgstrups teologi og filosofi, og er kendt som en levende, dygtig og klar formidler af hans tænkning. Hun har holdt foredrag i hele landet, både ved sogneaftener, i folkeskolen, på højskolekurser, ved konferencer og gennem Folkeuniversitetet. Maria Louise Odgaard Møller holder foredrag om K.E. Løgstrup og om nogle af de mange emner, der relaterer sig til hans tænkning.

Maria Louise Odgaard Møller holder foredrag i hele landet

1. Livet er en gave. Løgstrups tanker om det skabte menneskeliv – og lidt om hans eget liv

Løgstrup insisterede på, at det giver mening – også for os oplyste, moderne mennesker – at tale om livets skabthed og Gud som skaber. Vi ser på, hvordan hans tanker om det skabte liv udfoldes, og diskuterer, om de har relevans for os i dag. Indimellem hører vi anekdoter fra Løgstrups eget liv.
(1-3 timer. 5000 kr. + transport)

2. Menneske først – kristen så? Er Løgstrup grundtvigianer?

Grundtvigcitatet over dem alle ”Menneske først – kristen så” udlægges gerne sådan, at i forhold til de almenmenneskelige vilkår, vi alle deler, er kristentroen sekundær. Det kunne ligne Løgstrups tanker om at den universelle skabelsestro er forudsætning for at høre og forstå evangeliet. I foredraget ser vi på forskelle og ligheder mellem Løgstrups og Grundtvig, som er to af de største danske tænkere, og vi diskuterer, om Løgstrup kan betegnes som grundtvigianer.
(1-3 timer. 5000 kr. + transport)

3. Den grusomme Gud. Løgstrup og det ondes problem

Hvis Gud er god og almægtig, hvorfor findes der så sygdom, naturkatastrofer, krig og hungersnød? I foredraget tager vi livtag med en af de ældste problemstillinger i filosofien og teologien, det ondes problem. Og vi ser nærmere på Løgstrups kontroversielle løsningsforslag, hvor Gud bliver den grusomme Gud.
(1-3 timer. 5000 kr. + transport)

4. Løgstrups menneskesyn og gudsbillede i et luthersk perspektiv

Løgstrup tænkte og skrev som en luthersk teolog. Selvom hans tænkning med rette betegnes som original, kan luthersk tankegods spores både i hans menneskesyn og gudsbillede. Foredraget introducerer generelt til Løgstrup og hans tænkning med vægt på en udfoldelse af de lutherske perspektiver.
(1-3 timer. 5000 kr. + transport)