Louis Mogensen

Kontakt: Skolebakken 11, 6940 Lem
Telefon: 3169 0335
E-mail: louis@louismogensen.dk
Hjemmeside: www.louismogensen.dk

  1. Grundtvig som inspiration
  2. Så leg da Danmark
  3. Den alvorlige, den nye og den virkelig sjove
  4. Swagger
  5. Sportens Univers


Tidligere højskoleforstander og nuværende pædagogisk konsulent og coach.
Tidligere formand for den danske højskoleforening.

Louis Mogensen holder foredrag i hele landet.

1. Grundtvig som inspiration

Vi følger Grundtvigs spændende liv gennem spændende tider og lader os inspirere.
(90 min.; 4.000 + transport)

2. Så leg da Danmark

Leg har altid været omgærdet af mange filosofiske tanker, og alligevel leger børn mindre end tidligere. Foredraget er en tur rundt i nogle af de vigtigste elementer ved legen og vi ser på hvordan voksne kan være med.
Kan evt. udbygges med en omgang voksenleg (teatersport).
90 min. 4.000 + transport

3. Den alvorlige, den nye og den virkelig sjove

Om at skabe sammenhæng og overskud i tilværelsen.
(90 min.; 4.000 + transport)

4. Swagger

Amerikanske drenge er ofte i farezonen. Her er fortællingen om hvorfor de ikke klarer sig; men ofte havner i funktionel analfabetisme og i kriminalitet.
Der drages paralleller til Danmark og de danske drenge.
(90 min.; 4.000 + transport)

5. Sportens Univers

Foredraget fortæller om idrættens og sportens oprindelige idealer og følger den til der hvor den er nu, hvor politik og kommerciel tænkning spiller en helt afgørende rolle.
(90 min.; 4.000 + transport)