Lis Vig

Kontakt: Høgelundvej 39, 7323 Give
Telefon: 7534 4263 Mobil: 2298 5293
Mailadr.: lisvig@hotmail.com

  1. 33 år som fængselsbetjent på godt og ondt…


Jeg er gået på pension fra mit job som fængselsbetjent gennem 33 år og har holdt foredrag i over 25 år også gennem mit arbejde (hvor jeg så havde en indsat med ude). Vi var en gren af SSP arbejdet.

Lis Vig holder foredrag i hele landet.

33 år som fængselsbetjent på godt og ondt…

Jeg har i 33 år været ansat som fængselsbetjent og fortæller om kriminalforsorgen og en del fortællinger om mine oplevelser med de indsatte.
(Ca. 2 timer med en lille pause imellem. Honorar: Jylland og Fyn kr. 2500 incl. kørsel, Sjælland kr. 4000 incl. kørsel og bro); jeg har ikke brug for hjælpemidler til foredraget)