Jacob Birkler

Kontakt: Kirkegade 178, 6700 Esbjerg
Telefon: 2277 7527
Mail: birkler@dialektik.dk
Web: www.dialektik.dk

  1. Når tro kommer på tværs
  2. Corona-etik
  3. Menneskesyn til eftersyn
  4. Et værdigt liv som ældre - set fra en etisk vinkel
  5. Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp til døende – hvordan hjælper vi bedst?


Filosof, forfatter, underviser og debattør.
Tidligere formand for Det Etiske Råd (2010 - 2016)
ph.d. i medicinsk etik.
Cand.mag. i filosofi og psykologi.
Har skrevet en lang række bøger om etik og filosofi.
Se mere på www.dialektik.dk

Jacob Birkler holder foredrag i hele landet.

1. Når tro kommer på tværs

I Danmark hylder vi religionsfriheden. Men det kommer med en pris. Prisen er etiske dilemmaer. Etiske dilemmaer som dukker op fordi vi respekterer den enkeltes ret til at dyrke hver sin Gud. Det handler om livets mest grundlæggende værdier når der siges nej til blod, vaccination eller provokeret abort og ja til omskæring, polygami eller cølibat. Værdier som knytter sig til tro og identitet. Derfor er der meget på spil når der skabes opposition til disse værdibaserede valg. Det er netop de etiske grænser for denne opposition, som foredraget belyser.
(60-90 min.; 6000 kr. + transport)

2. Corona-etik

En virus kender ingen grænser. Men kan en virus også flytte de etiske grænser? Corona-pandemien har ikke alene udfordret vores normer og værdier men skaber samtidig en række nye etiske dilemmaer, som verden ikke før har set. Dilemmaer som eksempelvis omhandler prioritering, grænseoverskridende hjælp, overvågning, økonomi vs. menneskeliv. Foredraget præsenterer en lang række etiske spørgsmål og inviterer til dialog herom
(60-90 min.; 6000 kr. + transport)

3. Menneskesyn til eftersyn

Blandt de største udfordringer i det danske samfund i dag finder vi et menneskesyn i forandring. Den største udfordring er dermed ikke økonomisk, men etisk. Flere penge kan gøre meget, men etik angår vores optik og dermed blik for mennesket. Hvor den samaritanske pligt førhen stod stærkt, er det nytte, som er blevet dagens målestok for de fleste beslutninger og valg. Den primære hjælp vi tilbyder hinanden er førstehjælp som erstatning for næstehjælp. Men hvordan ser der ud i linsesliberiet, hvor synet på mennesket udvikles?
(60-90 min.; 6000 kr. + transport)

4. Et værdigt liv som ældre - set fra en etisk vinkel

Foredraget omhandler overgangen i livet fra at være erhvervsaktiv til at være aktiv pensionist. Hvad giver mening når man går på pension og hvilken rolle får man og hvilken rolle tager man. En række emner behandles fra en etisk vinkel, hvoraf kan nævnes ’livskvalitet’, ’demens’, ’udsigtsløs behandling’ og ’prioritering’. Foredraget fokuserer særligt på etikkens synlighed, hvor værdighed og sårbarhed står centralt.
(60-90 min.; 6000 kr. + transport)

5. Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp til døende – hvordan hjælper vi bedst?

Spørgsmålet om aktiv dødshjælp er en af de mest komplekse etiske spørgsmål, der ofte fremkalder en skyttegravskrig mellem tilhængere og modstandere. Men hvad er op og ned i debatten og hvad fortæller den nyeste viden? Foredraget sigter mod at præsentere et bedre grundlag for en frugtbar debat om aktiv dødshjælp.
(60-90 min.; 6000 kr. + transport)