Henning Nørhøj

Kontakt: Leragervej 1, 4690 Haslev
Telefon: 4037 6268
E-mail: l.h.norhoj@gmail.com
Hjemmeside: www.noerhoej.dk  

  1. Hvad er et menneske? Menneskesynet under forandring
  2. Det kristne håb. Et foredrag om det kristne opstandelseshåb
  3. I Peters spor: Om den tidlige kristendom i Rom
  4. Det moderne gennembrud og kirken
  5. Henrik Pontoppidan – "Lykke-Pers" forfatter


Henning Nørhøj har haft langt arbejdsliv i højskolen og læreruddannelsen. Han holder af at undervise og holde fordrag om emner indenfor kristendommen og dens tolkning, emner om vores menneskelige eksistens og historie. Ved siden af sit faglige og pædagogiske arbejde har han skrevet bøger og undervisningsmateriale for både folkeskolen og den højere undervisning.

Henning Nørhøj holder foredrag fortrinsvis på Sjælland.

1. Hvad er et menneske? Menneskesynet under forandring

Hvad er vores syn på, hvad et menneske er? Svaret er afgørende for både at forstå os selv bedre og at forstå forholdet til de andre. Det nutidige menneskesyn er individualismen og dets værdi bestemt af økonomi og konkurrencedygtighed.
I foredraget bevæger vi os gennem træk af det bibelske menneskesyn og ind i den europæiske idéhistorie. Vi standser op ved spørgsmålet om mennesket i ondskaben ud fra Hannah Arendts tanker om ”ondskabens banalitet”. Eksempler fra litteraturen og kunsten inddrages.
(90 min.; 4.000 kr. inkl. transport)

2. Det kristne håb. Et foredrag om det kristne opstandelseshåb

Foredraget vil forsøge at svare på det spørgsmål, der brænder på for så mange mennesker i dag: Hvordan kan jeg i en moderne nutid finde mening og livsmod i kristendommens sprog og billedverden? Hvordan kan det kristne håb være en hjælp til at komme igennem sorgen og smerten? Foredraget vil prøve at indkredse, hvad vi i kristendommen kan sige om opstandelsen og det evige liv
(90 min.; 4.000 kr. inkl. transport)

3. I Peters spor: Om den tidlige kristendom i Rom

Ifølge traditionen har apostlen Peter spillet en central rolle som den første leder af den kristne menighed i Rom. I foredraget vil vi følge de spor, som apostlen Peter har ”efterladt” i form af de allerførste kirkebygninger i Rom. Vi vil se på kristenhedens spæde begyndelse og udvikling i det romerske imperiums hovedstad. Hvordan var den tidlige kristendom – og hvem var de første kristne i Rom? Foredraget kan f.eks. indgå som forberedelse til en Rom-rejse.
Foredraget ledsages af billeder.
(90 min.; 4.000 kr. inkl. transport)

4. Det moderne gennembrud og kirken

I 2021 er det 150 år siden, at den litterære periode,som vi betegner som "det moderne gennembrud" satte ind med Georg Brandes forelæsninger. Forelæsningerne vakte enorm opsigt og skabte kulturkamp. Det moderne gennembrud var et opgør med 1800-tallets idealisme og skabte en ny og realistisk litteratur og kunst. Og så blev der sat spørgsmålstegn ved den offentlige moral og de voksende sociale problemer. Den moderne Bibelvidenskab mødte skarp modstand hos både IM og grundtvigianerne. Måske er det moderne gennembrud stadig moderne?
(90 min.; 4.000 kr. inkl. transport)

5. Henrik Pontoppidan – "Lykke-Pers" forfatter

”Han var en vejrbidt varde i det danske landskab”, skrev Tom Kristensen om Henrik Pontoppidan. Ingen har vel så konsekvent givet et virkelighedsbillede af tiden o.1900-tallets begyndelse. Og få har som han set dybt ind i vores spørgsmål til eksistensen. Foredraget vil give et indtryk af forfatterskabet, men ikke mindst vil vi koncentrere os om den nok mest læste roman både dengang – og nu igen - nemlig ”Lykke-Per”. Undervejs i foredraget vil vi også kaste sideblik til samtidens kunst, både realismen og symbolismen. Foredraget ledsages af billeder.
(90 min.; 4.000 kr. inkl. transport)