Henning Bender

Kontakt: Kirsebærhaven 3, 3730 Nexø
Telefon: 4041 3664
E-mail: hbender@mail.dk el. udvandring@mail.dk
Webadresse: https://henningbender.dk  el. https://udvandrerhistorie.dk 

  1. Den store oversøiske udvandring fra Danmark 1850-1920
  2. Den store svenske indvandring til Danmark 1850-1920
  3. ”Flugten til Amerika” på danske skibe 1838-1936


Født 1944. Mag.art. i historie 1972, 1972-1974 arkivar på Rigsarkivet, 1974-2008 stadsarkivar i Aalborg og 1989-2008 leder af Det danske Udvandrerarkiv. Underviser i historie og har særligt siden min pensionering i 2008 afholdt mange foredrag over hele landet og resten af Norden, samt udgivet et stort antal artikler om ind- og udvandring. Om dette se http://henningbender.dk

Holder foredrag over hele landet, med lokale eksempler efter foredragsstedet. PowerPoint med medbragt USB-stik. Kan dog medbringe egen PC og projektor.

1. Den store oversøiske udvandring fra Danmark 1850-1920

Danmark var i 1800-tallet Europas fjerdestørste oversøiske udvandrerland i forhold til befolkningens størrelse. I begyndelsen rejste danskerne af religiøse grunde, men drivkraften blev snart de bedre økonomiske vilkår man kunne opnå når der var krise hjemme, men opgang ude. Udvandringen fra de forskellige dele af Danmark udviklede sig forskelligt, men de problemer der mødte de danske udvandrere svarer til de, vore nutidige indvandrere kender. Man måtte søge sammen for at hjælpe hinanden i gang. Foredraget ledsages af egne fotografier fra de steder hvor danskerne fra først af slog sig ned i USA, Canada, Australien.
(60-90 minutter (plus pause efter ønske); honorar inklusiv transport og ophold 3.000 kr. over hele landet)

2. Den store svenske indvandring til Danmark 1850-1920

Der har altid været indvandrere i Danmark, men nordmænd og tyskere betragtedes i første halvdel af 1800-tallet knapt som fremmede. Det gjorde imidlertid de mere end 100.000 svenske indvandrere, der slog sig ned i alle dele af Danmark i anden halvdel af af 1800-tallet. De blev i samtiden ofte opfattet negativt, som det eksempelvis beskrives i Pelle Erobreren. En holdning der svarer til den, mange har over for nutidens indvandrere. Hvad den svenske indvandringsbølge angik, blev den arbejdskraft og viden der tilførtes, en af forudsætningerne for at Danmark udviklede sig til et af Verdens rigeste lande.
(60-90 minutter (plus pause efter ønske);  honorar inklusiv transport og ophold 3.000 kr. over hele landet)

3. ”Flugten til Amerika” på danske skibe 1838-1936

Man måtte jo sejle for at komme til Amerika. Det første udvandrerskib fra Danmark afgik i 1838. Rejsen endte katastrofalt og det gik ikke meget bedre på de sejlskibe der fulgte. Turen tog måneder og mange døde undervejs. Fra sidst i 1860’erne betød dampskibene at rejsen kunne regnes i uger, men også den danske Amerikalinje blev ramt af ødelæggende katastrofer. Linjen, der var den eneste direkte til USA i Skandinavien har imidlertid efterladt et helt unikt arkivmateriale i Danmark, når det gælder de europæiske udvandrerskibe og deres passagerer. Foredraget der er med billeder, handler derfor ikke blot om søsyge, dårlig mad og drukneulykker, men også om danske, norske og svenske udvandreres videre rejse og forventninger til et bedre liv.
(60-90 minutter (plus pause efter ønske);  honorar inklusiv transport og ophold 3.000 kr. over hele landet)