Grith Lykke Clausen

Kontakt: Brørupvænget 61, 5200 Odense V.
Telefon: 5154 9332
E-mail: grithclausen@gmail.com

  1. Naturens Kirke - H.C. Ørsteds og H.C. Andersens moderne religiøsitet
  2. Jødehaderne - det var også os!
  3. ‘Vidne først, og menneske så’ - Mit liv i og efter Jehovas vidner
  4. Harry Potter, Kirken for Det flyvende spaghettimonster og heksereligion - religiøse tendenser i Vesten pt.
  5. Alt det, vi har tilfælles - en muslim og en agnostiker om dialog, medborgerskab og om det at bygge broer


Jeg er cand.mag. i dansk sprog og litteratur og i religionsvidenskab. Jeg har arbejdet intenst med H.C. Andersen og hans tid ved Odense Bys Museer og ved H.C. Andersen Centret ved SDU. Mit speciale omhandler jødehad i dansk bestseller-litteratur i mellemkrigstiden, og jeg har arbejdet meget med at forstå og bekæmpe fjendebilleder, eksempelvis sammen med Foreningen Brobyggerne.
Mine foredrag har jeg tidligere holdt på biblioteker og uddannelsesinstitutioner rundt omkring i landet.

Grith Lykke Clausen holder foredrag i hele landet.

1. Naturens Kirke - H.C. Ørsteds og H.C. Andersens moderne religiøsitet

H.C. Ørsted og H. C.Andersen var nære venner og betragtede hinanden som ‘kollegaer i ånden’. De argumenterede begge passioneret for en udogmatisk
kristendom med fokus på naturen. Ørsted og Andersen repræsenterer en moderne tilgang til religion, der var banebrydende for sin tid, og som er utroligt aktuel den dag i dag.
I dette foredrag vil jeg give mange eksempler herpå fra deres skrifter, herunder fra breve de har skrevet til hinanden, fra Andersens romaner, rejsebeskrivelser og eventyr, samt fra Ørsteds naturfilosofiske værk Ånden i naturen. Andersens og Ørsteds religionsforståelse hænger nært sammen med
deres fælles naturforståelse, og jeg vil derfor også komme ind på den igangværende forskning heri.
(90 min. Honorar: 2500 kr. + transport)

2. Jødehaderne - det var også os!

At antisemitismen, eller jødehadet, florerede og var udbredt i Danmark op til 2.Verdenskrig, er noget, vi som kultur nærmest har kollektivt fortrængt. Et eksempel på det glemte danske jødehad findes i de badehotels-romaner, som den folkelige forfatter Harald Raage skrev, og som var det, vi i dag ville kalde for bestsellere. Romanerne emmer af jødehad formuleret i de værst tænkelige termer. Jeg har skrevet speciale om disse romaner og om jødehadets historie fra middelalderen og frem til nutiden, samt om de mekanismer, der ligger bag dæmonisering af befolkningsgrupper. Dette foredrag er et unikt indblik i et felt, der endnu er stort set uudforsket i den litterære, danske forskerverden.
(90 min. Honorar: 2500 kr. + transport)

3. ‘Vidne først, og menneske så’ - Mit liv i og efter Jehovas vidner

Dette foredrag er en blanding af min personlige historie og af religionshistoriske og religionssociologiske perspektiver. Jeg er født og opvokset i Jehovas vidner tæt på ledelsen ved landskontoret i Holbæk,og jeg har som voksen forladt trossamfundet. Jeg vil fortælle om det at være barn i Jehovas vidner, om sproget i Jehovas vidner, om alt det, der er internt og ikke bliver sagt højt, om social kontrol, om det positive, der også findes i et religiøst trossamfund som Jehovas vidner, om det at være udstødt, om at finde rodfæste og en ny identitet.
(90 min. Honorar: 2500 kr. + transport)

4. Harry Potter, Kirken for Det flyvende spaghettimonster og heksereligion - religiøse tendenser i Vesten pt.

Det er en udbredt misforståelse, at de fleste mennesker i Vesten er mindre religiøse end i resten af verden. Religiøsiteten syder og bobler i Vesten, men kommer imidlertid blot til udtryk på nye og overraskende måder. Eksempelvis er heksereligionen Wicca den hurtigst voksende religion i Vesten pt. I dette foredrag vil jeg gå i dybden med religiøse fænomener, der kendetegner nutiden, såsom religion baseret på fantasy, heksereligion og nyhedensk religion, øko-religion , veganisme, satire som religion mm. Foredraget indeholder filmklip mm.
(90 min. Honorar: 2500 kr. + transport)

5. Alt det, vi har tilfælles - en muslim og en agnostiker om dialog, medborgerskab og om det at bygge broer

Dette foredrag holder jeg sammen med min tidligere medstuderende ved danskstudiet og religionstudiet på Syddansk Universitet, Bahar Kirici. Bahar og jeg var begge en del af et dialogkorps, der sammen med Özlem Cekic og Foreningen Brobyggerne - Center for Dialogkaffe, i 2018 underviste elever på københavnske skoler i dialog og medborgerskab i et pilotprojekt sponsoreret af Trygfonden. Bahar og jeg brænder begge for at nedbryde fordomme og fjendebilleder og for dannelse til medborgerskab i det Danmark, vi elsker. Vi vil i foredraget fortælle om vores dialogarbejde, men også fremhæve religionshistoriske og religionssociologiske perspektiver hvad angår kulturmødet, religionernes forandringspotentiale, menneskers behov for religion, menneskers fravalg af religion mm.
(90 min. Honorar: 4000 kr. + transport)