Erik Balslev-Clausen

Kontakt: Nivåvænge 116, 2990 Nivå
Telefon: 40 41 25 41
E-mail: erik.balslevclausen@gmail.com

  1. Dansk Vestindien før og nu. Glemt dansk kirkehistorie i Caribien
  2. Den vestindiske Kirkesag
  3. Grønland – fra hjemmestyre til selvstyre og selvstændighed. Grønlands kirkehistorie
  4. Kirken i storbyen. Københavns nyere kirkehistorie


Foredragsholderen er cand.theol. & phil. og master fra KU i kirkelig organisation. Har været præst i København i 40 år, de sidste tyve tillige som provst. Har i en årrække beskæftiget sig med de historiske og kirkelige forhold i Dansk Vestindien og er aktuel med bogen ”Bristede Hjertebånd” om Den vestindiske Kirkesag, som udkommer på forlaget Eksistensen marts 2017. Er knyttet til det Mellemkirkelige Råd med henblik på Dansk Vestindien. Har i mange år beskæftiget sig med Grønland og været konsulent for Grønlands Hjemmestyre.

Erik Balslev-Clausen holder foredrag i hele landet.

1. Dansk Vestindien før og nu. Glemt dansk kirkehistorie i Caribien

2017 er 100-året for salget af Dansk Vestindien til USA. Det er samtidig året, hvor vi kan markere 500-året for den lutherske reformation. Menigheden ved Frederikskirken i Charlotte Amalie på St. Thomas, der er grundlagt af danskere i 1666 er den ældste lutherske menighed i hele Amerika. En særlig grund til, at vi skal have opmærksomheden rettet mod de fem lutherske menigheder i Caribien, som alene er der, fordi øerne engang var danske. Foredrag ledsaget af PowerPoint præsentation md billeder.
(Honorar 4.500 kr. + transport for foredrag i op til halvanden time med efterfølgende debat)

2. Den vestindiske Kirkesag

Allerede 1902 blev der uden held gjort forsøg på at sælge Dansk Vestindien til USA. Det lykkedes ikke og der blev i de efterfølgende år med større eller mindre succes taget en række initiativer for at forbedre de sociale og kirkelige forhold på øerne samt gøre sukkerproduktionen på St. Croix og havnevirksomheden på St. Thomas rentabel. Foredraget omhandler bl.a. det kirkelige initiativ ”Den vestindiske Kirkesag”, som blev sat i værk i årene 1904 til salget af øerne i 1917. Man kan i dag spørge om kirkens folk blev lokket ind i en blindgyde. Foredrag ledsaget af PowerPoint præsentation med billeder fra dengang og nu.
(Honorar 4.500 kr. + transport for foredrag i op til halvanden time med efterfølgende debat)

3. Grønland – fra hjemmestyre til selvstyre og selvstændighed. Grønlands kirkehistorie

Det debatteres i dag om Grønland tidligere kunne betegnes som en koloni. Et faktum er det, at Grønland siden 2. Verdenskrig har gennemgået en rivende samfundsændring, som har medført udvikling, som først skulle gå i en så dansk retning som muligt, for derefter at komme til at gå i en så grønlandsk retning som muligt med hovedvægt på oprindelig grønlandsk kultur og et Grønland som selvstændig aktør på den verdenspolitiske side. Foredrag om kirke og samfund i Grønland 1721 til 2017. (PowerPoint).
(Honorar 4.500 kr. + transport for foredrag i op til halvanden time med efterfølgende debat)

4. Kirken i storbyen. Københavns nyere kirkehistorie

Foredragsholderen har deltaget i de sidste 40 års strukturdebat i forbindelse med folkekirken i København og været sagsbehandler i Københavns Stift i forbindelse med forsøget på at lukke konkrete kirker. Foredraget følger byen Københavns udvikling siden 1850 set i en kirkelig vinkel med Bethesdamøder, ”Kirkens Venner”, Københavns kirkesag, Kirkefond og kirkebyggeri, menighedssamfund, menighedsråd, kirkekamp og den nyere strukturproces siden Bodil Kochs strukturkommision ”Kirken i det moderne samfund”.
(Honorar 4.500 kr. + transport for foredrag i op til halvanden time med efterfølgende debat)