Brian Patrick McGuire

Kontakt: Præstemarken 15, 4400 Kalundborg
Telefon: 5959 3751
E-mail: brian@bpmg.dk

  1. Kristne værdier og vores dilemma i dag
  2. Danmarks kristning 700-1300: Det er løgn at Harald blev kristen for at undgå en invasion
  3. Da Dannebrog faldt ned: Dansk identitet i middelalderen og i dag
  4. Den nye spiritualitet: På vej tilbage til middelalderen?
  5. Danmark og Amerika efter Trump: Kan Biden genskabe den amerikanske ånd?

 

Jeg er professor emeritus i middelalderhistorie og nyder at holde foredrag om stort set alle emner indenfor dansk og europæisk middelalder, 500-1500, også med henblik på i dag. Jeg har siden 2008 udgivet flere dansksprogede bøger om aspekter af denne middelalder bl. a. hvordan ”Himlen kom nærmere” da danerne blev kristne, ikke takket være Harald Blåtand, men over et længere forløb.
Jeg er i gang med at skrive en nyvurdering af de danske helgener: "Glemte danskere: Danmarks kristning 1100-1500".
Jeg er villig til at tilpasse mine foredrag til individuelle ønsker. For eksempel skal jeg til september 2021 tale på en kirkehøjskole om Frans af Assisi. Min nye biografi om Bernard af Clairvaux udkom i oktober 2020 i USA og så snart det er muligt vil jeg gæste cisterciensermunkene i Gethsemani, Kentucky, for at tale om denne "vanskelige helgen". Til juli 2021 leder jeg et ugeskursus på Løgumkloster Refugium om hvordan cistercienserordenen begyndte og udviklede sig. Her er Bernard en nøglefigur, men på ingen måde ordenens grundlægger. Alle interesserede er velkomne og der forventes ingen forhåndsviden.
Middelalderen er frodig og rig, og takket være mine rejser og læsningen af primære kilder kan jeg redegøre for mange forskellige slags liv og tanker i dette lange forløb fra romerrigets forsvinden i Vesteuropa indtil 1500-tallets protestantiske og katolske reformationer.

Brian Patrick McGuire kommer i hele landet med foredrag.

1. Kristne værdier og vores dilemma i dag

Hvem er min næste? Spørgsmålet var af afgørende betydning for mig i de år, jeg arbejdede med en græsrodsorganisation for at bistå asylsøgere og flygtninge.
Foredraget gennemgår udviklingen af samfundets individcentrering og tabet af fællesskab. Jeg sammenligner vores kultur med middelalderens kristne verden. Budskabet handler ikke om at vende tilbage til middelalderen, men om at bruge fortidens rige skat for at mødes med de nye mennesker i vores hverdag.
Vores fælles historie, der går tilbage til middelalderen, giver håb om, at en ny kristen spiritualitet vil sikre, at vi ikke svigter hinanden. Historiens budskab handler om håb og ikke om mistro.
De kristne værdier er endnu hos os, men de er begravet under mange lag. Vores identitetstab kan kun genoprettes i et møde med fortidens rigdomme.
(45-60 minutter plus spørgsmål. Honorar efter aftale)

2. Danmarks kristning 700-1300: Det er løgn at Harald blev kristen for at undgå en invasion

Hvordan blev danerne kristne? Kom påvirkningen vestfra, fra keltisk kristendom? Hvad skal vi stille op med Ansgars mission, specielt i lyset af fundene fra Ribe, med kristne grave fr 800-tallet? Det bliver efterhånden indlysende, at Haralds valg af den kristne tro kan ikke forklares som et resultat af en smart handling for at redde landet fra invasion. Den slags materialistiske forklaringer ser bort fra det faktum, at den tysk-romerske kejser slet ikke var interesseret i det danske rige. Haralds valg må forstås som udtryk for en omvendelse og ikke for realpolitik.
Landets kristning giver udtryk for et møde med en religion som er mildere og mere kærlig end vikingernes barske trosverden. Vi plejer at undervurdere betydningen af kristendom i en menneskeliggørelse af vores kultur.
(45-60 minutter plus spørgsmål. Honorar efter aftale)

3. Da Dannebrog faldt ned

Vi har for nylig fejret, at Dannebrog faldt ned fra Himmelen.
Til Sankt Hans synger vi, at vi elsker vort land, og flaget er en vigtig del af vores danske identitet. Men danskhed er blevet en kampplads. I Danmark er jeg ikke født, men her har jeg hjemme, med et flag der ses på lagkager og andre festlige steder. I få årtier fra 1170-1230 var Danmark en stormagt i Europa. Siden hen er riget skrumpet ind. I 1800-tallet kom en nationalromantisk bølge, hvor alt fra dansk middelalder blev fremhævet som glorværdig. Foredraget søger en mellemvej mellem nationalisme og internationalisme, hvor nationalfølelse er værdifuld men hvor den store verden er en mulighed og ikke en trussel.
(45-60 minutter plus spørgsmål. Honorar efter aftale)

4. Den nye spiritualitet: På vej tilbage til middelalderen?

Folkekirken blev grundlagt i et opgør med middelalderkirken, men i dag er der mange danskere der søger i middelalderens spiritualitet en fornydelse af kristen tro. Foredraget beskriver, hvordan pilgrimsfærd, brugen af kirken som åndeligt rum, nye ritualer omkring døden, retræter og andre udtryk for en levende kristendom er ved at give folkekirken nyt liv. Dermed bliver vi beriget gennem nye fællesskaber.
(45-60 minutter plus spørgsmål. 5000 kr. eller efter aftale, plus transport, normalt med bil)

5. Danmark og Amerika efter Trump: Kan Biden genskabe den amerikanske ånd?

Jeg er født på Hawaii i 1946, tyve år før Obama, og jeg har set hvordan mit gamle land har oplevet den ene krise efter den anden.
Præsidentvalget gav et respektabelt men ikke overvældende flertal til en veteranpolitiker, hvis administration sikkert bliver undergravet af den tidligere præsident. Trumps manipulation af kendsgerninger og afvisning af de fleste mediers udsagn skaber en alternativ virkelighed som sluges af millioner af amerikanere. Det er et åbent spørgsmål om de cirka 70 millioner amerikanere der stemte på Trump vil bidrage til en ny tid, eller om de vil følge Trumps initiativ og undergrave det amerikanske demokrati.
(45-60 minutter plus spørgsmål. Honorar efter aftale)