Torben Hangaard

Kontakt: Bådvej 74, 5240 Odense NØ
Telefon: 2271 1511
E- mail: pontesisto3@gmail.com

  1. De første kristne i Rom
  2. Tempelherrerne
  3. Borgia. Et drama i renæssancens Rom


Jeg er uddannet historiker fra Odense Universitet med mange års efterfølgende studier i Rom, hvor renæssancen og Borgiaerne havde og stadig har min særlige interesse. Mine bøger om emnet har modtaget særdeles gode anmeldelser.
Efter eksamen i de teologiske fag har jeg virket som sognepræst en kort årrække i Horne ved Faaborg og derefter i ca. 30 år i Vollsmose ved Odense, før jeg som pensionist nu er fuldtidsbeskæftiget med renæssancens Rom.

Jeg holder foredrag i hele landet.

1. De første kristne i Rom

Dramatisk skildring af de første kristnes kamp for at få fodfæste i det store Romerrige. I Roms fortættede liv med millioner af mennesker møder vi Simon Peter og andre af de første kristne, der må lade livet for deres tro.
(Varighed ca. 1 time plus eventuel efterfølgende drøftelse; pris: 2.000 kroner plus kørsel

2. Tempelherrerne

Med baggrund i middelalderens korstog til Det Hellige Land opstod Tempelherrerne som en magtfuld organisation, der udfoldede sig fra begyndelsen af 1100-tallet til 1307. Hvem var disse Tempelherrer, hvorledes opbyggede de deres magt og hvordan gik de til grunde?
(Varighed ca. 1 time plus eventuel efterfølgende drøftelse; pris: 2.000 kroner plus kørsel)

3. Borgia. Et drama i renæssancens Rom

Skildringen af familien Borgias storhed og fald er et af de største dramaer i historien. Borgiapaven Alexander den 6. og hans familie er på én gang omfattet af afsky og beundring, og denne familie har sat sit præg på den historiske udvikling helt frem til i dag.
Undertegnede har boet i Rom gennem adskillige år for at beskæftige sig med renæssancen og Borgiaernes historie og har skrevet en række bøger om emnet.
(Varighed efter ønske; pris: 2.000 kroner plus kørsel)