Ruth Dein - "fortællekonen fra heden"

Telefon: 3011 9752
E-mail: ruthdein@gmail.com 
7800 Skive

  1. "Mødet" med mennesker
  2. Jeppe Aakjær på dialekt
  3. Marie Bregendahl: "En dødsnat"
  4. Blicher


Jeg er en fortællekone fra heden, der brænder for den levende fortælling.
Har fortalt i omkring otte år .
Fortæller fortrinsvis på min dialekt (Fjandbomål), men også på alm. dansk.
Se under https://viborgfortaellekreds.wordpress.com Ruth Dein

Fortæller i sognehuse, fortællefestivaller, skoler, LOF, m.fl. i Jylland

1. "Mødet" med mennesker

Oplevelser og hændelser fra mit mangeårige arbejde i hjemmeplejen.
(Ca 75 min.; 2000 kr. incl kørsel)

2. Jeppe Aakjær på dialekt

Genfortælling af noveller, eksempler fra Gammel Jehanns biwelskhistårie.
Resitation fra han poesi
(80 min.; 2000 kr. incl kørsel)

3. Marie Bregendahl: "En dødsnat"

Fortæller om hendes liv til hendes gennembrud som forfatter med "En dødsnat", hvor jeg genfortæller romanen, som er stærk selvbiografisk, idet hun mistede sin mor som tolvårig og fik et stort ansvar for sin otte mindre søskende.
(Ca 75 min.; 2000 kr. incl)

4. Blicher

Fortællinger fra hans forfatterskab: "Ak, hvor forandret", "Hosekræmmeren", "De tre Helligaftner" og også fra "Æ bindstow"
(80 min.; 2000 kr. incl kørsel)