Michael Nielsen

Kontakt: Birkevænget 1, 5856 Ryslinge.
Telefon: 4024 2048
E-mail: Michaelryslinge@gmail.com

 

  1. Sandfærdige løgnehistorier
  2. Ud med sproget!
  3. Når ordene får vinger
  4. Hjertesproget
  5. "Hvad kommer Søren Kierkegaard mig ved?"

Teolog, fortæller og forfatter.
Cand. theol. 1985; sognepræst i Balle 1985-90; præst i Vrå Valgmenighed og lærer på Vrå Højskole 1990 - 2000. Valgmenighedspræst i Ryslinge 2000 - 2015.

Michael Nielsen kommer i hele landet med sine foredrag.

1. Sandfærdige løgnehistorier

Sære, skæve og sjove historier fra en opvækst i 50erne og 60erne.
I en landsby i Vestjylland. Den landsdel der både var det hellige Land og det vilde vesten…
(60-90 min.; 3000 kr. + transport)

2. Ud med sproget!

Hvad fortæller sproget om os? Er dialekt og rigsdansk ligeværdige størrelser? Er det danske sprog truet af det engelske?
En humoristisk fortælling om danskerne, om land og by, om sprog og identitet.
Inddragelse af egne dialektdigte fra bogen "Sange fra markvejen" Aros forlag.
(60-90 min.; 3000 kr. + transport)

3. Når ordene får vinger

Jeg har igennem mange år skrevet sange og salmer. Skriveriet udspringer af en glæde ved ord og billeder, rim og rytme. Jeg har udgivet ”Om Gud og andre gratis glæder” 2003; ”Sange fra markvejen” 2005 og ”Gensyn med glæden” 2009.
Poesi og digtning kommer ofte til udtryk i et fortættet sprog og handler om alt det, der binder os til livet. Og når tekst og melodi indgår i et lykkeligt møde, ja, så får poesien vinger.
(60-90 min.; 3000 kr. + transport)

4. Hjertesproget

Om Grundtvigs syn på digteren og poesien – og om kunstens opgave og bestemmelse.
(60-90 min.; 3000 kr. + transport)

5. "Hvad kommer Søren Kierkegaard mig ved?"

Søren Kierkegaards forfatterskab forfatterskab samler sig om det grundlæggende spørgsmål, hvad det vil sige at være menneske? Hvad betyder det at leve sandt, at have identitet? Hvad betyder det at leve religiøst?
(60-90 min.; 3000 kr. + transport)