Martin Herbst

Kontakt: Zinniavej 24, 2770 Kastrup
Telefon: 3250 6124
E-mail: mthe@km.dk
Hjemmeside: www.martinherbst.dk og www.mitlivsomvej.dk

  1. De syv glæder. Forstå det moderne menneske og de syv dødssynder
  2. Dovenskab – Fra dæmon til diagnose
  3. Dantes Guddommelige Komedie
  4. Sunde og syge fælleskaber

Sognepræst, forfatter og foredragsholder og har skrevet bogen: Sunde og syge fællesskaber, Frederiksberg, Alfa, 2013.
Se også: www.martinherbst.dk

Martin Herbst holder foredrag i hele landet.

1. De syv glæder. Forstå det moderne menneske og de syv dødssynder

Målet er mere livsmod og livsglæde. Rejsen dertil er en ny forståelse af de syv dødssynder. I DE SYV GLÆDER gør Martin Herbst op med samtidens negative, fejlagtige syn på synd og viser, at de syv dødssynder er nøglen til at forstå, hvordan vi lever helhjertet, nyder livet sammen og gør verden til et bedre sted for vore efterkommere.
Med vanlig dedikation og indsigt vender Martin Herbst i DE SYV GLÆDER mængder af litterære og idéhistoriske sten i sin søgen efter sandheden om de syv dødssynder. Hvordan opstod traditionen om de syv dødssynder? Hvorfor har den spillet en afgørende rolle for det vestlige menneskes selvforståelse, dannelse og kultur? Hvem er de toneangivende dødssyndstænkere gennem historien? Var der andre end Martin Luther, der tog fejl, når de vendte de syv dødssynder ryggen? Og hvordan kan vi som moderne mennesker forstå os selv bedre og udvikle os godt ved at begribe de syv dødssynder til bunds? I DE SYV GLÆDER formidler Martin Herbst svarene på disse spørgsmål, og undervejs bliver det tydeligt, at læren de syv dødssynder ikke repræsenterer et uheldigt levn fra en mørk fortid, men en kilde til selverkendelse, spiritualitet og livsmod.
(90 min.; 4.500 kr. + transport)

2. Dovenskab – Fra dæmon til diagnose

Michelangelos ’Skabelsen af Adam’ udtrykker menneskets udfordring i en nøddeskal: Adam er skabt med et enormt potentiale for godhed, skønhed og visdom. Gud strækker sig ud mod Adam. Han kommer så tæt, som tænkes kan. Men spørgsmålet er: Gider Adam løfte en finger!
Ifølge ørkenfædrene (4. århundrede) var dovenskab menneskets grundudfordring. Med dovenskab forstod de ikke fysisk ugidelighed. Heller ikke mental slaphed. For dem var dovenskab ensbetydende med, at man ikke gider sig selv. Fordi man ikke gider sig selv, bliver livet håbløst. Den første person i verdenshistorien, der navngav dette problem, var Evagrius Ponticus (345-399), forfaderen til traditionen om de syv dødssynder. Han benytter det græske akedia (egl. ligegyldighed) til at beskrive et fænomen, der var en konstant udfordring for munkene. Evagrius’ beskrivelse af akedia har lighedspunkter med vor opfattelse af depression, fortvivlelse, udbrændthed, stress og hyperaktivitet. Men den går langt dybere og kan følgelig være en kilde til inspiration, værdighed og livsmod i en tid, der er præget af diagnosemani.
(90 min.; 4.500 kr. + transport)

3. Dantes Guddommelige Komedie

Dantes Guddommelige Komedie er angiveligt verdenslitteraturens største værk. Men ved første øjekast kan digtet forekomme uforståeligt. Det skyldes ikke kun, det er skrevet i det 14. århundrede, men snarere, at Komedien er et digt på 100 sange, hvor personlig skæbne, politik, historie, filosofi, psykologi, teologi og astronomi udgør en storslået poetisk symfoni. Intet andet værk sammenfatter i den grad vestens klassiske og kristne tradition som Dantes Guddommelige Komedie. Fra først til sidst er Komediens ærinde dog såre enkel. Den er en hyldest til Guds kærlighed, der er til stede mellem os mennesker. Det er kærligheden, i skikkelse af Beatrice, der vækker Dante fra hans åndelige søvn og kaster lys ind over hans liv, så han med Vergil som rejsefører kan begynde en rejse, der fører gennem de tre dødsriger, Helvedet, Purgatoriet og Paradiset og hele menneskehedens historie på blot en enkelt uge over påsken i år 1300! Kom med på en rejse, hvor vi tager den klassiske tradition i den ’venstre’ hånd, den kristne i den ’højre’, og lader os berige af digtets tematikker, der er universelle og derfor højaktuelle.
(90 min.; 4.500 kr. + transport)

4. Sunde og syge fælleskaber

Hvor går grænsen mellem det sunde og usunde menneskelige fællesskab? Den går ikke mellem ’os’ og ’de andre’; mellem ateister og religiøse, kristne og muslimer eller fortiden og nutiden. Skillelinjen mellem det sunde og syge fællesskab går, som nobelprisvinderen i litteratur, Alexander Solsjenitsyn udtrykte det i Gulag øhavet, ”gennem ethvert menneskes hjerte – og gennem alle menneskehjerter.” Når det ikke erkendes, opstår det usunde fællesskab. Det har tre kendetegn: For det første samles al autoritet i lederen. For det andet lever man i ’de færdige forklaringers paradis’ uden plads til tvivl. For det tredje forskanser man sig i et fælleskab uden selvkritik, hvor det altid er ’de andres skyld’, når noget går galt. Det er problemet med sekter, bander og fanatiske grupperinger. Men det optræder også i det såkaldte ’normale’ samfund. Hvordan kan man forholde sig ærligt og konstruktivt til det?
(90 min.; 4.500 kr. + transport)