Marianne Schneidereit

Sobrii - ud af skyggen
Kontakt: Hjørringvej 116, 9900 Frederikshavn
Telefon: 6118 8342
E-mail: marianne@sobrii.dk
Hjemmeside: www.sobrii.dk

  1. Den fulde sandhed
  2. Ud af skyggen
  3. Et liv som misbruger


Marianne Schneidereit er født i 1971. Hun er uddannet farmakonom og har arbejdet på apotek i cirka 20 år. En del år som daglig leder og skemaplanlægger. Det var også i denne periode at, hendes misbrug var på det højeste, og det hele kulminerede en nat, hvor hun kørte spirituskørsel og smadrede 6 biler. Næste morgen vågnede hun op til en helt ny skræmmende virkelighed, hvor hele hedes liv faldt fra hinanden. I 2009 valgte Marianne at gå i behandling for hendes misbrug, som hovedsageligt bestod af alkohol, men også en stor mængde piller og stoffer, hun har været ædru og clean siden.

Marianne holder foredrag i hele landet.

1. Den fulde sandhed

Den fulde sandhed er et foredrag som tager udgangspunkt i den del af min livshistorie, der viser den grimmeste side af et menneske i misbrug. I foredraget skal man ikke have ondt af mig, formålet er mere at vise, hvordan en misbruger ofte fokuserer på negative følelser som selvmedlidenhed, vrede og angst, og at en misbruger ofte er utrolig selvcentreret. Det er de negative følelser, der holder en misbruger fanget i magtesløsheden.
Forestil dig at du står og kigger ud over en smuk solnedgang over havet en skøn sommeraften. Der er der fokus på det smukke. Men hvis du vender dig om, er der en grim lodseplads.
En misbruger har ofte tendens til at se på lodsepladsen og alt det grimme, men det betyder ikke, at solnedgangen ikke er der, det er bare meget svært at se den, hvis du vender ryggen til.
Det er et meget godt billede på en misbruger. Som misbruger fokuserede jeg ofte på det grimme og negative, men det betyder ikke at solnedgangen ikke var der. Det er bare meget svært at se den, når jeg vender ryggen til.
Jeg har vendt mig mod solnedgangen og foredraget den fulde sandhed er min fortid.
(ca 60-90 min. alt efter spørgelyst. Har brug for projektor. PC medbringes. Honorar 5000 kr + transport statens takst (eventuel overnatning))

2. Ud af skyggen

Det krævede mod at træde ud af skyggen og indse at hele ansvaret lå hos mig selv. Forstået som hvad gjorde jeg, da hele min verden sank i grus, og jeg vågende op og pludselig indså, at jeg selv var årsagen til, at det hele væltede.
Hvad skulle der til, før jeg indså, at jeg selv var nøglen til løsningen. Det var skræmmende og grænseoverskridende at opdage, at jeg ikke havde styr på mit liv.
Foredraget ud af skyggen handler om, hvorfor det kan være svært at bryde den onde cirkel, man er fanget i som aktiv misbruger. Det handler om, hvordan jeg fandt nøglen til at bryde den onde cirkel og komme videre med mit liv.
Jeg kommer ind på hvilke redskaber og værktøjer, jeg har brugt for at blive ædru, og hvad gør jeg i dag for til stadighed at pleje min ædruelighed, så jeg ikke falder tilbage i gamle mønstre.
(ca 40-70 min. alt efter spørgelyst. Har brug for projektor. PC medbringes. Honorar 5000 kr + transport statens takst (eventuel overnatning))

3. Et liv som misbruger

Foredraget et liv som misbruger er en kombination af foredraget den fulde sandhed og ud af skyggen. Rejsen starter den 22 i april 1971 hvor jeg kom til verden og frem til i dag.
Gennem min livshistorie giver jeg et indblik i en misbrugers verden, når det kommer til tanker og handlinger. Jeg fortæller om hvilke konsekvenser, der skulle til for at jeg ændrede tankemønster, og kom ud af den onde cirkel.
Hvad er det for konsekvenser der virker og hvilke virker knapt så godt.
Hvilken redskaber og værktøjer bruger jeg i dag, for til stadighed at holde mig ædru og clean.
Til slut kommer jeg ind på hvordan kan man hjælpe en misbruger, hvad giver mening og hvad gør ikke.
Formålet er at skabe forståelse, åbenhed og dialog. For hvis vi ikke tør tale om det, forbliver det et tabu.
Misbrug er en familiesygdom, hvor alle medlemmer bliver ramt.
(ca 2 timer, alt efter spørgelyst. Har brug for projektor. PC medbringes. Honorar 7000 kr + transport efter statens takst (eventuelt overnatning))