Kresten Thue Andersen

Kontakt: Annettevej 8, st.mf. 8220 Brabrand
Telefon: 3511 0387
Mobil: 2980 0680
E-mail: krestena@gmail.com

  1. Fra biblens djævlepagt til reformationens Faust
  2. Faustmyten – en europæisk grundfortælling
  3. Madkunst i lyset af den uendelige nåde
 

Foredragsholder, sognepræst og kontrabassist.
Senest vikariat som præst i Ebeltoft, Dråby og Handrup.
Bosat med familien i Brabrand ved Århus.
Har holdt oplæg og skrevet artikler indenfor teologi, litteratur og historie i både forskningsmæssige og folkelige sammenhænge og kan på denne baggrund bidrage med dybdegående og debatskabende foredrag.

Kresten Thue Andersen kommer med foredrag til hele landet (undtaget Bornholm).
Har tidligere holdt foredrag på Folkeuniversitetet Skærum Mølle, hos FOF i Randers, A3A, og i Ebeltoft Sognegård.

1. Fra biblens djævlepagt til reformationens Faust

Hvordan fæster ideen om en djævlepagt så stærke rødder i vor kultur?
Myten om en djævlepagt har rødder i de bibelske skrifter, men først i løbet af middelalderen og reformationen kommer den klart til udtryk. I den lutherske, trykte 'folkebog' om Doktor Faustus fra 1587 samler disse rødder sig til én fortælling. En fortælling, der peger – som litterær klassiker og moderne fristelsesmyte – ind i vor tid.
Fra mytens oprindelser i biblen, slangen i paradis og fristelsen i ørkenen, samt middelalderens helgenlegender vil jeg – med den lutherske reformation som bagtæppe – tegne omridset af 'fristelsens grundmyte'. Temaet er enkelt: Faust fristes af djævelen og indgår en pagt, der giver en hidtil ukendt frihed. Skønt folkebogen kan kaldes middelalderlig populærlitteratur om magi og kætteri, så peger den ind i vor tid som en beretning om umætteligt begær efter magt, lidenskab og selviscenesættelse.
(Varighed: 70-120 min. inklusiv pause; nødv. hjælpemidler: mulighed for lyd- og billedfremvisning. Honorar: 2.500,- plus transport efter statens takst)

2. Faustmyten – en europæisk grundfortælling

Digtere, forfattere og komponister har benyttet ideen om en djævlepagt til at udtrykke det væsentlige i deres egen tid? Har vi at gøre med en grundfortælling i den protestantiske kultur?
Du kender måske udtrykkene djævelens advokat, spilledjævelen, væddemål med Mefistofeles. Men hvor kommer de fra? En af middelalderens dødssynder, curiositas (nysgerrighed) har i vor kultur fået en mere positiv klang. Man hvordan er det sket?
Da en luthersk bogtrykker i 1587 udgav fortællingen om Faust som 'folkebog' blev en gnist antændt og en verdenslitterær udvikling sat i gang. Første skridt tog fortællingen som omrejsende teater på markedspladser, hvor også Goethe første gang stiftede bekendtskab med historien. Andet skridt tog fortællingen ind i oplysningstid og romantik med Goethes Faust, fyrtårnet blandt Faust-værkerne. Tredje skridt tager 'det faustiske' i vort eget århundrede.
Vi skal på opdagelsesrejse gennem nogle af Faust-litteraturens værker, som blomstrer op i tiden fra Goethe og indtil i dag: Adalbert von Chamisso, H.C. Andersen, Lenau, I.P. Jakobsen, Mikhail Bulgakov og Thomas Mann. Ideen om en djævlepagt kan overraskende også genfindes i Karen Blixens og Thorkild Bjørnvigs venskab og hos Bob Dylan.
(Varighed: 70-120 min. inklusiv pause; nødv. hjælpemidler: mulighed for lyd- og billedfremvisning. Honorar: 2.500,- plus transport efter statens takst)

3. Madkunst i lyset af den uendelige nåde

Mød Blixens teologi gennem hendes fortælling: Babettes Gæstebud.
Karen Blixen er kendt og elsket som en af Danmarks største forfattere. Men at Karen Blixen i sit forfatterskab også udfolder en teologi er noget, som mange ikke umiddelbart tænker på. På mangfoldige og kreative måder beskriver hun i sine noveller treenighedens personer. Hendes teologi bærer også præg af hendes egen livshistorie. Begreber som skæbnen, forsynet, historien og 'det dæmoniske' er alle afgørende i Blixens fortællinger, men visse steder dukker også tilgivelsen og Guds uendelige nåde op.
Foredraget gennemgår dels Blixens livshistorie, dels Babettes Gæstebud, og udfolder hvordan hun på sin egen måde bruger historiske begivenheder til at udtrykke fortællingens dybere sandhed. Dele af Blixens værk vil blive reciteret.
(Varighed: 70-120 min. inklusiv pause; nødv. hjælpemidler: mulighed for lyd- og billedfremvisning. Honorar: 2.500,- plus transport efter statens takst)