Kirsten Kjærulff

Kontakt: Skolegade 5,2 th, 8600 Silkeborg
Telefon: 2618 7057
E-mail: kkmhk37@gmail.com

  1. Hildegard af Bingen: Profet for en ny tid
  2. Musikkens himmelstige: Musik og mystik hos Hildegard af Bingen
  3. "Jorden hungrer og tørster efter retfærdighed"
  4. Engle og dæmoner i Bibelen og hos Hildegard af Bingen
  5. Hildegard-salon - Jytte Abildstrøm, Poul Høxbro og Kirsten Kjærulff
     


Cand.mag. pens. universitetslærer.
Født 1937, cand.mag. 1966 i musik og litteratur. Har fra 1988 undervist på Århus Universitet i musikhistorie, videnskabsteori, musikfilosofi.
Forfatter til 3 bøger om Hildegard af Bingen: Den ildfyldte Kraft (Gyldendal 1992 og Katolsk Forlag 1997, En Basun for Guds Mund (ANIS 1995), Det levende Lys (ANIS 1998 og Katolsk Forlag 2011). Endvidere nyudgivelse (Katolsk Forlag 2016): Englene, Himlens sendebud
Har siden 1988 holdt foredrag i Danmark, Tyskland, Sverige og Norge om Hildegard og kristen mystik.

Siden 2009 også i samarbejde med Jytte Abildstrøm og Poul Høxbro.

Kirsten Kjærulff holder foredrag i hele landet.

1. Hildegard af Bingen: Profet for en ny tid

Hun var middelalderens store mystiker og profet, miljøforkæmper, lægekyndig, billedkunstner, digter og komponist. Man har nu genopdaget hendes monumentale, holistiske teologi, og Pave Benedikt XVI har derfor i efteråret 2012 officielt helgenkåret hende og ophøjet hende til kirkelærer.
Vi vil beskæftige os med Hildegards mystiske teologi og sanselige spiritualitet, hendes holistiske menneskeopfattelse, kroppens teologi og hendes lægekunst, med hendes forudsigelser om vor tids miljøkatastrofer, og endelig med hendes musik og billedkunst. (billedforedrag).
(90-150 min.; nødv. hjælpemidler: Digitalprojektor + CD-afspiller;  3.000 kr. + transport)

2. Musikkens himmelstige: Musik og mystik hos Hildegard af Bingen

Musikken er i oldtid og middelalderen en gyngende bro mellem Himmel og jord. Dens svingninger forbinder mennesket med Guds kosmiske orden og skønhed, med englesangen for Guds trone. Derfor åbner den hjertet og forener mennesket med Gud. "Den der synger, beder dobbelt." ( Billedeforedrag med musik)
(90-150 min.; nødv. hjælpemidler: Digitalprojektor + CD-afspiller; 3.000 kr. + transport).

3. "Jorden hungrer og tørster efter retfærdighed"

Hildegards natursyn og lægekunst har givet hende tilnavnet "Den grønne profet". Allerede i 1100-tallet forudså hun de klimakatastrofer, som nu rammer os så hårdt, og som i vid udstrækning er et resultat af menneskers grådighed og egoisme. Hendes holistiske teologi omfatter hele skaberværket, natur og kosmos, menneskelegemet med al dets sanselighed. Alt er skabt til at være helligt, og hele Guds frelsesplan er en proces, hvor alt igen vil blive helliggjort.
(90- 150 min.; nødv. hjælpemidler: Digitalprojektor + CD-afspiller; 3.000 kr. + transport)

4. Engle og dæmoner i Bibelen og hos Hildegard af Bingen

På Bibelens tid, i oldtid og højt op i middelalderen var man fyldt med ærefrygt for Guds vældige medarbejdere. De var en levende realitet, frygtindgydende og trøstende, Himlens sendebud med hjælp, med trøst eller advarsel til mennesker. Vi står midt i en verdensomspændende åndelig kamp mellem engle og dæmoner - og de fleste af os har ingen anelse om det. Hildegards visioner løfter sløret for lidt af den usynlige virkelighed, der omgiver os. (Billedforedrag)
(90 - 150 min.; nødv. hjælpemidler: Digitalprojektor, + CD-afspiller; 3.000 kr. + transport)

5. Hildegard-salon - Jytte Abildstrøm, Poul Høxbro og Kirsten Kjærulff

I sine visioner hører Hildegard Gud sige: Jeg, den guddommelige værens ildfyldte liv, flammer i markernes skønhed, jeg lyser i vandene og brænder i sol, måne og stjerner. Med hver luftning vækker jeg alt til liv ...
For Hildegard er alt i verden gennemlyst af Guds nærvær – alt er helligt: Universet, naturen, menneskekroppen, lægekunsten, og ikke mindst musikken. Den åbner Himlen og løfter mennesket op til dans med englene.
Hildegard levede i højmiddelalderen (1098-1179), men hendes verdensopfattelse og menneskesyn er i dag mere aktuelt end nogensinde. I sine visioner bliver hun advaret om de miljøkatastrofer, som i dag truer med at udslette menneskeheden og hele vores klode – miljøkatastrofer, som er forårsaget af vores grådighed og egoisme.
Men i dansen med englene, Guds sendebud, får vi styrke til at kæmpe mod vores egoisme og alle destruktive kræfter, så vi til sidst kan nå vort livs mål: Genforeningen med Ham, der har skabt os og alt det skønne, sande og gode i verden.
I foredraget indgår Hildegards musik arrangeret og spillet af Poul Høxbro på middelalderlige fløjter og slagtøj. Jytte Abildstrøm lægger stemme til Hildegard og vil svøbe det hele i humorens røde fløjl og kærlighedens gyldne silke.
(Varighed inkl. pause: 2 timer. Hjælpemidler: Digitalprojektor. 8.000 kr. + transport)