Kathrine Holme Johannesen

Kontakt: Hummeltoften 3A, 2830 Virum
Telefon: 2174 0044
E-mail: kach@km.dk  

  1. Apocalypse Now?
  2. Videnskabsmanden og præsten. Min vidunderlige arvemasse – Gud kan den fikses!?


Sognepræst i Sorgenfri Kirke siden 2006 med fokus på kontekstuel teologi, hvor målet er at formidle og tyde kristendommen ind i en moderne verden. Forkynder. Sjælesørger. Formidler. Underviser. Foredragsholder. Certificeret PREP-vejleder. Hustru og mor til fire.

Kathrine Holme Johannesen holder foredrag i hele landet.

1. Apocalypse Now?

Medierne varsler dommedag; i klima-debatten, i dækningen af krige mod øst og syd, i omtalen af de unges brug af skærme, den stigende brug af kunstig intelligens og mange andre steder.
Mediernes dommedagsretorik stammer fra Bibelens apokalyptiske tekster.
Med udgangspunkt i Johannes’ Åbenbaring ser vi på apokalypsen som genre, kaster et blik på dens ekko i samtidens mediebillede og stiller spørgsmålet: Hvor er Gud henne i den moderne apokalypse - er vi alene hjemme med dommedag?
Det er tid til at skrive håbet ind i samtidsdebatten igen!
(3500 kr. plus transport, varighed: 1,5 time, hjælpemidler: PowerPoint, whiteboard, mikrofon og om muligt gerne akkompagnement til et par salmer)

2. Videnskabsmanden og præsten. Min vidunderlige arvemasse – Gud kan den fikses!?

Foredrag om emnet genterapi ved forsker Eric Paul Bennet og sognepræst Kathrine Holme Johannesen.
Forsker Eric Paul Bennet har i en lang karriere beskæftiget sig med den tidlige udvikling af genterapeutiske teknikker på Københavns Universitets Panum Institut og har siden 2019 beskæftiget sig med disse i medicinalindustrien. Dette foredrag giver et indblik i de senere års rivende udvikling indenfor genterapien og de muligheder, det skaber for behandling af genetisk betingede sygdomme.
Sognepræst Kathrine Holme Johannesen vil give et teologisk indspark ind i debatten vedrørende anvendelse af genterapeutiske teknikker – og undervejs vil der lægges op til refleksion og debat blandt tilhørerne.
(8000 kr. plus transport; varighed: 1,5 timer; hjælpemidler: PowerPoint og mikrofoner samt om muligt akkompagnement til salmesang)