Jørgen Bækgaard

Kontakt; Solhøjparken 24, 8464 Galten
Telefon: 2031 2241
E-mail: jbgaard@live.com

  1. De stærke Jyder – Gammellutheranerne i JyllandUddannet Ingeniør og HD. Arbejdede i mange år på Grundfos, sidst som personaledirektør.
Medlem af menighedsrådet i Storring/Stjær i 14 år, kirkeværge.
Formand for stiftsrådet i Århus stift.
Min interesse blev vakt da jeg fandt ud af at mine tipoldeforældre var stærkt engagerede i bevægelsen ”De stærke jyder”, bl.a. var de medunderskrivere af breve til Kongen.

Jørgen Bækgaard holder foredrag i hele landet.

De stærke Jyder – Gammellutheranerne i Jylland

Vækkelsesbevægelsen De stærke Jyder opstod i slutningen af 1700 tallet i nogle sogne i området mellem Horsens og Vejle.
De stærke Jyder blev den første folkelige vækkelsesbevægelse i Danmark og bestod af ganske almindelige mennesker såsom fæstebønder, husmænd og håndværkere.
Bevægelsens medlemmer stod fra starten fast på deres overbevisning om hvad der var ret kristelig lære, nemlig Luthers katekismus, Pontoppidans lærebog og Kingos salmebog. Dette grundlag ønskede de også, at deres børn skulle undervises efter i skolen. Da dette ikke var tilfældet opstod der stridigheder med øvrigheden som førte til påligning af store bøder og fængselsstraffe.
Berømtest er vel nok den såkaldte "salmebogskamp", hvor De stærke Jyder sang efter Kingo og resten af menigheden efter den nye salmebog.
Interessant er det, at arven fra De stærke Jyder stadig kan spores i enkelte sogne f.eks. Øster Snede og Løsning.
(Varighed ca. 90 min. Honorar 3000 kr. + kørsel efter statens takster)