Jesper Gottlieb

Kontakt: Højager 53, 8530 Hjortshøj
Tlf: 8622 1366 /2622 1344
E-mail: musjg@hum.au.dk

  1. En regn af salmer! – om Simon Grotrians Salmeregn og musikken bag
 

Født 1962, cand.mag i musikvidenskab og exam. oecon. Prof. musiker, komponist og tekstforfatter. Underviser på Musikvidenskab, Århus Universitet og er desuden koncertproducent i skolekoncertorganisationen LMS - Levende Musik i Skolen. Har siden midten af 1980’erne haft en vidtfavnende musikkarriere med omfattende koncert- og pladeaktivitet såvel live som i radio og TV, primært med egne kompositioner. Udgav i 2007 salmesamlingen ”Salmeregn” (Det Kgl. Vajsenshus) sammen med Simon Grotrian, og er aktuel med flere nodeudgivelser i løbet af 2010, bl.a. flere salmemelodier og en samling nye fællessange til børn og voksne.

Jesper Gottlieb holder foredrag i hele landet.

En regn af salmer! – om Simon Grotrians Salmeregn og musikken bag

En inspirerende kombineret foredrags-/sangaften, hvor komponisten Jesper Gottlieb med humor og indlevelse fortæller om det spændende arbejde med at lave melodierne til hans og Simon Grotrians salmesamling Salmeregn, der udkom på Det Kgl. Vajsenhus Forlag i 2007 og siden er taget i brug bredt ud over landet. Han vil bl.a. komme ind på sit hidtidige alsidige virke i musikkens verden, lufte synspunkter omkring nye salmer og den folkelige fællessang, åbne døren til komponistens værksted samt give en kort introduktion til digteren Simon Grotrian. Desuden vil der i løbet af aftenen blive rig lejlighed til at synge en del af de nye salmer sammen med Jesper Gottlieb, som selv akkompagnerer fællessangen.
(Varighed: 90-120 min (m/u kaffepause); pris: 2.500 kr. + transport efter statens takster; praktiske krav: Adgang til et klaver eller flygel vil være dejligt, men ellers medbringes eget el-klaver uden ekstra beregning)