Henrik Nicolaisen

Kontakt: Nørresøvej 11, 8800 Viborg
Telefon: 4160 4580
E-mail: hnicviborg@gmail.com

  1. 1864 - Krigen og eftertiden!
  2. Dansk Vestindien - det tabte paradis?
  3. Slaget ved Jylland
  4. I kold krig bag fjendens linjer
  5. Anekdoter fra et langt liv i kristendommens tjeneste


Opvokset i Viborg i en kirkelig– og samfundspolitisk aktiv familie. Som barn og ung med i FDF og senere selv aktiv leder gennem en lang årrække.
Efter studentereksamen værnepligtig i Søværnet, hvor den kolde krig oplevedes på nærmeste hold i Østersøen og bag ”Jerntæppet”. Mangeårigt medlem af Marinehistorisk Selskab og
bidragyder til bl.a. Fregatten Jyllands historie.
Læreruddannet fra Aarhus Seminarium efterfulgt af en årrække som FDF landsdelssekretær i det midt– og nordjyske og på landsplan med sejlads og musik som speciale.
Efterskoleforstander, landssekretær i KFUM og KFUK med bl.a. forkyndelsesmaterialer som speciale. Konsulent i KLF, Kirke & Medier. I lang årrække folkeskolelærer og formand for Folkeoplysningsudvalget i Viborg.
Skribent og medudvikler af forskellige materialer indenfor kristendom og historie. Aktiv i UNESCO omkring udvikling af undervisningsmaterialer til børn og unge vedrørende de tidligere Dansk vestindiske Øer. Rejseleder til Storbritannien og Rusland.
I dag foredragsholder og pensionist. Bor sammen med sin kone, Karen Margrethe på familiens
over 100 år gamle domicil ved bredden af Viborg Nørresø. Far til fem + to netværksplejebørn. Håber snart at opnå livets højeste anerkendelse som ”bedstefar”!

Henrik Nicolaisen holder foredrag i Jylland/Fyn. Andre steder kun efter særlig aftale.

1. 1864 - Krigen og eftertiden!

Vi tabte, mistede 40% af landet og troen på egen formåen.
Via foredraget fremhæves enkeltheder om krigen, som er mindre kendte. Dragonen, Niels
Kjeldsen, var tæt på foredragsholderens egen oldefar, hvis deltagelse i krigen på flere områder er
identisk med Peters i TV-serien ”1864”. Fregatten Jylland var med til at vinde slaget ved
Helgoland. Danmarks stærkeste og mest frygtede krigsskib var dog et helt andet!
Kirkeligt og samfundsmæssigt fulgte en opblomstring uden sidestykke til det Danmark, vi kender
i dag. Er vi på vej i den modsatte grøft? Kan vi finde middelvejen?
(30-90 min. 4.000 kr. inkl. transport)

2. Dansk Vestindien - det tabte paradis?

Gennem 250 år havde Danmark besiddelser i Caribien i form af øerne Sct. Thomas, Sct. Jan og Sct. Croix. Danske skibe fragtede slaver fra Afrika hertil for at dyrke sukker. For blot 100 år siden solgtes øerne efter en folkeafstemning i Danmark. Øernes befolkning blev ikke spurgt. Skal der siges ”undskyld” i dag for det, der skete dengang? Hør historien om menneskelige skæbner, hvad pengene ved salget blev brugt til og om øernes tilknytning til Danmark i dag.
(30-90 min. 4.000 kr. inkl. transport)

3. Slaget ved Jylland

Foredraget giver en indføring i baggrunden for 1. Verdenskrig set fra 1864 og frem til mordet i Sarajevo 1914. Slaget ved Jylland var krigens største til søs. Hvorfor kom det? Hvordan udviklede det sig? Hvem vandt? Via sange og salmer gives et indtryk af eftertidens reaktion kulturelt / religiøst. Til slut gives en vurdering og oplæg til samtale om, hvad vi i dag kan lære af den omfattende krig.
(30-90 min. 4.000 kr. inkl. transport)

4. I kold krig bag fjendens linjer

Foredragsholderens egne oplevelser under dansk flådebesøg i Leningrad. Senere som udsendt forhandler med kommunistiske ungdomsorganisationer i Polen, underviser af skolelærere i Litauen og rejseleder til det tidligere Sovjet.
De enkelte historier giver et indtryk af kulturen og tankegangen i Østeuropa samt fremmer indsigten i baggrunden for den russiske oprustning og de spændinger, vi ser i dag i lande som Ukraine.
Endelig gives oplæg til drøftelse af, hvad kan gøres på lokalt, nationalt og internationalt plan for frihed, fred og gensidig forståelse befolkningsgrupper imellem.
(30-90 min. 4.000 kr. inkl. transport)

5. Anekdoter fra et langt liv i kristendommens tjeneste

Med en baggrund som ansat i tre forskellige kirkelige organisationer og mange år som kristendomslærer kan foredragsholderen fortælle om det kæmpe arbejde, der udføres i kirkeligt tilknyttede organisationer og af lærere i folkeskolen. Men også om vigtigheden af, at dette arbejde fortsat udvikles for at bevare det samfund og den kirke, der betyder så meget i vores hverdag og for vores fremtid. En fremtid i et mere og mere internationalt samfund, hvor det samtidigt er nødvendigt at vide, hvor man kommer fra, hvis man vil vide, hvor man vil hen.
(30-90 min. 4.000 kr. inkl. transport)