Henning Olsen Skjoldager

Kontakt: Jagtfalkevej 9, Heldum, 7620 Lemvig
Telefon: 2323 3598
E-mail: henning@skjoldager.com 
 

  1. Når fædre synder og mødre tier


Jeg er født i 1943. Efter tjeneste i Søværnet læste jeg til folkeskolelærer på Haderslev Statsseminarium, hvorfra jeg dimiterede i 1968. Lærer i Aabenraa, 4 år som lærer i Grønland, kredsformand i Danmarks Lærerforening, skoleinspektør på specialskole for handicappede i Sdrj. Amt. Nu pensioneret. Kasserer i Danske Krigsbørns Forening og Foreningen Frøslevlejrens Venner.

Jeg holder gerne foredrag overalt i landet samt Sydslesvig.

Når fædre synder og mødre tier

Afdækning af helte- og skurkeroller i egen familie før, under og efter besættelsen 1940-45. Afdækningen er sket ved søgning i forskellige arkiver og interview af min mor. Danske frivillige i Vinterkrigen Finland-Sovjet 1939-40. I tysk fangenskab, herunder Frøslevlejren. Faderflugt og identitetstyveri. I Waffen-SS under falsk navn. Tyske flygtninge i Danmark 1945-1949.
(2 x 45 min. eller efter aftale: 2000 kr. + transport efter aftale. Nødv. hjælpemidler: Projektor og lærred) Foredraget er tidligere holdt på Seniorhøjskolen i Nr. Nissum.