Hans Jørgen Petersen

Kontakt: Brørupvænget 14 5200 Odense V
Telefon: 4074 1215
E-mail: hans.joergen.petersen@skolekom.dk

  1. ”Humor og latter” eller ”Smil og le – med Hans Jørgen P.”
  2. Sønderjylland – en personlig og humoristisk fortælling om grænselandet, en dansk, men anderledes landsdel
  3. Dansk identitet: ”Vort Modersmål er dejligt”
  4. Murens Fald
  5. Sønderjyder i 1. Verdenskrig
 

Studielektor, cand. mag. i tysk og dansk. Har undervist i tysk og dansk på Sct. Knuds Gymnasium i Odense samt på Københavns Universitet og SDU. Desuden uddannet kirkeorganist. Er født og opvokset i Sønderjylland.

Hans Jørgen Petersen holder foredrag i hele landet.

1. ”Humor og latter” eller ”Smil og le – med Hans Jørgen P.”

Et underholdende foredrag om latter og humor. Foredraget vil belyse de forskellige former for latter spændende fra hånlatter, bifaldslatter, dødslatter til resonanslatter samt forsøge at finde frem til humorens væsen og dens vidt forskellige udtryksformer som f. eks. latterliggørelse, degradering , inkongruens, forløsning og ordkomik. Jeg vil belyse al teori med et hav af eksempler (vittigheder, anekdoter, morsomt sprog m.m.) og supplerer den verbale humor med et stort udvalg af tegninger og ”striber”.
(2 timer incl. pause; honorar efter aftale + transportudgifter)

2. Sønderjylland – en personlig og humoristisk fortælling om grænselandet, en dansk, men anderledes landsdel

Foredraget er et underholdende causeri om sønderjyder og Sønderjylland og inddrager en bred vifte af emner som f.eks. sprog, flagtradition, krig og fred, mindretal, malerkunst, litteratur, mad og drikke, sort sol, orgelbyggeri, ringridning og nationalfølelse. Som baggrund for causeriet gives en kortfattet redegørelse for Sønderjyllands historie fra 1848 til i dag. Causeriet er en blanding af personlige erindringsbilleder og en rejse fra Skamlingsbanken i nord til Okseøerne i Flensborg Fjord med diverse afstikkere mod vest og er også tænkt som en appetitvækker til diverse udflugter til Sønderjylland. Jeg har en omfattende viden om dansk og tysk historie og kultur og de kulturforskelle, der kendetegner grænselandet.
(2 timer incl. pause; honorar efter aftale + transportudgifter)

3. Dansk identitet: ”Vort Modersmål er dejligt”

Det danske sprogs og den danske sangs betydning for vores identitet og nationalfølelse fra 1770 til 2015. Foredraget tager udgangspunkt i 1864, da helstaten blev afløst af nationalstaten. Foredraget vil også inddrage andre vigtige nationale symboler som f.eks. flaget og kongehuset (fra Christian den 10 til Margrethe den 2.) og i det hele taget behandle spørgsmålet: Hvad vil det sige at være dansk/dansker? Hvad mener vi selv, og hvad mener udlændinge? Jeg vil også behandle spørgsmålet om integration af indvandrere/ nydanskere. Skal vi have et multietnisk samfund eller fastholde nationalstaten. Nationalsangen og Kongesangens historie, indhold og anvendelse vil blive behandlet, ligesom fællessang af centrale fædrelandssange kan indgå, og om nødvendigt kan jeg selv akkompagnere på klaver.
(2 timer incl. pause; honorar efter aftale + transportudgifter)

4. Murens Fald

I 2014 fejrede, at det var 25 år siden, at Muren faldt. Murens historie, flugten fra DDR, Stasi, hverdagslivet i DDR, styrets holdning til kirken og meget mere vil blive behandlet. Foredraget vil blive krydret med diverse anekdoter og interne DDR-vittigheder. Jeg har et særdeles indgående kendskab til DDR´s historie og livet i DDR, som jeg har erhvervet bl.a. gennem utallige besøg, første gang i 1966, hvor jeg i forbindelse med et studieophold var så uheldig at blive arresteret og senere skygget af Stasi. Foredraget vil forsøge at inspirere til læsning af følgende bøger, som alle har fået glimrende anmeldelser: Eugen Ruge: I Tider med aftagende lys. Mikael Busch: Knud og Vera. Anna Funder: Stasiland – Scener bag Muren og. Jesper Clemmensen: Flugtrute Østersøen.
(2 timer incl. pause; honorar efter aftale + transportudgifter)

5. Sønderjyder i 1. Verdenskrig

Som sønderjyde med bedstefædre i tysk uniform vil jeg genoplive krigsårene, som de blev oplevet af sønderjyder på øst-, vest- og hjemmefronten.
Skulle man som dansker, men tysk statsborger gøre sin pligt og kæmpe for en sag, som ikke var ens egen, og samtidig have sin sympati i fjendens lejr, eller skulle man ”gå over åen”/desertere? Ca. 26.000 dansksindede nordslesvigere deltog i krigen som tyske soldater. På kirkegården i Braine i Frankrig står navnene på registrerede faldne nordslesvigere (i alt 5.333 mænd og 1 kvinde). Af disse var ca. 4.000 dansksindede. Ca. 7.000 blev invalider eller såret. Hvert sønderjysk sogn har en mindesten for de faldne. Det er tal, og det er navne. Jeg vil gå bag om tallene og navnene og fortælle om menneskene ved hjælp af romaner, breve, dagbøger og billedmateriale.
(2 timer incl. pause; honorar efter aftale).