Hans Erik Deckert

Kontakt: Norsmindevej 170, 8340 Malling.
Telefon: 8693 1585
E-mail: hed1155@hotmail.com 

  1. Nationalsocialismen – vanviddets ideologi
    en autentisk vidneberetning
  2. Hvordan kommer vi til musik?


Som søn af en dansk mor og en tysk far, født 1927 i Hamburg, har jeg oplevet det nationalsocialistiske diktatur. Min skoletid varede fra 1933-1944, først i Hamburg, siden i Frankfurt/Main. Som daværende tysk statsborger deltog jeg i 2. verdenskrigs slutfase, blev lettere såret i april 1945 og tilbragte nogle måneder i russisk fangenskab. Jeg flyttede til Danmark i 1947, hvor jeg blev uddannet på Det kgl. Danske Musikkonservatorium som cellist og dirigent. Indtil 1959 var jeg aktiv i det københavnske musikliv, bl.a. som cellist i Det kgl. Kapel og som musikpædagog. Fra 1960-1990 var jeg lærer på musikkonservatorier, senest på Det jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Jeg er fortsat virksom som musiker.

Jeg kommer i hele landet med foredrag.

1. Nationalsocialismen – vanviddets ideologi
en autentisk vidneberetning

Udgangspunkt for mine foredrag om nationalsocialismen er et citat af Hitler og et citat af modstandsgruppen ”Weisse Rose”:
”Forsynet har forudbestemt mig som menneskehedens største befrier. Jeg befrier mennesket fra tvangen til at det åndelige skal være et mål i sig selv, fra de beskidte og fornedrende selvpinsler vedrørende det hjernespind, der kaldes samvittighed og moral og fra kravet om en frihed og personlig selvstændighed, som kun kan være undt de færreste. Overfor den kristelige lære om den menneskelige enkeltsjæls uendelige betydning og det personlige ansvar sætter jeg med iskold klarhed den frelsende lære om det enkelte menneskes intethed og ubetydelighed og dets fortsatte liv i nationens synlige udødelighed.”
(Adolf Hitler, uddrag af samtaler med Hermann Rauschning, 1940)
”Hvert ord, der kommer ud af Hitlers mund, er løgn. Når han taler om fred, mener han krigen, og når han på den formasteligste måde påkalder den Almægtiges navn, mener han det ondes magt, den faldne engel, satanen. Hans mund er helvedets stinkende svælg, og hans magt er i bund og grund vraget. Nok skal man føre kampen imod den nationalistiske terrorstat med rationale midler; den der imidlertid i dag fortsat tvivler på de dæmoniske magters reale eksistens, har langtfra forstået denne krigs metafysiske årsag. Bagved alt det konkrete, bagved den sanselige iagttagelse, bagved alle saglige og logiske overvejelser står det irrationelle. Det er kampen imod dæmonen, mod antikrists sendebud.”
(Modstandsgruppen ”Weisse Rose”, uddrag af det 4. flyveblad, 1942)
I mit foredrag belyser jeg de faktorer, som ledte til Hitlers legale magtovertagelse i 1933, endvidere de hændelser i de påfølgende år, hvor diktaturet blev stadfæstet. Egne erindringer og oplevelser vil understrege begivenhederne fra denne tid.
(Honorar: 3500 kr. Hertil kommer transport og eventuelle omkostninger til overnatning)

2. Hvordan kommer vi til musik?

Ethvert menneske medbringer sit eget musikinstrument, sangstemmen, fra fødslen. Dette indebærer, at ingen er umusikalsk. Når vi musicerer, så har vi mulighed for at erfare en dimension af tilværelsen, der fundamentalt adskiller sig fra dagligdagens virkelighed. Hvad er melodi, hvad er rytme som en musikalsk begivenhed? Hvad er flerstemmighed som social proces? Ved hjælp af nogle eksempler søges en tilgang til det musikalske fænomen.
(Honorar: 3500 kr. Hertil kommer transport og eventuelle omkostninger til overnatning)