Hans Eiler Hammer

Kontakt: Herrengraben 3 25832 Tønning, Sydslesvig, Tyskland
Telefon: +49 4861 453
E-mail: hammer@kirken.de  

  1. Færøerne ”de mystiske øer – både i ord og billeder”
  2. Når livet falder i grus – vejen opad!
  3. Lina Sandell - hendes liv og salmer


Hans Eiler Hammer er uddannet præst. Han har været præst både på Færøerne, Norge, Danmark og nu i Ejdersted Menighed i Sydslesvig. Han har arbejdet selvstændigt som chauffør og guide på Færøerne i mange år. Kommer selv fra Færøerne. Har også været guide og chauffør på Island i forbindelse med Viking Cruise som "Norrønna og Smyril Line" har arrangeret.
Hovedforedraget er en rejse på "De mystiske øer - både i ord og billeder", krydret med gode fortællinger fra Færøerne.
Det er også muligt at komme med forespørgsel om andre foredrag/opgaver
Jeg tilbyder også foredrag af personlig karakter.

Jeg holder foredrag i hele landet.

1. Færøerne ”de mystiske øer – både i ord og billeder”

"De mystiske øer - Færøerne i ord og billeder". Dette er et levende foredrag om øerne ude i Atlanterhavet, som han har stor passion for.
Færøerne topper listen, og Bornholm kommer ind på en plads som nummer 18, når National Geographic og 522 eksperter i bæredygtig turisme vurderer verdens mest indbydende ø-destinationer.
Foredraget kan krydres med færøsk visesang (men det koster selvfølgelig ekstra)
(1-2 timer. Honorar er 3000 + transport (med visesang + 2000 kr.))

2. Når livet falder i grus – vejen opad!

Dette er et personligt foredrag – en livsrejse.
Når vi bliver væltet af de store bølger og ligger på bunden med sand i munden og ørerne - hvordan kommer vi så op igen?
NÅR DU møder alvorlig sygdom igennem dit barn, eller er konstant udfordret på arbejde, eller går ned med stress – hvordan rejser du dig så igen?
Evnen til at tage vare på dig selv med venlighed og medfølelse, er grundpilaren. At søge professionel hjælp er ikke en skam eller tab, men en GEVINST!
De store forandringer, udfordringer og kriser vi oplever, ændrer os som mennesker. Det åbner døren for nye muligheder!
(1-2 timer. 3000 + transport)

3. Lina Sandell - hendes liv og salmer

Lina Sandell, 1832-1903, hed i virkeligheden Karolina Wilhelmina Sandell-Berg, men det navn anvendte hun kun i de første barndomsår. Hun var svensk salmeforfatter. Hun udviklede tidligt boglige og religiøse interesser, og som 21-årig udgav hun første samling, efterfulgt af Andeliga daggdroppar, hvor den berømte salme ”Ingen er så tryg i fare” indgår. Sandell var mærket for livet, da hun så sin far falde overbord fra en færge og drukne. Hun bearbejdede sin sorg gennem kristelig digtning.
Lina Sandell var den svenske vækkelsesbevægelses betydeligste sangdigter. Hun stammede fra et smålandsk provstehjem, præget af herrnhutisk fromhed.
Foredraget er en rejse igennem hendes liv og salmer.
(1-2 timer. Honorar er 3000 + transport (med guitarist og solosang + 2000 kr.))