Foredragsholdere i Københavns-området (incl. Bornholm):

Ahlmann, Henrik, foredragsholder
Andalucia Spirit, musikalsk duo
Auken, Ingegerd, tidl skoleleder, fortæller
Balle, Steen, højskolelærer
Bang, Ellen Dahl, historiefortæller
Bender, Henning, mag art i historie
Bisgaard, Lis, pensioneret præst
Brønholt, Gunnar, organist
Brønnum, Jakob, foredragsholder og forfatter
Burman, Nicklas, lærer og musiker
Christensen, Andreas, sognepræst, feltpræst
Dal, Hans, musiker
Dalgaard, Kasper, cand. theol, Ph.d.
Drygaard, Birgit, bankassistent
Erindringsfabrikken v. Tine Futtrup Lund
de Fine Licht, Mette, forfatter
Flemming, Kurt, Bakkens Pjerrot
Gjerris, Mickey, tidl. medlem af Etisk Råd og og lektor i bioetik
Gruwier, Pia Mia, operasanger
Hansen, Anders Lundt, foredragsholder og skribent
Hartmann-Petersen, Preben, kemiker, forfatter
Hartzner, Kim, læge og generalsekretær
Heister, Bodil, komponist, foredragsholder
Helle Reinhardt og Sisse Siegumfeldt, fløjtenist og skuespiller
Jahn, Anette, Måle Fortælleteater
Jensen, Jacob Wendt, journalist
Jensen, Tina Gudrun, cand. mag. og ph.d.
Johansen, Niels, præst og forfatter
Julin, Tamara og Georg, sundhedskonsulent/journalist
Josefsen, Mariane, historiefortæller
Kronman, Christian, forfatter, gadedigter
Laneth, Pia Fris, journalist og forfatter
Larsen, Lars Oluf, skuespiller
Lausten, Martin Schwarz, professor, dr. theol
Lindhardt, Vibeke, tekstilkunstner og foredragsholder
Lings,  Kjeld Renato, cand. phil. og ph.d. i teologi
Lumholt, Karen, journalist og forfatter
Marstal, Henrik, lektor og musikforsker
Melchior, Bent, overrabbiner
Michel, Stine, musiker og fortæller
Nielsen, Allan Spangsberg, cand. scient soc
Nielsen, Rita, hospicesygeplejerske og forfatter
de Place, Corrie, sognepræst
Rasmussen, Bruno, sognepræst
Rendestenens Liljer, folkemusikgruppe
Skovmark, Lene, sygeplejerske og cand. teol.
Sohn, Ole, mf'er og forfatter
Svestar, musikalsk trio
Sørensen, Marie-Louise I., lærer og mentor
Sørensen, Mogens, cand. theol.
Theilgaard, Jesper, meteorolog
Thomasen, Tom, fængselsbetjent og forfatter
Ubbesen, Thomas, journalist og foredragsholder
Ulstrup, Preben, sognepræst
Wiedemann, Carsten, foredragsholder
Wold, Mikkel, sognepræst