Folkeliv og kristendom, -foredragsholdere a-c

Abildgaard, Poul: "Fra bananstat til diktatur. Reformationen i Danmark", "Hvorfor skal kvinder tie i forsamlinger og hvorfor lider vi af stress? Fra oldkirken over reformationen til i dag". "Og Gud sagde: Lad der blive LED – lys. Om naturvidenskabelig almendannelse", "Bibelhistorier og eventyr"

Ahlmann, Henrik: "Klostre, kvaksalvere og krydderurter"

Andalucia Spirit: "Skabelsen - En levende Fortælling/Koncert"

Andersen, Kresten Thue: "Fra biblens djævlepagt til reformationens Faust", "Faustmyten – en europæisk grundfortælling", "Madkunst i lyset af den uendelige nåde"

Andreasen, Arne: "Sangaften: Årstidens sange og øjeblikkets salmer", "Sangaften: Øjeblikke, Englevinger & Drømmespor"

Andresen, Eric Øtting: "Gå din vej"

Anja Præst Trio: "Høstgudstjeneste"

Asmild, Helle: "Pilgrimsfærden. En fortælling med musik"

Balslev, Povl Chr.: "Betragtninger fra en orgelbænk"

Balslev-Clausen, Erik: "Dansk Vestindien før og nu. Glemt dansk kirkehistorie i Caribien", "Den vestindiske Kirkesag", "Grønland – fra hjemmestyre til selvstyre og selvstændighed. Grønlands kirkehistorie", "Kirken i storbyen. Københavns nyere kirkehistorie"

Bang, Ellen Dahl: "Frans af Assisi"

Bech, Birgitte: "Martin Luthers spor i dansk kirkekunst - Et billedforedrag", "Det grundtvigske i dansk kirkekunst - Et billedforedrag", "Danmarks nyeste kirkekunst, nu også værker fra 2016 - Et billedforedrag", "Ikonernes symbolske univers - og genklange i dansk kirkekunst - Et billedforedrag", "Optakt til advent og jul - Et billedforedrag om fascinerende skildringer af Maria Bebudelse, Kristi fødsel og Helligtrekonger"

Bidstrup, Ulla Morre: "Hvad er en gudstjeneste?", "I lyst og nød", "Hvem er folkekirken til for?", "Foredrag i grænselandet mellem det teologiske og litterære"

Birk, Ellen Skov: "Mødre og sønner i Bibelen - Haga & Ismael, Sara & Isak, Rebekka & Jacob, Jomfru Maria & Jesus"

Birkerod, Rasmus: "Fra sportsjournalist til bibelnørd", "Når Bibelen er bedst"

Birkler, Jesper: "Dagligt liv i et topsikret fængsel", "Symbol og virkelighed"

Bisgaard, Lis: "Mine rødder i barndom, som præst og i kvindebevægelse", "De første kvindelige præster", "De første kvinder i kirke og i politik"

Bohsen, Kai: "Når mennesker handler på Guds ansvar", "Arv og fornyelse", "Samarbejde – fællesskab og udvikling" - belyses især ud fra bibelske tekster", "Humor og muntre oplevelser fra kirkens verden", "Dit ord er kræfter, som sætter i gang"

Brendstrup, Dagmar Helles: "Familiekrøniken - når virkeligheden overgår fiktionen"

Brink, Torben: "Martin Luthers liv og levned - en rejseberetning", "At brænde en heks – reportage fra et retssamfund"

Brothers of Mercy - Leonard Cohen fortolkning: "Det uperfekte menneske"

Brændgaard, Ivar: "Fra præstekanal til den mest populære regionale tv-station", "Værdier, der ikke kan måles eller vejes eller købes for penge", "Dåseåbner til det glade budskab"

Brønholt, Gunnar: "G .F. Händel: Messias"

Brønnum, Jakob: "Kierkegaard, H. C. Andersen og Grundtvig", "Kærligheden er ikke en følelse, det er en handling", "Sange ved himlens port. På strejftog i Bob Dylans verden", "Argumenter mod døden - Sjælen og evigheden", "Hvad vil det sige at være menneske? Eksistentialisme som moderne udfordring: Kierkegaard, Camus og Dylan", "Bowie, Springsteen, Cohen, U2 – Rockmusik med eksistentielle overtoner", "Dostojevskij til enhver tid", "Pengeguden og næstekærligheden", "Thomas Mann: Troldfjeldet, Josef og hans brødre m.fl.", "Tro, håb og (næste)kærlighed"

Buch, Jørn: "Brun sovs og frikadeller - danskere og dansk identitet i dag", "Luther og Nordens Wittenberg - reformationens start i Sønderjylland og fortsættelse i Danmark"

Bækgaard, Jørgen: "De stærke Jyder – Gammellutheranerne i Jylland"

Bærentzen, Mads: "Sangaften med jazzpianisten Mads Bærentzen"

Bøcher, Hans Wendelboe: "Syng af Karsken Bælg"

Carlsen, Jørgen: "Søren Kierkegaard og vor tid"

Christensen, Andreas: "Arbejdet som feltpræst i Danmark, Afghanistan og Irak", "Krig og kristendom", "Lidelse og ledelse i Folkekirken", "Bibelen", "Matador og Modernitet – hvordan vi blev dem, vi er"

Christensen, Finn Mynster: "Dagen og Vejen. Den gamle pilgrimsvej i Spanien"