Etik og samfundsdebat - foredragsholdere f-k

Fenger-Grøndahl, Malene: "Flygtningenes danmarkshistorie", "Kan du kende en muslim, når du møder én?", "Sufismen - islams åndelige dimension", "Debatskabende teatermonolog om romaer, migration og kærlighed"

Frandsen, Henning: "Det blodige angreb på Jyllandsekspressen 7. januar 1945 - og andre civile tab under besættelsen som følge af engelske og amerikanske flyangreb"

Frederiksen, Niels Ole: "Er der et liv efter 65?"

Gade, Marianne: "Vær fri, sund og glad som pensionist"

Gjerris, Mickey: "Skildpaddetanker - Banale sandheder om fødsel, død og det utrolige liv ind i mellem", "Håb i en håbløs tid - Om klimaforandringer, etik og tro", "Giv mig dit hjerte - organdonation og etik", "Livet er udskudt død - Etik og aktiv dødshjælp", "Også de kan smage livets sødme - om dyr og etik"

Glahn, Stephen Egede: "Fra Jægerkorps og kontraefterretningstjeneste til kampen mod de medsammensvorne bag "Operation 9/11""

Hammeken, Morten Berle: "Den Skjulte Trussel", "Et Spil Uden Tabere? Virksomhedsetik i Danmark", "Slavehandlens ophør - en god forretning?"
"Elvira Madigan: Historien bag myten"

Hanghøj-Petersen, Willy: "Abort og aktiv dødshjælp"

Hartzner, Kim: "Sådan hjælper vi sammen katastroferamte", "Hjælp til familier på flugt i Mellemøsten", "Hjælp til katastroferamt befolkning i Nordkorea"

Helbek, Britta: "Jeg er da som jeg altid har været…", "Fra offentlig ansat til forfatterliv på fuld tid"

Henningsen, Povl: "Meningen med livet - det meningsfyldte liv", "Livsglæde, humor og fællesskab i en verden under forandring", "Samtale fremmer forståelsen - om kunsten at konversere og tale med folk, du ikke kender", "I Danmark er jeg født..."

Herbst, Martin: "De syv glæder. Forstå det moderne menneske og de syv dødssynder", "Sunde og syge fælleskaber"

Hesselholt, Marianne: "Alderdom er visdom"

Hinge, Helle: "Kærlighed - Kærlighedens historie", "Ondskab"

Holck, Niels: "Demokratiet og magtens ansigter"

Hornum, Pernille: "Et foredrag om løgn og sandhed - Sandheder om løgn og bedrag", "Kommunikation og konflikthåndtering", "Forebyggelse af mobning", "Den nødvendige samtale om de vanskelige emner i arbejdslivet", "Den nødvendige samtale i parforholdet"

Jakobsen, Birgitte: "Kvinde i en mandeverden"

Jakobsen, Erik H. A.: "Konspirationstænkning, falske nyheder og ekkokamre"

Jensen, Ole: "Luther og Løgstrup. Hvordan store tanker fastholdes og fornyes", "Angst eller glæde? Hvad er et menneske? K. E. Løgstrups tænkning", "Agtelsens natursyn. Om at beskytte skaberværket", "Mennesker der har præget mit livssyn", "Gud i jordskælvet, i poesien, i gudstjenesten"

Jensen, Tina Gudrun: "Sameksistens i et multietnisk boligområde", "Nye muslimer i Danmark - de danske konvertitter", "Hverdagens naboskab", "Social sammenhængskraft og etnisk forskellighed", "Møder mellem mennesker"

Jessen, Gerda Neergaard: "Jeg vil ha ret til at fejle!"

Juhl, Helle: "På lige fod - om kvindekamp og satire"

Julin, Tamara og Georg: "Den fjerde alder - de 21 ekstra mulige år som alt for få danskere har planlagt", "Tror vi på medierne - og hvorfor? (Georg Julin)", "Hvor er Kirken i medie- og samfundsdebatten? (Georg Julin)", "Hvor blev den danske humor af?", "Hvad er sandheden bag Israel/Palæstina-konflikten?"

Kamp, Ole: "Etik – de væsentligste valg", "Trivsel, arbejdsglæde og udvikling. Hvordan sikrer og udvikler vi det gode arbejdsmiljø?", "Liv i lokalsamfundet", "Ledelse af frivillighed – om motivation, vision og trivsel", "Ledelse – Værdier - Udvikling – Nytænkning"

Kirkegaard, Lene: "Ankers Danmarkshistorie – Tidsepoken og vejen mod velfærdsstaten"

Kjær, Anette: "Sprogets magt og magi", "Sange og stjernestunder"

Korsgaard, Laurids: "Gudstro og sund fornuft"

Kreilgaard, Aske: "Fortællinger fra en flygtningelejr – ”Et år i The Jungle”"

Krogsdal, Iben: "Fuldmagt til liv", "Vild opstandelse"