Claudia Westh Lonning

v/ Forlaget Forfatterskabet
E-mail: claudia_lonning@hotmail.com
Telefon: 4244 5663
www.claudiawesthlonning.dk

  1. Albanien og romanen ”Skakmesteren fra Tirana”
 

Claudia Westh Lonning er cand.mag. i spansk med sidefag i historie. Hun har udgivet sin første roman ”Skakmesteren fra Tirana” på forlaget Forfatterskabet. For at kunne skrive romanen har Claudia fordybet sig i en lang række historiske kilder om Albaniens historie. Derudover har hun haft mange samtaler med herboende albanere og endelig har hun besøgt Tirana.

Claudia Westh Lonning holder foredrag på Sjælland.

Albanien og romanen ”Skakmesteren fra Tirana”

Foredraget tager udgangspunkt i romanen ”Skakmesteren fra Tirana”
Det er en roman om søgen efter identitet og kærlighed og om at træffe de rigtige valg i livet. Fortællingen tager sin begyndelse ved et bryllup i en lille by i Albanien i 1927, der viser sig at få afgørende betydning for en række personer i København i 2018. Historien følger to spor, der gradvist flettes sammen. Et spor følger en ung mand, Safet, med et særligt talent for skak og hans oplevelser i forbindelse med Albaniens besættelse under Anden Verdenskrig, der blev efterfulgt af et hermetisk lukket diktatur. Et andet spor følger Safets barnebarn, Julie, i nutidens Danmark.
Derfra udbygges foredraget med en beskrivelse af den historiske ramme om romanen dvs. Albaniens historie, der er utrolig spændende. Det er en historie, som de færreste kender til, da Albanien i mere end 40 år var isoleret fra omverdenen. Foredraget afsluttes med en perspektivering i forhold til i dag, hvor Albanien står overfor store forandringer og er på vej fremad bl.a. som turistmål og som potentielt medlem af EU.
(45-60 min, 1.500 kr. inkl. transport)