Christian Kronman

Kontakt: Griffenfeldsgade 37A, 5.th., 2200 København N.
Telefon: 2484 1469
E-mail: kronman@gadedigteren.dk
Hjemmeside:
www.gadedigteren.dk

  1. Højsang til Gud og mennesker
  2. Den unge Holberg rejste ud som forsker – og vendte hjem som komedieskriver
  3. Thomas Kingo – Verdensmand og himmelstormer
  4. Den ukendte Halfdan, og ham vi elsker
  5. H. C. Andersen – Lykkens ulykkelige barn

Christian Kronmans speciale er det fortællende foredrag og de grundigt indarbejdede digtrecitationer. Man kunne kalde ham humorist med lyrisk slagside, fascineret af tilværelsens magi, betaget af skønheden. Eller med andres ord: ”Christian formår at løfte tilhørerne ud af hverdagens trummerum, inspirere dem og stemme sindet.” Mari-Ann Blok, kulturentrepreneur hos FOF Gentofte. Eller: ”Christians egen forfattervirksomhed og digternerve er måske det, der gør oplevelsen særlig autentisk.” Centerleder Gitte Lunding, Kulturcentret Assistens. Eller: ”TAK, Christian, for sidst! Så forløsende og vidunderligt at se og høre dig her på scenen igen.” Kasper Sørensen, BestTellers.

Christian Kronman kommer i hele landet med sine foredrag, fortællinger og egne og andres digte.

1. Højsang til Gud og mennesker

Højsangen reciteres i al sin umiddelbare skønhed. Derefter belyses ”Den dejligste af alle sange” ud fra såvel en allegorisk/eksegetisk som historisk og kultmytologisk synsvinkel, og et par interessante oversætterproblemer diskuteres. Bærer digtets heltinde fx slør, eller skulle der måske mere præcist stå hårlok, og hvad er Shulamit i det hele taget for en person? Endelig argumenteres for Højsangens naturlige indfødsret i Bibelen, og programmet afsluttes med, at Højsangen til Gud og mennesker reciteres endnu en gang. Alt sammen formidlet på en underholdende måde med professionel recitationsteknik og humor.
(90 minutter, niveau 3.000 kr. + transport)
Foredraget er en ny, videreudviklet udgave af tidligere optrædener med Højsangen i bl.a. Roskilde Domkirke, i sognegårde og menighedshuse over hele landet, på højskoler og hos FOF i Gentofte og DOF i København.

2. Den unge Holberg rejste ud som forsker – og vendte hjem som komedieskriver

I begyndelsen af 1700tallet foretog den unge Ludvig Holberg hele fire rejser i rap ned gennem oplysningstidens Europa, og de kom til at indebære meget mere end en blot og bar forøgelse af hans i forvejen spækkede beholdning af teoretisk viden. Ikke nok med at han i Rom lærte, hvor mange Ave Maria’er man skal sige for at koge et æg. Han mødte en ny side af sig selv, blev ramt af en sprudlende poetisk raptus! Den unge Ludvig Holberg rejste ud som forsker. Og kom hjem som komedieskriver.
Udover den her beskrevne version kommer foredraget også i en musikversion, hvor Peter Bosteen indfletter musik fra de byer og lande, Holberg gennemrejste.
(90 minutter, niveau henholdsvis 3.000 kr. og 5.000 kr. + transport)
Foredraget er nyt og får/har haft premiere på Gentofte Hovedbibliotek 1. marts kl. 16.50 i 2017
 

3. Thomas Kingo – Verdensmand og himmelstormer

I Kingos digte, liv og personlighed mødes lys og skygge i evig duel. Den karismatiske, livsglade og ærgerrige væversøn fra Slangerup endte som både biskop og adelsmand. Som digter lagde han ud i den muntre, livsnære, til tider erotiske genre. Og udviklede sig derfra til den oplyste enevældes fremmeste fyrstedigter med storladne hyldestdigte til bl.a. Griffenfeld, monarken selv og tronfølgeren. Sideløbende skrev han salmerne med det stærke, konkretiserende billedsprog. Dertil kommer, at han med et moderne udtryk ”byggede flyet, mens han fløj”. Thomas Kingo var med blandt de første herhjemme til at gøre dansk så smidigt og nuanceret, at man overhovedet kunne skrive digte på det.
(60-90 minutter, niveau 3.000 kr. + transport )
Foredraget har tidligere været holdt i bl.a. Frederiksberg Kirke, Ferslev Kirke, Kulturcentret Assistens, Københavns Højskoleforening, FOF Gentofte og DOF København.

4. Den ukendte Halfdan, og ham vi elsker

Hvis man tror, at Halfdan Rasmussen var sådan en glad lille fyr, der gik hjemme i sin have i og dyrkede kruspersille, så må man tro om igen! Dels skabte han et stort, alvorligt, delvist ukendt ungdomsværk, dels var han som privatmenneske gennemmusikalsk, en fænomenal danser, ustyrlig morsom og ustyrlig charmerende. Det stod næsten skrevet i stjernerne, at han og Benny Andersen skulle blive uadskillelige venner, altid var de sammen, trekløveret Halfdan, Benny og hans kone, Signe. I en periode levede de i en såkaldt menage á trois, som så endte med, at Halfdan løb af med pigen. Og venskabet holdt! Hør om Halfdan som proletardigter, modstandsmand, festmenneske, ægtemand, far og gammel, livstræt mand – men med humoren i behold til det sidste!
(60-90 minutter, niveau 3.000 kr.)
Foredraget har tidligere været holdt hos FOF Gentofte og som fortælling hos BestTellers.

5. H. C. Andersen – Lykkens ulykkelige barn

Sandt er det, at H. C. Andersen gik grueligt meget ondt igennem, inden han blev berømt (og faktisk også efter at han var blevet det). Men det er også sandt, at han livet igennem var ”forfulgt” af et eventyrligt held, der udfoldede sig efter devisen: ”Først sker der noget mindre godt, men det viser sig senere hen at være selve forudsætningen for, at der nu kan ske noget rigtigt godt!” Måske var det den omstændighed, der fik en engelsk kollega til at kalde Andersen ”the child of fortune”. Men som det vil fremgå af Christian Kronmans foredrag, er det ikke altid lykken at være lykkens barn. Ungdommens ydmygelser og parnassets hån satte sig smertefulde spor i digterens psyke.
(60-90 minutter, niveau 3.000 kr. + transport)
Foredraget har tidligere været holdt i bl.a. Keldby-Elmelunde Sognehus, Kulturcentret Assistens, FOF Gentofte, Café Assistenten og DOF København.
Foredraget er nyt!