Birgitte Bech

Kontakt: Erantisvej 9, 4600 Køge
Telefon: 3125 1289 / 9818 7674
E-mail: birgittebech@mail.dk

  1. Martin Luthers spor i dansk kirkekunst - Et billedforedrag
  2. Det grundtvigske i dansk kirkekunst - Et billedforedrag
  3. Danmarks nyeste kirkekunst, nu også værker fra 2016 - Et billedforedrag
  4. Ikonernes symbolske univers - og genklange i dansk kirkekunst - Et billedforedrag
  5. Optakt til advent og jul - Et billedforedrag om fascinerende skildringer af Maria Bebudelse, Kristi fødsel og Helligtrekonger
 

Cand. theol. & mag. Birgitte Bech har arbejdet som folkekirkepræst og gymnasielærer, fagbogsforfatter, kursusleder og redaktør for gymnasieskolens tidsskrift Religion. Har udarbejdet en registrant over nyere kirkeudsmykninger.
Holder billedforedrag om dansk kirkekunst samt foredrag om Søren Kierkegaard.

Birgitte Bech afholder foredrag i hele landet.

1. Martin Luthers spor i dansk kirkekunst - Et billedforedrag

Den lutherske kirke bærer synligt præg af at være Ordets kirke. Hvor højaltrene blev udskiftet, kom der ofte tekstbærende katekismustavler. Men der kom også ny billedkunst med fokus på den korsfæstede og opstandne Kristus og på dåb og nadver. Luther var moderat åben for billeder, der understøttede forståelsen af evangeliet og af den ideale gudstjeneste.
Vi følger nogle lange linjer i Danmarks protestantiske kunst - frem til spørgsmålet om, hvordan den lutherske arv forvaltes af nutidens kunstnere. Nogle skaber stærke nyfortolkninger heraf, andre betragter det traditionelle kors som et nedslidt symbol og går helt andre veje. Aldrig har vi set større frihed udfoldet i kirkekunsten! Den protestantiske identitet indebærer måske også et frit og kritisk blik på konventionen?
(90- 120 min.; nødv. hjælpemidler: Computer, projektor, lærred (Jeg medbringer USBstik); 2500 kr. + transport)
Bestilt til Fredensborg provsti

2. Det grundtvigske i dansk kirkekunst - Et billedforedrag

Den grundtvigske oplivelse har været til stor inspiration for kirkekunsten siden dansk guldalder. Grundtvig selv brød sig meget lidt om billedkunst, men det grundtvigske miljø fostrede stærke malere som Skovgaardkredsen og Stevns. Grundtvig fik afgørende indflydelse på motivvalget i danske kirker med hyrdebilleder og opstandelsesbilleder som eksempler.
Indflydelsen rækker videre end til grundtvigianerne, når de grundtvigske salmers stærke billedsprog stadig slår tonen an hos nye kirkekunstnere. ’Den signede dag’ er fx en yndet billedtitel.
Men den gamle fik måske ret i, at man med billedkunst i kirken risikerer billedkult i kirken!
(90- 120 min.; nødv. hjælpemidler: Computer, projektor, lærred (Jeg medbringer USBstik); 2500 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt: Kokkedal Kirke, 06.02.2016

3. Danmarks nyeste kirkekunst, nu også værker fra 2016 - Et billedforedrag

Kunsten i dag stiller spørgsmål. Mange nye værker er fortolkningsåbne og anelsesfulde billeder, som inviterer ved deres flertydighed. Vi værdsætter i dag den kunst, der spejler det ufastlagte liv, som nutidsmennesker må orientere sig i.
Kirken har hentet samtidens bedste kræfter ind, og når kunstnere som Brandes, Callesen, Engelhardt, Harboe Flensburg, Hagens, Heide, Kirkeby, Kluge, Lemmerz, Malinovsky og Haugen Sørensen arbejder med og mod den kirkelige tradition, forvandles motiverne, og symbolerne genopstår i overraskende nye og udfordrende former – ofte med stor skønhed.
(90- 120 min.; nødv. hjælpemidler: Computer, projektor, lærred (Jeg medbringer USBstik); 2500 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt: Egedal Kirke 28.11.2015; Haslev Kirke 16.04.2016

4. Ikonernes symbolske univers - og genklange i dansk kirkekunst - Et billedforedrag

Ikoner er spændt ud mellem umuligheden af at afbilde Gud - og troen på det guddommeliges aftryk i det stoflige.
Temaet lever i nyere dansk kirkekunst fx hos Peter Brandes og Peter Callesen. Også Per Kirkeby vedgår inspirationen fra den byzantinske stil.
Billedforedraget introducerer klassiske ikontyper og deres spejlinger i moderne dansk kirkekunst.
(90- 120 min.; nødv. hjælpemidler: Computer, projektor, lærred (Jeg medbringer USBstik); 2500 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt: Kokkedal Kirke 25.10.2014; Præstevang Kirke 30.10.2014; Nyvangskirken Kalundborg 09.04.2016

5. Optakt til advent og jul - Et billedforedrag om fascinerende skildringer af Maria Bebudelse, Kristi fødsel og Helligtrekonger

Bebudelsens og inkarnationens motiver følges gennem dansk kunst fra byzantisk og middelalderlig pragt til overraskende nutidige fortolkninger. Undervejs ser vi guldalderens italienske inspiration, Carl Blochs ’glansbilleder’, Skovgaardkredsens dekorative bibelhistorie, Havsteens kraftfulde modernisme - og det provokerende nye,
(60- 120 min.; nødv. hjælpemidler: Computer, projektor, lærred (Jeg medbringer USBstik); 2500 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt: Præstevang Kirke 27.11.2014; Humlebæk Kirke 30.11.2014; Gentofte Kirke 12.12. 2014